TIC – Turisme

Playa02.jpgL’àrea de Turisme i Noves Tecnologies té per objectius el foment de la innovació i desenvolupament de tecnologies TIC aplicades a l’àmbit turístic, i la transferència tecnològica a les empreses. Compta amb àmplia experiència i coneixement acumulats al llarg de quinze anys d’existència i mig centenar de projectes desenvolupats.
L’àrea du a terme una activitat clau per acompanyar a la indústria turística, en concret a les empreses de base tecnològica, cap al foment del nou model productiu de les Illes Balears, basat en el coneixement i la innovació tecnològica. El desenvolupament de projectes d’innovació que promou l’àrea també potencien l’exportació de la tecnologia turística Balear i el know-how.

Promoure el desenvolupament de projectes de innovació i desenvolupament tècnic en consorci amb empreses i clusters de TIC Turisme, a través de convocatòries de nivell regional, nacional, o europeu.

Línies d’actuació

  • Desenvolupar activitats basades en TIC per augmentar l’efecte incentivador de les empreses envers la innovació tecnològica aplicada al turisme.
  • Fomentar l’ús de les TIC actuals, com la interoperabilitat en la cadena de valor de la indústria turística, l’open-data, la factura electrònica, les tecnologies semàntiques i el big-data.
  • Materialitzar la transferència tecnològica a les empreses a través de l’alliberament o llicenciament de prototipus tecnològics, d’activitats formatives, i la publicació i difusió de treballs.

Enllaços

Contacte

turisme@fundaciobit.org

Notícies Àrea Turisme

Share