(TANCAT) La Fundació Bit selecciona sis teleoperadors (OP01-18)

La Fundació Bit ofereix sis llocs de feina de teleoperadors (OP01-18), amb contracte d’interinitat en lloc vacant de caràcter cíclic temporal o fix discontinu, de classificació D. Tres llocs de feina són de jornada de 37,5 hores setmanals i tres llocs de feina de 20 hores setmanals amb un sistema rotatiu de torns de dilluns a divendres, entre les 9:00 i les 18:00 h, per prestar serveis al Call Center dins la campanya de la Renda Àgil de la Fundació Bit, situat dins el ParcBit de Palma.

S’ofereix un salari brut mensual de 1.309,63.-€ per 37,5 hores setmanals i de 748,36.-€ per 20 hores setmanals, part proporcional de la paga extraordinària inclosa.

Consulti:

BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU.

LLISTAT DE NOTES DEL PROCÉS SELECTIU.

RESOLUCIÓ PROCÉS SELECCIÓ OP01-18

Share

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*