Formació de ROLSAC i SISTRA

Un dels problemes que ens trobam en el desplegament de la plataforma tecnològica d’ANIBAL és que els responsables tècnics de les administracions no coneixen a fons el productes i els hi és complicat veure fins on poden arribar amb cada una de les aplicacions que s’han posat a disposició de les administracions públiques.

Per aquest motiu hem preparat uns cursos de formació orientats a donar a conèixer les funcionalitats dels productes, el procés que seguim per fer els desenvolupament així com el manteniment bàsic. Inicialment tenim previst fer la formació de SISTRA i de ROLSAC i més endavant es realitzarà la formació d’HELIUM i del REGWEB.

Els destinataris de la formació són els responsables tècnics (TIC) de les administracions públiques de les Illes Balears. Si vos hi voleu inscriure podeu enviar un correu a l’adreça otae@ibit.org

Continua llegint ‘Formació de ROLSAC i SISTRA’

Share

Nova versió Rolsac 1.0.2 i Helium 2.2.1

Ja tenim noves versions dels productes del KitAnibal Rolsac i Helium. De Rolsac ja hi ha disponible la versió 1.0.2 i d’Helium la 2.2.1.

Continua llegint ‘Nova versió Rolsac 1.0.2 i Helium 2.2.1′

Share

La DGRDI se apunta a la Administración Electrónica

La ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos al sector público reconoce el derecho de los ciudadanos a la comunicación con las Administraciones por medios electrónicos, pero este derecho tiene como contrapartida que las Administraciones tienen que dotarse de los medios y sistemas electrónicos para que pueda ser ejercido. En este sentido este proyecto plantea un conjunto de actuaciones estratégicas y tecnológicas alineadas con el Pla Anibal avalado por la Comissió Balear de Tecnologia i Comunicació.

El objetivo de este proyecto es la configuración del conjunto de procesos que forman el catálogo de procedimientos de la DGRDI sobre la infraestructura de las herramientas tecnológicas proporcionadas por el Govern de les Illes Balears, para ponerlos a disposición de los ciudadanos y habilitar la presentación de solicitudes y recepción de notificaciones por el canal telemático, así como mejora y modernización de la gestión interna de los expedientes que se deriven.

Continua llegint ‘La DGRDI se apunta a la Administración Electrónica’

Share