Comitès de seguiment dels productes del kit ANIBAL

Sessió de comitès dels productes del kit ANIBAL

Sessió de comitès dels productes del kit ANIBAL

El passat divendres dia 8 de juny es varen celebrar al Parc Bit, els diferents comitès de seguiment, avaluació i evolució dels productes que formen el kit ANIBAL.

L’ojectiu primer d’aquests comitès és el d’afavorir una evolució conjunta dels diferents productes i, a l’hora, mancomunada entre les diferents entitats locals interessades, per tal que siguin el més útils possible per a totes les entitats que els empren o sa n’aprofiten de la seva funcionalitat. Això s’aconsegueix fonamentalment, i deixant de banda aspectes de finançament, fent que tots els participants tinguin l’opció d’aportar millores o reportar bugs i que es sentin, tal com és la realitat, com a part important de l’esdevenir de les eines.

Continua llegint ‘Comitès de seguiment dels productes del kit ANIBAL’

Share

El kit ANIBAL a mig i llarg termini

L’aposta ferma, en termes d’inversió, esforç i transferència, que el Govern de les Illes Balears, a través de la Direcció General de Innovació, Desenvolupament Tecnològic, i de l’Oficina Tècnica d’Administració Electrònica, fa amb el kit ANIBAL, és un fet que no escapa als socis i col·laboradors que participen en la implantació de l’administració electrònica segons l’estratègia definida al Pla ANIBAL. Però per reforçar-ne aquesta percepció i llançar un missatge als possibles i potencials socis, cal fer esment a les sessions que es duen a terme sobre cada un dels productes que integren el kit ANIBAL.

Aquestes sessions, a l’oficina tècnica les anomenam comitès de producte, tenen un doble objectiu. Per una banda, presentar totes les tasques que el govern i d’altres participants estan desenvolupant sobre cada producte. Per una d’altra, permetre que els actuals usuaris dels productes, així com als potencials col·laboradors, pugin expressar les seves incerteses i necessitats funcionals i tècniques sobre cada producte, així com aportar solucions funcionals o de caràcter tècnic mitjançant un desenvolupament concret. Llavors com que els productes del kit ANIBAL són de codi obert i d’accés públic (llicència GPL v3) és fa possible definir una fulla de ruta d’evolució mancomunada en la que poden participar tots els interessats, aportant millores, fent proves, liderant una implantació, etc. D’aquesta manera s’aconsegueixen tot un seguit de fites clares, algunes serien:

Continua llegint ‘El kit ANIBAL a mig i llarg termini’

Share

Conclusions de la jornada Software Lliure.

El passat 3 novembre va tenir lloc al Parc Bit la jornada Software Lliure. Implantació a les administracions públiques i a les pimes. La jornada va tenir una gran acollida, van assistir-hi aproximadament 95 persones repartides en les dues línies de treball proposades, administració electrònica i pimes.

La primera part es va fer de forma conjunta a l’auditori amb la inauguració d’Antoni Mateos, director general d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic i la ponència de Miguel Jaque, director gerent del CENATIC. Miguel Jaque va fer una introducció a les bases de Software Lliure entrant en l’enfoc jurídic i l’impuls que es fa des de les administracions a l’open source. Va establir les llibertats, els avantatges i els problemes que hi ha en l´ús del software lliure.

Continua llegint ‘Conclusions de la jornada Software Lliure.’

Share

Jornada d’experiències pràctiques de programari lliure a l’administració pública i a les pimes.

Des de l‘OTAE es vol donar continuïtat a la difusió del programari lliure a través de la divulgació de casos d’èxit en implantació d’eines lliures a diferents nivells de l’administració pública.

La missió de l’OTAE, ha estat des de l’inici, contribuir al desenvolupament de l’administració electrònica en el conjunt de les administracions públiques de les Illes Balears. Amb aquest objectiu s’ha vertebrat la realització i execució del Pla ANIBAL, pla que ha permès actuar de manera organitzada a les diferents administracions i iniciar així una cultura de compartir coneixement i tecnologia que ja ha vist els primers resultats amb la posada en producció d’un conjunt de projectes a diferents administracions de Balears (Campos, Felanitx, Manacor, Santa Margalida…). Ara bé, el vertader potencial del Pla ANIBAL encara està per arribar, ja que ara és quan s’ha d’iniciar, per una banda, la reutilització real de les experiències ja realitzades i, per altra, la implantació de la interoperabilitat entre administracions permetent generar les tan cercades economies d’escala.

Amb la finalitat de difondre la capacitat del software lliure en la millora de la competitivitat de les empreses i de l’efectivitat i eficiència en les gestions de l’administració pública i la seva relació amb els ciutadans hem organitzat, juntament amb l’àrea de Cibersocietat, una jornada el proper 3 novembre a l’auditori del Parc Bit. Continua llegint ‘Jornada d’experiències pràctiques de programari lliure a l’administració pública i a les pimes.’

Share

Jornada de casos pràctics de programari lliure a pimes i administració

Des de la Fundació iBit tenim un compromís de foment de l’ús del programari lliure tant a les pimes com a l’administració pública. Així, hem realitzat diverses accions de difusió, divulgació i formació en aplicacions lliures a l’àmbit del projecte del Pla Avanza “Cicle de Formació de solucions Open Source per a pimes“.

. . . → Continua llegint: Jornada de casos pràctics de programari lliure a pimes i administració

Share

Entrevista a Antoni Aloy d’APSL, empresa beneficiària del curs OpenERP

Clica damunt la imatge per veure el vídeo


Share

El Repositori Multiadministració al JCIS 2011

El passat dimecres dia 7 de setembre, l’Oficina Tècnica d’Administració Electrònica del programa d’Administració Digital de la Fundació iBit, va participar en les Jornades de Ciència i Enginyeria de Serveis, realitzades a l’Universitat de A Corunya, presentant el projecte Repositori Multiadministració com a cas d’èxit d’intercanvi de dades i documents entre Administracions Públiques a l’entorn de les Illes Balears.

Aquestes jornades estan organitzades per SISTEDES, Sociedad de Ingeniería del Software y Tecnologías de Desarrollo de Software, que té per objectiu  promoure la investigació, la innovació i la transferència de tecnologia entre els diferents agents involucrats en l’avanç de les tecnologies del programari.

Les jornades estaven adreçades a la presentació d’iniciatives o projectes en els àmbits de:

  • Linked data and services.
  • Anàlisi i optimització BPM.
  • Arquitectures SOA.
  • Enginyeria de serveis.
  • Processos de negoci.
  • Avanços en Govern SOA.
  • Fonaments de serveis.

Continua llegint ‘El Repositori Multiadministració al JCIS 2011′

Share

Gestió de l’atenció al client amb els sistemes de tickets

Quan una empresa o qualsevol institució vol oferir un sistema d’atenció als seus clients necessita unes eines adequades que permetin un bon servei, ràpid i eficient. Moltes grans empreses tenen mala imatge per una incorrecta gestió de les incidències, reclamacions o consultes que fan els clients mitjançant els recursos de contacte que tenen al seu abast.

Moltes grans empreses empren sistemes CRM com a eina avançada per gestionar la relació amb els clients, però per sistemes més senzills i limitats a gestionar consultes es poden emprar sistemes de gestió de tickets.

Captura del gestor de tickets osTicket

Captura del gestor de tickets osTicket

Originalment molts desenvolupadors de programari feien servir sistemes de tickets per gestionar els bugs i deficiències o millores dels seus projectes de programació. Ara, és possible adaptar aquests sistemes per donar respostes adequades i ràpides als clients que vulguin contactar amb les empreses o institucions en qüestió.

Continua llegint ‘Gestió de l’atenció al client amb els sistemes de tickets’

Share

Ho sento, li falta una copia del certicat de renda… .

Estam al segle XXI i encara des de l’administració se’ns demanen fotocòpies, certificats, compulses d’originals, originals… , quina mandra. Si un empleat públic de mitjan segle XX aixecàs el cap, l’únic que no entendria és per que la màquina d’escriute te un tele al davant… .

Ara ja gracies als serveis SVDI i SVDR, ja comentats aquí amb anterioritat no es necessari, aportar fotocòpies del DNI ni certificats de residència quan ens relacionam amb l’administració. Però la cosa no es queda aquí, també gràcies a la Direcció General per l’impuls de l’Administració Electrònica del Ministeri de Política Territorial i Administració pública, que ja fa un parell d’anys que té en marxa el sistema que permet substituir certificats en format paper per un intercanvi de dades entre administracions, no és necessari aportar alguns dels certificats més habituals quan ens relacionam amb l’administració.

Continua llegint ‘Ho sento, li falta una copia del certicat de renda… .’

Share

Santa Margalida. Poder és voler.

L’Ajuntament de Santa Margalida ja té a disposició de la ciutadania, i via la seva plana web, tot seu el catàleg de procediments. Per tal d’arribar a aquesta situació ha sigut necessari invertir gran quantitat d’hores de personal propi i extern però el resultat obtingut és realment satisfactori. Però quin ha estat el procés que han seguit al consistori per assolir aquesta fita?, per què jo no som capaç?, puc aprofitar total o parcialment el que han fet?. Dons aquestes preguntes es contesten per si soles a continuació.

Continua llegint ‘Santa Margalida. Poder és voler.’

Share