Sistemes i l’ajuda a projectes

Hem parlat un parell de vegades sobre la importància que té aplicar el coneixement i de com sistemes intenta fer-ho als projectes dels diferents departaments que ens demanen ajuda. Aquest coneixement, aquest know how, és fruit de l’experiència assolida en projectes o feines dins el mateix departament de sistemes, oficina virtual, blog, backups, màquines virtuals, configuracions de servidors, firewalls i un llarg etcètera que ens fan assolir aquest mencionat coneixement i experiència, necessaris per a poder donar una mà quant sigui requerit.

En què sol consistir aquesta ajuda? Doncs pot ser des de modificar un apartat concret de la web del projecte, afegir una funcionalitat o ajudar-los amb problemes de configuracions, entre altres. Es pot trobar un llistat dels projectes als quals sistemes dóna suport a OpenTIC. Un darrer projecte que ha sol·licitat la nostra ajuda és el Dr. Tic, un servei d’assessorament tecnològic per a empreses que volen obtenir una visió general del grau d’ús de les TIC al seu negoci.

Continua llegint ‘Sistemes i l’ajuda a projectes’

Share

Model de negoci del software lliure.

Com fan negoci les empreses de software lliure? de que viuen?

Actualment hi ha diferents models de negoci per les empreses del sector del codi lliure. Alguns d’ells han demostrat que són força rentables i d’altres estan començant el seu camí. Les empreses normalment conviuen amb més d’un model a la vegada per tal de satisfer les demandes dels clients i no perdre oportunitats de negoci.

Així, una possible classificació els divideix en cinc grans grups.

icono dolarEl primer de tot és el de subscripcions de productes basats en serveis. En aquest model el client paga per obtenir una sèrie de serveis. Per exemple: pel suport, pel manteniment, etc. Amb aquesta fórmula el client es subscriu i rep les millores de les aplicacions, els parxes, el suport per la seva instal·lació, utilització, configuració, etc. Un clar exemple d’aquest tipus és Alfresco, en que la subscripció a la seva versió enterprise fa que el client pugui rebre tot el necessari per a la seva posada en marxa.

Un segon model el trobam a les empreses que ofereixen un servei de valor afegit. La base d’aquest model és el know how especialitzat que han adquirit treballant amb diverses aplicacions lliures. Aquests coneixements i habilitats possibiliten que puguin realitzar consultories, formacions, integracions i modificacions d’aquestes aplicacions per adaptar-les a les necessitats dels clients. Comercialitzen els seus coneixements experts i específics de tecnologies i softwares de fonts obertes. IN2 per exemple ofereix aquest servei en diversos productes del seu porfoli.

Continua llegint ‘Model de negoci del software lliure.’

Share

OpenTIC

Vos presentam OpenTIC, un laboratori de R+D+i que desenvolupa, integra i transfereix eines TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) obertes i lliures per a que les empreses, associacions i institucions les puguin utilitzar.

OpenTIC aglutina les feines i projectes que realitza l’àrea de Sistemes de l’iBit exclusivament en programari lliure i neix . . . → Continua llegint: OpenTIC

Share