(TANCAT) Bases específiques per seleccionar un operador/a telefònic/a (OP02-16)

La Fundació Bit  selecciona un operador/a telefònic/a (OP02-16) amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%

S’ofereix un contracte d’interinitat en lloc vacant , grup de classificació E, amb jornada parcial de 25 hores setmanals, sistema rotatiu de torns de dilluns a divendres torn de tarda, entre les 14 :00 i les . . . → Continua llegint: (TANCAT) Bases específiques per seleccionar un operador/a telefònic/a (OP02-16)

Share

(TANCAT) Bases específiques per a la selecció d’un llicenciat/da en informàtica, enginyer/a en informàtica o màster universitari en informàtica per al departament de desenvolupament de software de la Fundació Bit (DES03-16)

La Fundació Bit selecciona un llicenciat/da en informàtica, enginyer/a en informàtica o màster universitari en informàtica per al departament de desenvolupament de software de la Fundació Bit (DES03-16)

S’ofereix un contracte d’ interinitat en lloc vacant, grup de classificació A, a temps complet, amb el següent horari de dilluns a divendres de 08:00h a . . . → Continua llegint: (TANCAT) Bases específiques per a la selecció d’un llicenciat/da en informàtica, enginyer/a en informàtica o màster universitari en informàtica per al departament de desenvolupament de software de la Fundació Bit (DES03-16)

Share

(Tancat) La Fundació Bit selecciona personal docent per impartició de curs Web 2.0. per a la gestió i comercialització d’empreses promogut pel SOIB

Lloc d’impartició del curs: Aula de formació de la Fundació BIT al Parc BIT Calendari d’impartició: Veure Annex. Horari: de 10:00 h a 14:00 h Data d’impartició del curs: Es realitzaran dues sessions: octubre- desembre i gener – març. Contracte mercantil. Només s’admetran sol·licituds de persones físiques (queden excloses les persones jurídiques).

Titulació requerida: . . . → Continua llegint: (Tancat) La Fundació Bit selecciona personal docent per impartició de curs Web 2.0. per a la gestió i comercialització d’empreses promogut pel SOIB

Share

(TANCAT) Procés de selecció: Responsable Centre Bit Menorca

Referència: Responsable Centre Bit Menorca – Contracte d’alta direcció (Alt càrrec)

Es requereix:

Titulació Universitària en Ciències, Ciències Socials i Jurídiques, Ciències de la Salut o Enginyeria o equivalent. Nivell de català: és necessari acreditar el nivell C1. Dedicació exclusiva. Disponibilitat horària

Es valora:

Experiència en suport a l’emprenedoria o/i a empreses en projectes . . . → Continua llegint: (TANCAT) Procés de selecció: Responsable Centre Bit Menorca

Share

(TANCAT) Bases específiques per a la convocatòria de dos llicenciats/des en informàtica, enginyers/as en informàtica o màster universitari en informàtica per al departament de desenvolupament de programari (DES01-16)

La Fundació Bit selecciona dos llicenciats/des en informàtica, enginyers/es en informàtica o màster universitari en informàtica per al departament de desenvolupament de programari.

S’ofereix un contracte d’interinitat en lloc vacant, grup de classificació A, a jornada completa de dilluns a divendres de 08:00h a 15:30h.

El treball consisteix a la programació i anàlisi de . . . → Continua llegint: (TANCAT) Bases específiques per a la convocatòria de dos llicenciats/des en informàtica, enginyers/as en informàtica o màster universitari en informàtica per al departament de desenvolupament de programari (DES01-16)

Share

(TANCAT) Bases específiques pel procés selectiu d’un/a diplomat/a en informàtica, enginyer/a tècnic/a en informàtica o grau en informàtica per al departament de desenvolupament de programari (DES02-16)

La Fundació Bit ofereix un contracte d’interinitat en lloc vacant, grup de classificació B, a jornada completa, de dilluns a divendres de 08:00h a 15:30h.

El treball consisteix a la programació i anàlisi de projectes de programari que compleixen els estàndards de desenvolupament de la Direcció general de Desenvolupament Tecnològic

Es requereix estar en possessió . . . → Continua llegint: (TANCAT) Bases específiques pel procés selectiu d’un/a diplomat/a en informàtica, enginyer/a tècnic/a en informàtica o grau en informàtica per al departament de desenvolupament de programari (DES02-16)

Share

(TANCAT) Bases específiques que regiran el procés selectiu per seleccionar un administrador de sistemes SAP (SAP1-16)

La Fundació Bit ofereix un contracte d’interinitat en lloc vacant ,grup de classificació A, amb jornada completa de 37,5 hores setmanals, de dilluns a divendres de 8:00h a 15:30h , per prestar serveis a la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic.

Es requereix, titulació universitària de grau superior: llicenciat en informàtica, enginyer en informàtica o . . . → Continua llegint: (TANCAT) Bases específiques que regiran el procés selectiu per seleccionar un administrador de sistemes SAP (SAP1-16)

Share

(TANCAT) Bases específiques pel procés selectiu per un consultor per al departament d’administració electrònica (AE01-16)

La Fundació Bit ofereix un contracte d’interinitat en lloc vacant, grup de classificació B, a temps complet amb el següent horari de dilluns a divendres de 08:00h a 15:30h.

La feina consisteix en el desenvolupament de projectes d’administració electrònica.

Es requereix estar en possessió de la titulació d’enginyeria tecnica ien informàtica, diplomat en informàtica o grau . . . → Continua llegint: (TANCAT) Bases específiques pel procés selectiu per un consultor per al departament d’administració electrònica (AE01-16)

Share

(TANCAT) Bases específiques del procés selectiu per dos operadors/es telefònics/ques (OP01-16)

AQUEST PROCÉS DE SELECCIÓ HA FINALITZAT.  LA RESOLUCIÓ ES POT CONSULTAR AL TAULER D’ANUNCIS DE LA FUNDACIÓ BIT AL CENTRE EMPRESARIAL SON ESPANYOL DEL PARCBIT (ENFRONT DE LA RECEPCIÓ)

Primera.- La selecció es regirà per les indicacions recollides en la present convocatòria i en la normativa d’aplicació.

Segona.- S’ ofereix un contracte d’ interinitat . . . → Continua llegint: (TANCAT) Bases específiques del procés selectiu per dos operadors/es telefònics/ques (OP01-16)

Share

(TANCAT) La Fundació BIT selecciona personal docent per impartició de curs Web 2.0. per al gestió i comercialització d’empreses promogut per SOIB

Lloc d’impartició del curs: Seu de la Fundació BIT al Parc BIT Calendari d’ impartició: Veure annex. Horari: de 10:00 h a 14:00 h Data de impartició del curs: Es realitzaran dues sessions: gener- març i abril – juny. Contracte mercantil. Només s’admetran sol·licituds de persones físiques (queden excloses les persones jurídiques).

Titulació . . . → Continua llegint: (TANCAT) La Fundació BIT selecciona personal docent per impartició de curs Web 2.0. per al gestió i comercialització d’empreses promogut per SOIB

Share