La Fundació Bit constitueix una borsa de facultatiu superior informàtic (TGS01-19)

La Fundació Bit obre un procés selectiu per constituir una borsa per cobrir amb caràcter d’interinitat llocs de feina de la categoria de facultatiu superior informàtic (TGS01-19) per prestar serveis de suport i assistència tècnica de gestió  d’aplicacions, explotació de dades i suport a l’usuari a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, Fundació Bit.

S’ofereix un contracte d’interinitat, . . . → Continua llegint: La Fundació Bit constitueix una borsa de facultatiu superior informàtic (TGS01-19)

Share

(TANCAT) La Fundació Bit selecciona personal especialitzat en tecnologies de la informació i telecomunicacions per l’Àrea de Govern Digital (GD01-18)

S’ofereix un contracte d’interinitat, grup de classificació B, salari brut anual de 25.953,84.-€, temps complet, amb el següent horari

Segona.- de dilluns a divendres de 08:00h a 15:30h, i es s’hi pot accedir amb les següents titulacions:  Diplomatura, Enginyeria Tècnic o Grau en Informàtica, Telecomunicacions, Matemàtiques o titulació equivalent.

Bases específiques per la . . . → Continua llegint: (TANCAT) La Fundació Bit selecciona personal especialitzat en tecnologies de la informació i telecomunicacions per l’Àrea de Govern Digital (GD01-18)

Share

(TANCAT) La Fundació Bit selecciona gestors/es telefònics/ques GEST01-18

La Fundació Bit selecciona gestors/es telefònics/ques per prestar serveis al Call Center de la Fundació Bit, situat dins el ParcBit de Palma. S’ofereix un contracte d’interinitat en lloc vacant, grup de classificació D, amb jornada completa de 37,5 hores setmanals.

La jornada es distribueix entre les 13:00h i les 20:00 hores de dilluns a divendres. . . . → Continua llegint: (TANCAT) La Fundació Bit selecciona gestors/es telefònics/ques GEST01-18

Share

(TANCAT) La Fundació Bit selecciona dos teleoperadors/es (OP03-17)

La Fundació Bit convoca dos places de teleoperadors/es (OP03-17). S’ofereix un contracte d’interinitat en lloc vacant, grup de classificació D, amb jornada parcial per prestar serveis al Call Center de la Fundació Bit, situat dins el ParcBit de Palma:

Un contracte de 35 hores setmanals amb un sistema rotatiu de torns, un dia torn partit . . . → Continua llegint: (TANCAT) La Fundació Bit selecciona dos teleoperadors/es (OP03-17)

Share

(TANCAT) La Fundació Bit selecciona personal docent per impartir curs Web 2.0 per a la gestió i comercialització d’empreses promogut pel SOIB

(Aquesta oferta està tancada. Només en el bloc 5 s’hi han presentat dues candidatures, en la resta una o cap. En l’annex Puntuacions Docents2017_bloc5 es pot consultar la puntuació dels docents puntuats en el bloc 5).

  • Lloc d’impartició del curs: Aula de formació de la Fundació Bit al ParcBit
  • Calendari d’impartició i nombre d’hores i tutories: Veure annex.
  • Horari: d’octubre a desembre de 2017: de 15:00 h a 19:00 h i de gener a març de 2018: de 10:00 h a 14:00 h
  • Data d’impartició del curs: Es realitzaran dues sessions: octubre- desembre 1017 i gener – març 2018.
  • Contracte mercantil. Les hores de docència i teledocència es pagaran a 35 euros /hora. Les hores de tutoria es pagaran a 35 euros/hora sempre i quan les tutories s’hagin realitzat a petició de l’alumnat. A aquestes quantitats se li aplicarà la retenció adient en concepte d’IRPF.
  • Només s’admetran sol·licituds de persones físiques (queden excloses les persones jurídiques). Continua llegint ‘(TANCAT) La Fundació Bit selecciona personal docent per impartir curs Web 2.0 per a la gestió i comercialització d’empreses promogut pel SOIB’
Share

(TANCAT) La Fundació Bit selecciona dos teleoperadors/es (OP01-17)

S’ofereix un contracte d’interinitat en lloc vacant, grup de classificació E, amb jornada parcial, sistema rotatiu de torns de dilluns a divendres entre les 7:00 i les 21:00h, i els dissabtes entre les 7:00h i les 14:00h per prestar serveis al Call Center de la Fundació Bit, situat dins el ParcBit de Palma.

Consultau . . . → Continua llegint: (TANCAT) La Fundació Bit selecciona dos teleoperadors/es (OP01-17)

Share

(TANCAT) La Fundació Bit selecciona docents pel curs “Confecció i publicació de pàgines web” promogut pel SOIB

BASES

Lloc d’impartició del curs: Aula de formació de la Fundació BIT al Parc BIT Calendari d’impartició: Veure annex. Horari: de 10:00 h a 14:00 h Data d’impartició del curs: Del 24 d’abril al 18 de desembre. Contracte mercantil. Només s’admetran sol·licituds de persones físiques (queden excloses les persones jurídiques).

Titulació requerida:

Llicenciat, enginyer, . . . → Continua llegint: (TANCAT) La Fundació Bit selecciona docents pel curs “Confecció i publicació de pàgines web” promogut pel SOIB

Share

(TANCAT) Nova convocatòria: La Fundació Bit selecciona dos enginyers tècnics o enginyeres tècniques en informàtica o equivalent per l’Àrea de Salut (CCI02-16)

S’ofereixen dos contractes d’interinitat en lloc vacant, grup de classificació B, salari brut anual de 25.000.-€, temps complet, amb el següent horari de dilluns a divendres de 08:00h a 15:30h.

La feina consisteix en l’anàlisi, disseny, desenvolupament , implantació i manteniment de projectes i productes software relacionats amb les TIC i la salut.

Consulta . . . → Continua llegint: (TANCAT) Nova convocatòria: La Fundació Bit selecciona dos enginyers tècnics o enginyeres tècniques en informàtica o equivalent per l’Àrea de Salut (CCI02-16)

Share

(TANCAT) La Fundació Bit sel·lecciona dos enginyers/res tècnics en informàtica o equivalent per l’Àrea de Salut (CCI02-16)

S’ofereixen dos contractes d’interinitat en lloc vacant, grup de classificació B, salari brut anual de 25.000.-€, temps complet, amb el següent horari de dilluns a divendres de 08:00h a 15:30h.

La feina consisteix en l’anàlisi, disseny, desenvolupament , implantació i manteniment de projectes i productes software relacionats amb les TIC i la salut.

Consulta . . . → Continua llegint: (TANCAT) La Fundació Bit sel·lecciona dos enginyers/res tècnics en informàtica o equivalent per l’Àrea de Salut (CCI02-16)

Share

(TANCAT) Procés selectiu per constituir una borsa per cobrir, amb caràcter d’interinitat, vacants de gestor/a (GEST02-16).

La Gerència de la Fundació BIT, inicia un procés selectiu per constituir una borsa per cobrir, amb caràcter d’interinitat, llocs de feina de gestor/a (GEST02-16)

Consulta aquí:

LLISTAT APTE NO APTE BORSA GEST02-16

Calendari

LLISTAT PROVISIONAL BORSA GEST02-16

LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS DEL PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA PER COBRIR, AMB CARÀCTER . . . → Continua llegint: (TANCAT) Procés selectiu per constituir una borsa per cobrir, amb caràcter d’interinitat, vacants de gestor/a (GEST02-16).

Share