(TANCAT) La Fundació Bit selecciona dos teleoperadors/es (OP03-17)

La Fundació Bit convoca dos places de teleoperadors/es (OP03-17). S’ofereix un contracte d’interinitat en lloc vacant, grup de classificació D, amb jornada parcial per prestar serveis al Call Center de la Fundació Bit, situat dins el ParcBit de Palma:

Un contracte de 35 hores setmanals amb un sistema rotatiu de torns, un dia torn partit . . . → Continua llegint: (TANCAT) La Fundació Bit selecciona dos teleoperadors/es (OP03-17)

Share

(TANCAT) La Fundació Bit selecciona personal docent per impartir curs Web 2.0 per a la gestió i comercialització d’empreses promogut pel SOIB

(Aquesta oferta està tancada. Només en el bloc 5 s’hi han presentat dues candidatures, en la resta una o cap. En l’annex Puntuacions Docents2017_bloc5 es pot consultar la puntuació dels docents puntuats en el bloc 5).

  • Lloc d’impartició del curs: Aula de formació de la Fundació Bit al ParcBit
  • Calendari d’impartició i nombre d’hores i tutories: Veure annex.
  • Horari: d’octubre a desembre de 2017: de 15:00 h a 19:00 h i de gener a març de 2018: de 10:00 h a 14:00 h
  • Data d’impartició del curs: Es realitzaran dues sessions: octubre- desembre 1017 i gener – març 2018.
  • Contracte mercantil. Les hores de docència i teledocència es pagaran a 35 euros /hora. Les hores de tutoria es pagaran a 35 euros/hora sempre i quan les tutories s’hagin realitzat a petició de l’alumnat. A aquestes quantitats se li aplicarà la retenció adient en concepte d’IRPF.
  • Només s’admetran sol·licituds de persones físiques (queden excloses les persones jurídiques). Continua llegint ‘(TANCAT) La Fundació Bit selecciona personal docent per impartir curs Web 2.0 per a la gestió i comercialització d’empreses promogut pel SOIB’
Share

(TANCAT) La Fundació Bit selecciona dos teleoperadors/es (OP01-17)

S’ofereix un contracte d’interinitat en lloc vacant, grup de classificació E, amb jornada parcial, sistema rotatiu de torns de dilluns a divendres entre les 7:00 i les 21:00h, i els dissabtes entre les 7:00h i les 14:00h per prestar serveis al Call Center de la Fundació Bit, situat dins el ParcBit de Palma.

Consultau . . . → Continua llegint: (TANCAT) La Fundació Bit selecciona dos teleoperadors/es (OP01-17)

Share

(TANCAT) La Fundació Bit selecciona docents pel curs “Confecció i publicació de pàgines web” promogut pel SOIB

BASES

Lloc d’impartició del curs: Aula de formació de la Fundació BIT al Parc BIT Calendari d’impartició: Veure annex. Horari: de 10:00 h a 14:00 h Data d’impartició del curs: Del 24 d’abril al 18 de desembre. Contracte mercantil. Només s’admetran sol·licituds de persones físiques (queden excloses les persones jurídiques).

Titulació requerida:

Llicenciat, enginyer, . . . → Continua llegint: (TANCAT) La Fundació Bit selecciona docents pel curs “Confecció i publicació de pàgines web” promogut pel SOIB

Share

(TANCAT) Nova convocatòria: La Fundació Bit selecciona dos enginyers tècnics o enginyeres tècniques en informàtica o equivalent per l’Àrea de Salut (CCI02-16)

S’ofereixen dos contractes d’interinitat en lloc vacant, grup de classificació B, salari brut anual de 25.000.-€, temps complet, amb el següent horari de dilluns a divendres de 08:00h a 15:30h.

La feina consisteix en l’anàlisi, disseny, desenvolupament , implantació i manteniment de projectes i productes software relacionats amb les TIC i la salut.

Consulta . . . → Continua llegint: (TANCAT) Nova convocatòria: La Fundació Bit selecciona dos enginyers tècnics o enginyeres tècniques en informàtica o equivalent per l’Àrea de Salut (CCI02-16)

Share

(TANCAT) La Fundació Bit sel·lecciona dos enginyers/res tècnics en informàtica o equivalent per l’Àrea de Salut (CCI02-16)

S’ofereixen dos contractes d’interinitat en lloc vacant, grup de classificació B, salari brut anual de 25.000.-€, temps complet, amb el següent horari de dilluns a divendres de 08:00h a 15:30h.

La feina consisteix en l’anàlisi, disseny, desenvolupament , implantació i manteniment de projectes i productes software relacionats amb les TIC i la salut.

Consulta . . . → Continua llegint: (TANCAT) La Fundació Bit sel·lecciona dos enginyers/res tècnics en informàtica o equivalent per l’Àrea de Salut (CCI02-16)

Share

(TANCAT) Procés selectiu per constituir una borsa per cobrir, amb caràcter d’interinitat, vacants de gestor/a (GEST02-16).

La Gerència de la Fundació BIT, inicia un procés selectiu per constituir una borsa per cobrir, amb caràcter d’interinitat, llocs de feina de gestor/a (GEST02-16)

Consulta aquí:

LLISTAT APTE NO APTE BORSA GEST02-16

Calendari

LLISTAT PROVISIONAL BORSA GEST02-16

LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS DEL PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA PER COBRIR, AMB CARÀCTER . . . → Continua llegint: (TANCAT) Procés selectiu per constituir una borsa per cobrir, amb caràcter d’interinitat, vacants de gestor/a (GEST02-16).

Share

(TANCAT) Procés selectiu per a cobrir llocs de feina de teleoperador (OP03-16)

La Gerència de la Fundació BIT, inicia un procés selectiu per constituir una borsa per cobrir, amb caràcter d’interinitat, llocs de feina de teleoperador(OP03-16)

Consulti  aquí:

LLISTAT DEFINITIU AMB LES PUNTUACIONS DEL PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA PER COBRIR, AMB CARÀCTER D’INTERINITAT, LLOCS DE FEINA DE TELEOPERADOR/A (OP03-16)

Calendari 2

Calendari

LLISTAT . . . → Continua llegint: (TANCAT) Procés selectiu per a cobrir llocs de feina de teleoperador (OP03-16)

Share

(TANCAT) Bases específiques per a la selecció d’un/a administratiu/va pel CentreBit de Menorca (Adm01-16)

La Fundació Bit selecciona un/a administratiu/va pel CentreBit de Menorca (Adm01-16).

S’ofereix contracte d’interinitat en lloc vacant, grup de classificació C, amb salari brut anual de 18.192,54€ i horari de dilluns a divendres de 8:00 a 15:30h.

La feina consisteix en la realització de tasques administratives i de gestió del servei CentreBit Menorca.

Consulta . . . → Continua llegint: (TANCAT) Bases específiques per a la selecció d’un/a administratiu/va pel CentreBit de Menorca (Adm01-16)

Share

(TANCAT) Bases específiques per la convocatòria d’un enginyer tècnic o enginyera tècnica en informàtica o equivalent per l’Àrea de Salut de la Fundació Bit (CCI01-16)

La Fundació Bit selecciona un/a enginyer/a tècnic  en informàtica o equivalent per l’Àrea de Salut de la Fundació Bit (CCI01-16).

S’ofereix un contracte d’interinitat en lloc vacant, grup de classificació B, salari brut anual de 24.500.-€, temps complet, amb el següent horari de dilluns a divendres de 08:00h a 15:30h.

La feina consisteix en . . . → Continua llegint: (TANCAT) Bases específiques per la convocatòria d’un enginyer tècnic o enginyera tècnica en informàtica o equivalent per l’Àrea de Salut de la Fundació Bit (CCI01-16)

Share