Anunci de licitació de subministre d’equipament informàtic

Entitat adjudicadora:

a) Entitat adjudicadora: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia b) Obtenció de documentació i informació:

- Adreça: Laura Bassi núm. 1 – Localitat i codi postal: Palma de Mallorca 07121 – Adreça d’Internet del perfil del contractant: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DcpBCoAgEADAJ60EXYIOBuUDCkovsegii6tFWe-v48CAgw1cwZcjVj4Kym8biE7hkrpAFUVoF_Zc0f8BVnDgOIyvgM050dIoM21qfuJd9WCuVvc9nDnrD6LJ__I!/ – Data límit de presentació de presentacions: fins a les 14 hores de dia 26 . . . → Continua llegint: Anunci de licitació de subministre d’equipament informàtic

Share

Anunci de licitació (CMBIT00714)

La Fundació Bit obre una convocatòria de licitació per a la contractació del servei de manteniment i de reposició de maquinari de la plataforma WIFI de la CAIB

Tipus de contracte: Servei Procediment: Negociat amb publicitat Tramitació: Ordinària Nombre d’expedient: CMBIT00714 Objecte: Servei de manteniment de reposició de maquinari de la plataforma WIFI de . . . → Continua llegint: Anunci de licitació (CMBIT00714)

Share