Comitès de seguiment dels productes del kit ANIBAL

Sessió de comitès dels productes del kit ANIBAL

Sessió de comitès dels productes del kit ANIBAL

El passat divendres dia 8 de juny es varen celebrar al Parc Bit, els diferents comitès de seguiment, avaluació i evolució dels productes que formen el kit ANIBAL.

L’ojectiu primer d’aquests comitès és el d’afavorir una evolució conjunta dels diferents productes i, a l’hora, mancomunada entre les diferents entitats locals interessades, per tal que siguin el més útils possible per a totes les entitats que els empren o sa n’aprofiten de la seva funcionalitat. Això s’aconsegueix fonamentalment, i deixant de banda aspectes de finançament, fent que tots els participants tinguin l’opció d’aportar millores o reportar bugs i que es sentin, tal com és la realitat, com a part important de l’esdevenir de les eines.

Continua llegint ‘Comitès de seguiment dels productes del kit ANIBAL’

Share

La DGRDI se apunta a la Administración Electrónica

La ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos al sector público reconoce el derecho de los ciudadanos a la comunicación con las Administraciones por medios electrónicos, pero este derecho tiene como contrapartida que las Administraciones tienen que dotarse de los medios y sistemas electrónicos para que pueda ser ejercido. En este sentido este proyecto plantea un conjunto de actuaciones estratégicas y tecnológicas alineadas con el Pla Anibal avalado por la Comissió Balear de Tecnologia i Comunicació.

El objetivo de este proyecto es la configuración del conjunto de procesos que forman el catálogo de procedimientos de la DGRDI sobre la infraestructura de las herramientas tecnológicas proporcionadas por el Govern de les Illes Balears, para ponerlos a disposición de los ciudadanos y habilitar la presentación de solicitudes y recepción de notificaciones por el canal telemático, así como mejora y modernización de la gestión interna de los expedientes que se deriven.

Continua llegint ‘La DGRDI se apunta a la Administración Electrónica’

Share