El kit ANIBAL a mig i llarg termini

L’aposta ferma, en termes d’inversió, esforç i transferència, que el Govern de les Illes Balears, a través de la Direcció General de Innovació, Desenvolupament Tecnològic, i de l’Oficina Tècnica d’Administració Electrònica, fa amb el kit ANIBAL, és un fet que no escapa als socis i col·laboradors que participen en la implantació de l’administració electrònica segons l’estratègia definida al Pla ANIBAL. Però per reforçar-ne aquesta percepció i llançar un missatge als possibles i potencials socis, cal fer esment a les sessions que es duen a terme sobre cada un dels productes que integren el kit ANIBAL.

Aquestes sessions, a l’oficina tècnica les anomenam comitès de producte, tenen un doble objectiu. Per una banda, presentar totes les tasques que el govern i d’altres participants estan desenvolupant sobre cada producte. Per una d’altra, permetre que els actuals usuaris dels productes, així com als potencials col·laboradors, pugin expressar les seves incerteses i necessitats funcionals i tècniques sobre cada producte, així com aportar solucions funcionals o de caràcter tècnic mitjançant un desenvolupament concret. Llavors com que els productes del kit ANIBAL són de codi obert i d’accés públic (llicència GPL v3) és fa possible definir una fulla de ruta d’evolució mancomunada en la que poden participar tots els interessats, aportant millores, fent proves, liderant una implantació, etc. D’aquesta manera s’aconsegueixen tot un seguit de fites clares, algunes serien:

Continua llegint ‘El kit ANIBAL a mig i llarg termini’

Share

Call for Papers Dia del Smartphone

Descargar el pdf.

Share

De la importancia de participar en proyectos europeos!

Participar en un proyecto europeo es muy gratificante para cualquier empresa, autónomo o institución. El pasado 20 de Julio, la Comisión Europea ha publicado una gran parte de las convocatorias anuales del séptimo Programa Marco (7th Framework Programme, FP7 son las siglas oficiales en inglés). Todas las convocatorias están indexadas en el calendario de AccioBit y los programas de trabajo de cada una de ellas enlazados en el calendario de ayudas.

 

¿Qué beneficios se pueden sacar de un proyecto europeo?

 

  • Tener acceso al conocimiento desde su fuente.

    Participando en un proyecto colaborativo puedo ver cómo trabajar otras entidades similares a la mía y conocer sus procesos internos de una forma única, tener acceso a un conocimiento que no podria tener de otra forma.

  • Enseñar lo que sabes hacer.

    Estos proyectos permiten compartir el conocimiento, compararse con los otros socios y muchas veces sorprenderse, viendo que estamos mucho mejor de lo que pensábamos en ciertos aspectos técnicos. Fue el caso de SITIBSA con su participación en el proyecto Medisolae, donde pudo comprobar que en las discusiones técnicas sobre temas GIS tenían mucha más experiencia que cualquiera de los otros socios profesores de universidades griegas o alemanas y ¡fue una gran satisfacción personal! Continua llegint ‘De la importancia de participar en proyectos europeos!’

Share

Transferència de coneixement a través de la formació

Piràmide d'aprenentatge

Una de les formes més productives d’aprendre és observar als que en saben, treballar devora ells, mirar com ho fan, demanar-los els dubtes que tenim i intentar absorbir el màxim de coneixement possible de la seva manera de fer. Aquesta és la manera en que els artesans, artistes i molts de professionals han transmès els seus coneixements al llarg de molts anys.

Continua llegint ‘Transferència de coneixement a través de la formació’

Share

Compartir coneixement des del sector públic

La societat del segle XXI és defineix com la Societat de la Informació i del Coneixement, una societat on les noves tecnologies impregnen la vida política, econòmica, empresarial, social i humanitària, concretant i facilitant noves vies d’interacció entre els subjectes.

L’administració pública i els organismes del sector públic no poden ser aliens a aquesta realitat, requerint-se una modernització en la manera d’afrontar les tasques diàries i les relacions amb la societat. En aquest sentit, la informació suposa coneixement i molta documentació produïda per entitats públiques és d’interès fonamental per empreses o ciutadans. Sota aquest context es van promulgar fa tres anys 2 lleis que recollissin aquest nou moviment: són la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics (en endavant LAECSP) i la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre Reutilització de la Informació del Sector Públic (en endavant LRISP).

Continua llegint ‘Compartir coneixement des del sector públic’

Share

Creative Commons: Compartint Coneixement

La finalitat és que l’autor deixi clar què permet a un tercer amb la seva obra i que aquest tercer sàpiga amb seguretat què pot i no fer. Està clar que això també es fa amb una típica llicència de caràcter prohibitiu “Jo autor dic que no pots fer res amb la meva obra. Tu usuari entens que res pots fer”. Però l’aparició d’Internet i la digitalització de la informació han obligat a una nova forma de compartir el coneixement, i CC és una metodologia per adaptar-se a aquesta nova forma. Una on ja no es diu “Tot està prohibit”, sinó “Està permès…” . . . → Continua llegint: Creative Commons: Compartint Coneixement

Share