Serveis d’Innovació

C factoria d'innovació 2018 -2019

Què és la FdI? Agenda Notícies Inscripcions Contacte

Què és la Factoria d’Innovació?

El projecte Factoria d’Innovació té com a objectiu principal potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació a les empreses de les Illes Balears.

En una primera fase, s’identificaran dins del territori de les Illes Balears aquelles empreses potencialment innovadores i es crearà un directori que faciliti la seva captació i inclusió en el programa, el qual inclou tota una sèrie d’activitats obertes de formació i de serveis gratuïts com: consultories individualitzades, tallers pràctics, acompanyament en la creació de plans d’innovació i l’obtenció del segell d’empresa innovadora, entre d’altres.

 


 

A qui es dirigeix?

Les activitats i els serveis de Factoria d’Innovació van dirigits a qualsevol empresa de les Illes Balears, sigui quina sigui la seva experiència en gestió de la innovació. Les diferents activitats i serveis estan pensats per adaptar-se a la fase actual en què es trobi cadascuna, des d’una primera fase en la qual l’empresa no disposa de cap tipus d’experiència fins a una fase final en la qual l’empresa ja disposa d’una amplia cultura innovadora.

fases fdi

 


 

Què t’oferim?

Fase I

 • Seminari de capacitació: Metodologia Canvas i el model de negoci.
 • Seminari de capacitació: Foment de la cultura innovadora a l’empresa.

Fase II

 • Seminari de capacitació: Desenvolupament del pla estratègic.
 • Diagnòstic d’innovació.
 • Consultoria especialitzada en gestió d’innovació.

Fase III

 • Seminari de capacitació: Gestió de projectes d’R+D+I.
 • Assessorament en projectes d’R+D+I.
 • Participació en meses de procés de descobriment emprenedor.

Fase IV

 • Consultories especialitzades per la implantació de sistemes de gestió d’R+D+I (segell PIME innovadora).

 


Seminaris de capacitació

La Fundació Bit realitzarà diferents seminaris participatius de capacitació a Mallorca, Menorca i Eivissa sobre les següents temàtiques:

 • Metodologia Canvas i el model de negoci (una sessió de 4 hores) – [Fase I].
 • Foment de la cultura innovadora a l’empresa (una sessió de 4 hores) - [Fase I].
 • Desenvolupament del pla estratègic (tres sessions de 4 hores) – [Fase II].
 • Gestió de projectes d’R+D+I (tres sessions de 4 hores) - [Fase III].

Diagnòstic d’innovació

[Fase II]

Els diagnòstics d’innovació tenen per objectiu ajudar les empreses a millorar la seva gestió i competitivitat.

A través de sessions de treball s’identificaran les principals debilitats i fortaleses respecte a la gestió de la innovació dins l’empresa i es suggeriran una sèrie d’accions i prioritats per a la seva millora, així com també se’n compararan les capacitats amb les d’altres empreses d’àmbit europeu.

L’objectiu final és millorar la competitivitat de les empreses i acompanyar-les en la creació de nous productes i serveis, millorant-ne els processos de producció i de serveis o creant nous models de negoci, entre d’altres.


Consultoria especialitzada en gestió d’innovació

[Fase II]

La Fundació Bit ofereix aquest servei gratuït de consultoria individualitzada per a la capacitació en gestió d’innovació i planificació estratègica per a plans d’innovació, estructuració de projectes d’R+D+I, especialment basats en TIC i en altres solucions tecnològiques i/o solucions d’R+D+I, per a la seva implantació en les empreses, de manera que n’augmenti la productivitat.

Aquest servei et pot ajudar a:

 • Estructurar plans estratègics i projectes d’innovació en les empreses potencialment innovadores.
 • Cercar proveïdors científics i tecnològics.
 • Definir una solució tecnològica i/o d’R+D+I a implantar i fer una estimació pressupostària.

Les empreses beneficiàries (que hauran de passar una selecció) rebran un diagnòstic en el que es consideraran, entre d’altres, factors financers, productius i logístics que ajudin a identificar problemes o àrees de millora. D’aquesta manera, es presentarà un pla de capacitació prioritzat per a aquestes empreses.

El servei consistirà en 10 hores de consultoria especialitzada per millorar-ne la productivitat i competitivitat sobre la base de les prioritats detectades.


Assessorament en projectes d’R+D+I

[Fase III]

Proveïm la teva empresa d’informació detallada i estratègica sobre fonts de finançament per a projectes d’R+DI+ i et donam assistència en la cerca de socis per a la formació de consorcis equilibrats i sòlids. També t’assessorarem en la definició i preparació de propostes (encaixament d’àmbits temàtics, alineació amb els objectius de la convocatòria…) i podem ajudar-te en la mediació amb socis i els organismes finançadors.

 • Assessorament sobre fonts de finançament.
 • Assistència en la cerca de socis.
 • Assessorament en la definició i preparació de propostes.
 • Assessorament en la mediació entre socis i organismes finançadors.

Participació en meses de procés de descobriment emprenedor

[Fase III]

Les meses de descobriment emprenedor són sessions de treball orientades a diferents temàtiques que tenen per objectiu identificar potencials projectes transformadors, i es poden entendre com una acció col·lectiva en investigació i innovació en què un grup d’emprenedors (empreses, universitats, centres d’investigació, inventors, etc.) explora un nou àmbit d’oportunitats de negoci, fruit de la hibridació sectorial que a part de produir un benefici per als seus participants també suposi un canvi estructural a la regió.

Les jornades de descobriment emprenedor s’organitzaran sobre la base de la informació i referències sobre entrepreneurial discovery process publicades per la Comissió Europea a través de l’Smart Specialisation Platform S3 i que són les següents per a les Illes Balears:

 • Sostenibilitat territorial.
 • Gestió de la innovació i la internacionalització d’empreses turístiques.
 • Turisme de benestar i qualitat de vida.
 • Coneixement per al canvi turístic.
 • Tecnologies turístiques.
 • Sectors emergents transformadors amb potencial innovador:
  • Pol marí.
  • Bioeconomia (economia circulant i biotecnologia).
  • Indústries Culturals i Creatives (ICCS).

Consultories especialitzades per la implantació de sistemes de gestió d’R+D+I (segell PIME innovadora)

[Fase IV]

Disposar del segell Pime Innovadora que concedeix el Ministeri d’Economia i Competitivitat ofereix tota una sèrie de beneficis molt interessants, com per exemple, l’accés a participar en la Compra Pública Innovadora, a les línies de finançament ICO Innovació Fons Tecnològic  i accés a importants deduccions fiscals.

Per obtenir aquest segell és necessari que l’empresa reuneixi alguns requisits com: haver rebut almenys un finançament públic en els últims tres anys per a projectes innovadors, demostrar que realitza activitat innovadora mitjançant una patent o informe motivat vinculant, o també a través de certificacions: Jove Empresa Innovadora (JEI), segons AENOR EA0047; petita o microempresa innovadora, segons l’Especificació AENOR EA0047, o bé la Certificació conforme a la norma UNE 166.002 “Sistemes de gestió de l’R+D+I”.

La primera passa per obtenir aquesta certificació serà implantar sistemes de gestió d’R+D+I d’acord amb la norma UNE 166.002 o equivalents, i seguidament realitzar auditories oficials amb empreses certificadores.

Des de la Fundació Bit t’oferim aquest servei de consultoria especialitzada perquè la teva empresa pugui implantar aquest sistema i certificar-se per ser Pime Innovadora.

Share