Seminari sobre Gestió de projectes R+D+I

Cartell FdI
La Fundació Bit organitza, dintre de la Factoria d’Innovació, un nou seminari sobre Gestió de projectes R+D+I, per oferir les claus en la gestió de projectes innovadors i aconseguir que els assistents siguin capaços de gestionar millor els projectes en els quals participen, per tal que impacti en un resultat innovador més eficaç.

Es dotarà als assistents dels principals conceptes relacionats amb la gestió de projectes de Recerca, Desenvolupament i innovació (R+D+I), identificant les diferents fases corresponents, així com les eines més recents per a la seva gestió.

El seminari oferirà una visió transversal, des dels conceptes generals, passant pels models d’innovació, els conceptes indispensables per a una gestió precisa i modernitzada de projectes de R+D+I, a més de la revisió de fonts de finançament. Es completarà amb un cas pràctic d’un pla de finançament de projectes R+D+I i es farà una presentació dels agents clau que participen dins de l’ecosistema R+D+I, així com els factors d’èxit de la innovació i la creació d’empreses innovadores.

L’activitat està adreçat a petites, mitjanes i grans empreses de les Illes Balears de qualsevol sector empresarial.

Es tracta d’un contingut que farà que els assistents disposin de més eines per gestionar millor els projectes innovadors de la l’empresa i, per tant:
• Disposar d’una visió general de l’R+D+I i el seu ecosistema.
• Sistematitzar el procés de planificació, seguiment i control de projectes d’R+D+I.
• Prendre decisions més encertades i gestionar millor les prioritats.
• Optimitzar recursos i minimitzar riscos.
• Incrementar l’eficàcia i el percentatge d’èxit del resultat innovador d’un projecte.
• Conèixer millor els incentius i diferents vies de finançament de projectes d’R+D+I.

El seminari serà impartit per F-Iniciativas a Mallorca (al ParcBit els 9, 10 i 12 d’abril, de 9 a 13h), Menorca (al CentreBit els 29 d’abril, 2 i 3 de maig, de 16 a 20h) i Eivissa (al Consell d’Eivissa els 23, 24 i 25 d’abril, de 9 a 13h).

El programa es repartirà de la següent manera:

Dia 1. Mòdul 1. Introducció a l’R+D+I

 • R+D+i: conceptes fonamentals i tipus d’innovació
 • Objectius dels projectes
 • Portafolis integrat de projectes
 • Cicle de vida i fases del projecte d’innovació
 • Organització del projecte

Dia 2. Mòdul 2. Gestió de projectes àgils

 • Introducció a les metodologies àgils
 • Preparació del projecte i la seva planificació
 • Desenvolupament de productes
 • Control i seguiments de projectes. Tancament de projecte

Dia 3. Mòdul 3. Ecosistema en l’R+D+I

 • Factors d’èxit de la innovació
 • Aliances estratègiques
 • Protecció i explotació de resultats de l’R+D+I
 • Incentius i ajudes a la innovació
 • Exemple pràctic d’un pla de finançament de projectes R+D+I
 • Creació d’empreses innovadores

En cas d’estar interessats vos podeu inscriure als següents enllaços: Mallorca, Menorca, Eivissa.

Share

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>