TIC – Salut

Medicos01.jpgL’àrea de Salut de la Fundació BIT duu onze anys treballant en projectes relacionats amb les noves tecnologies aplicades al sector salut. El know-how adquirit per l’àrea durant aquests anys de feina s’aplica a nous projectes, en els àmbits de la interoperabilitat i la innovació en salut.

Per una banda, gestiona la interoperabilitat entre sistemes d’informació sanitària dins l’IBSalut a través del Centre de Competències d’Informació, un equip de tècnics especialitzats en tecnologies d’interoperabilitat i integració dins el sector salut.

Per altra banda, desenvolupa projectes innovadors orientats a l’aplicació de les TIC als processos assistencials, amb objectius de transferència a empreses privades i ús dins el propi sistema públic de salut de les Illes Balears.

Línies d’actuació

  • Telerehabilitació. Aplicació de les TIC als processos assistencials de rehabilitació.
  • Telemedicina. Noves solucions basades en l’aplicació de les TIC als processos assistencials per a possibilitar els tractaments a distància.
  • Interoperabilitat entre sistemes d’informació sanitària. Possibilitar la comunicació entre els diferents sistemes d’informació que operen dins l’àmbit del sistema de salut pública de les Illes Balears.

Enllaços

Contacte

salut@fundaciobit.org

Notícies Àrea de Salut

Share