Repositori multiadministració

Un dels projectes en què hem estat fent feina és el repositori multiadministració. Bàsicament es tracta de recollir les dades de totes les administracions de les Illes Balears i juntar-les a un sol repositori. D’aquesta manera es poden mostrar, explotar i relacionar les dades de totes les administracions permetent donar una informació de més qualitat i centralitzada als ciutadans i a les empreses. Per exemple a partir d’aquest repositori és des d’allà on s’enviarà la informació de Balears al portal de la Finestreta Única de la Directiva de Serveis, o al portal del 060, es poden crear serveis multiadministració a dins l’àmbit autonòmic o es podran oferir com a OpenData per tal de que terceres entitatat les explotin. Però aquestes aplicacions concretes ja les anirem explicant en futures entrades del bloc.

Des del punt de vista organitzatiu el treball més important ha estat classificar les dades amb uns mateixos criteris a totes les administracions per tal de poder-les seleccionar. Així doncs, finalment es classificaran per fets vitals, matèries i famílies. Com a exemples de fets vitals podem indicar: néixer,  casar-se, moure’s, treballar… Per la seva banda en quant a les matèries uns bons exemples són agricultura, educació, habitatge, salut, via pública… Finalment en quant a famílies es poden destacar subvencions, sancions, certificacions… En definitiva s’ha tractat d’establir tres criteris de classificació comuns a totes les administracions de Balears. Al manual de personalització del catàleg de procediments es poden trobar els llistats sencers.

Des del punt de vista tècnic el repositori multiadministratiu és un ROLSAC normal i corrent com el que empren moltes administracions per gestionar el seu catàleg de procediments. El ROLSAC que conté el repositori multiadministratiu es sincronitza automàticament amb els ROLSAC que gestionen la informació individual de cada administració. Per altra banda si una administració concreta no utilitza el ROLSAC, s’ha d’afegir un petit mòdul d’integració al gestor de continguts que s’empri per tal de que es sincronitzi amb el ROLSAC multiadministratiu. Per tant des del punt de vista més tecnològic podem dir que a través de serveis web es pot integrar amb qualsevol gestor de continguts i si és el ROLSAC aquesta integració és automàtica. Gràcies a n’aquesta integració cada administració només ha de mantenir el seu repositori de dades propi i les aplicacions són les que s’intercanvien les dades.

Share

1 comment to Repositori multiadministració