Redefinint la nostra arquitectura del SI

arquitectura SIJa fa temps que explicàrem la nostra tasca de definir l’arquitectura del SI de l’iBit i, en aquell temps, ja introduírem el tema econòmic dins de la seva definició. Durant aquestes darreres setmanes estam redefinint tot aquest sistema per tal d’adaptar-nos a l’actual situació econòmica d’austeritat, on la reducció de costs i d’inversions és obligatòria.

Així, la nostra prioritat actual és la de reduir costs mitjançant un conjunt de tasques paral·leles, sempre mantenint els serveis en qualitat i funcionament, entre les que destaquen:

  • la reducció en els costs de les comunicacions;
  • l’aprofitament dels beneficis del software lliure, ja sigui amb la reducció de costs de llicències com amb programaris addicionals per reduir el consum de comunicacions, la monitorització de serveis, …;
  • i d’altres.

Com es pot observar, de totes aquestes tasques n’hem parlat sovint en la nostra categoria del bloc, i és que disposar d’un Sistema d’Informació necessita de manteniment, constant renovació i sobre tot, de dedicació.

Share

Comentaris tancats.