Publicado el Obsímetre 8: L’ús de les xarxes socials segueix augmentant

L’ús de les xarxes socials entre els ciutadans de Balears segueix augmentant i l’ús dels smartphones hi juga un paper important, ja que aquests dispositius resulten ser uns bons aliats en l’ús de les xarxes socials a Internet.

xarxesL’Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI) de la Fundació Bit publica l’Obsímetre 8, un informe amb les dades d’ús de les xarxes socials a Espanya i a les Illes Balears que ens permet observar el seu agment constant any rere any.

Segons s’extreu de l’obsímetre, l’ús de les xarxes socials segueix augmentant a dia d’avui la qual cosa representa l’estat de maduresa que viuen en aquests moments. Mentre que a Espanya 8 de cada 10 internautes són usuaris de xarxes socials, la xifra a les Balears és de 6 de cada 10, amb un creixement de 20 punts en 2 anys.

Els dispositius mòbils juguen un paper important en la penetració de les xarxes socials a les nostres vides, ja que el 67,5% dels usuaris de smartphones de Balears han utilitzat les xarxes socials des dels seus dispositius. Aquesta xifra representa un increment de 18 punts percentuals respecte el 2011.

Tot i que Facebook és la més utilitzada, és LinkedIn la que més creix

A dia d’avui la xarxa social més utilitzada és Facebook, seguida de Youtube i de Twitter. Però les xarxes que més han crescut, respecte el 2011, han estat LinkedIn (del 12% al 18%), Google+ (del 20% al 29%) i Twitter (del 34% al 46%).

Twitter és una de les xarxes amb més penetració i, en aquest sentit, també s’ha estès a l’esfera política on 9 de cada 10 consellers/diputats de la CAIB tenen presència a aquesta xarxa social, segons es desprèn de l’anàlisi publicat Los políticos de Baleares en Twitter de parlamento20.es.

Baròmetres de la situació real d’ús de les TIC

Amb aquests informes el Govern de les Illes Balears, a través de l’Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI), preten observar i fer un seguiment del grau de desenvolupament de la Societat de la Informació a les Illes Balears. Així, els obsímetres o baròmetres de dades posen de manifest quina és la situació real d’ús de les TIC a la nostra comunitat, per poder enfocar les iniciatives cap a les tendències de la societat.

L’informe, que es pot consultar a través de la web de l’OBSI (http://obsi.ibit.org/) juntament amb les altres publicacions, s’ha elaborat a partir de dades extretes del “IV Estudio anual de redes sociales” de IAB Spain i dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) 2012.

Share

Comentaris tancats.