Pràctiques de Sistemes per a persones en atur.

Aquestes setmanes estem realitzant formació a alumnes en pràctiques a Sistemes.

Concretament s’estan impartint diferents mòduls in situde pràctiques professionals no laborals amb una durada de 100 hores pels alumnes del programa formatiu corresponent a l’especialitat “Programador de Sistemas“.

Aquesta  formació està adreçada prioritàriament a treballadores i treballadors desocupats i s’ha realitzat conjuntament amb el centre Fòrum de Formació i Edicions de les Illes Balears SLU. El centre ha donat la part teòrica del curs i a l’iBit podran desenvolupar les pràctiques.

Aquestes pràctiques s’han dividit per apartats per a que l’alumne pugui tocar els principals punts sobre la matèria. La primera s’ha orientat a que els alumnes coneguin i treballin damunt plataformes de servidors virtuals. La segona s’ha dedicat més a la configuració dels sistemes operatius, Windows, Ubuntu i CentOS. Concretament es fa esment tant a l’entorn de treball a nivell de servidors com a la gestió del parc d’ordinadors de l’empresa. Eines per a monitoritzar i dimensionar el seu rendiment i dur un inventari. El darrer mòdul de les practiques s’ha dedicat al desenvolupament de scripts per línia de comanda. Dins aquest apartat està previst tractar la programació per a fer els backups dels sistemes, l’arrancada i aturada d’aplicacions, la rotació de fitxers de bitàcora …

Esperem que aquestes pràctiques siguin de profit pels alumnes i puguin ampliar els seus coneixements damunt la informàtica de Sistemes.

Share

Comentaris tancats.