OTAE

otae fundaciobit

OTAE – Oficina Tècnica d’Administració Electrònica

Arran de l’aprovació de la Llei 11/2007 (LAECSP) a partir de l’1 de gener de 2010 les administracions públiques estan obligades a oferir els seus serveis als ciutadans també pel canal telemàtic. Cal tenir en compte que aquest objectiu esdevé utòpic al conjunt de les administracions de les Illes Balears, ja que

  • requereix una elevada dedicació humana,
  • requereix una disponibilitat pressupostària molt important de la qual no es disposa,

així doncs és fonamental la conscienciació de les administracions públiques locals pel que fa a la Llei 11/2007 (LAECSP), així com establir d’un model tècnic d’administració electrònica basat en la interoperabilitat. Per això es proposen una sèrie d’objectius fonamentals com són:

  • Creació d’un grup de treball que doni suport tècnic a les entitats locals en l’execució els projectes orientats a complir la llei.
  • Creació d’un grup de treball que impulsi el projecte en les administracions locals, facilitant la relació i comunicació entre elles.
  • Definició d’un model de interoperabilidad per a les administracions de les Illes Balears que permeti l’intercanvi d’informació entre les diferents adminitracions.
  • Definició d’un conjunt d’aplicacions estàndadrs que seran comunes a totes les administracions. Cal tenir en compte que hi ha un conjunt d’aplicacions que ja estan realitzades, l’objectiu és, en la mesura del possible, alliberar el codi font perquè es puguin reutilitzar.
  • Establiment d’un pla d’actuació interadministratiu en el qual es recullin els procediments de cada administració així com les dependències amb altres procediments de la pròpia o altres administracions.
  • Impuls de projectes pilot en el pla d’actuació interadministratiu que permeti implantar el model d’interoperabilitat.
  • Ajut a la creació de plans d’implantació de la Llei 11/2007 (LAECSP) a les entitats locals que no puguin complir les exigències proposades per la llei.
Share