Només dues de cada deu empreses balears es connecten a la xarxa per fibra òptica

El Govern fa feina per augmentar la cobertura de fibra òptica a les Illes Balears, infraestructura indispensable per la informàtica que arriba. Mentre l’ús de mitjans socials i la interacció amb l’Administració Pública mitjançant la xarxa s’incrementa entre les empreses de les Illes Balears, davalla la connexió a Internet a través de la banda ampla fixe

L’Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI), pertanyent a la Fundació Bit, ha publicat l’“Obsímetre 21: Resum de dades anuals d’empresa 2014-2015” elaborat a partir de dades de l’Enquesta sobre ús de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) a les empreses 2014-2015, que publica l’Institut Nacional d’Estadística (INE) anualment.

A l’informe s’analitzen els indicadors sobre la implantació de les TIC entre les empreses balears, en funció del nombre de treballadors i sector econòmic. Així, s’avalua com està la seva connectivitat a Internet, quantes tenen pàgina web, l’ús que en fan del programari lliure, dels mitjans socials, de la signatura digital o de l’Administració electrònica, entre d’altres.

Respecte a la forma de connexió, predominen amb un 99% les empreses que tenen banda ampla, sigui fixa o mòbil, sobretot ADSL amb una velocitat majoritària entre els 2 i els 10Mb/seg. A hores d’ara, la fibra òptica només és la forma de connexió de 2 de cada 10 empreses, tot i que ha augmentat 6 punts des de l’any passat. En aquest sentit, en l’àmbit del desenvolupament tecnològic el Govern té com un dels objectius principals canviar aquesta situació i aconseguir una major cobertura de fibra òptica a les Illes Balears.

A trets generals, durant el darrer any tant les empreses grans com les petites de Balears han incrementat la seva presència a Internet mitjançant pàgines web, especialment dintre del sector dels serveis, creuen més en els mitjans socials com a eina de negoci i recorren a l’administració electrònica, sobretot les del sector de la construcció.

3 de cada 10 petites empreses tenen pàgines web:

Comparativa indicadors sobre implantació TIC a les empreses de 10 treballadors o més (2014-2015)

En relació a les empreses de menys de 10 treballadors, el 96% de les empreses de Balears, les Illes es troben per sobre de la mitjana espanyola pel que fa a la xifra d’empreses que disposen de banda ampla fixa (91,7%), d’empreses amb pàgina web (33,8%), en utilització de mitjans socials (33,2%), col·locació d’especialistes en TIC (7,3%) i interacció amb l’Administració pública a través d’Internet (73,2%).

Precisament, les pàgines web han crescut en 9 punts des de 2014 entre les petites empreses, fet que demostra un interès en digitalitzar-se i ser presents a la Xarxa.

Per contra, les empreses més petites balears se situen per davall en nombre d’empreses connectades a Internet, empreses amb banda ampla mòbil i empreses que disposen de telefonia mòbil.

La signatura digital segueix sense expandir-se entre les grans empreses de Balears:Resum d'indicadors de la implantació de TIC a les empreses de menys de 10 treballadors. 2012-13 / 2013-14 / 2014-15. Illes Balears.

Dintre de les empreses de 10 treballadors o més, que suposen un 4% del total d’empreses de Balears, destaca que l’ús dels mitjans socials, tals com xarxes, blogs o plataformes multimèdia, ha augmentat més de 10 punts en un any situant-se l’any 2015 en un 46,8%, també per damunt la mitjana espanyola (39,4%).

Un altre indicador que continua en creixement i per damunt la mitjana estatal és la utilització de programari de codi obert, sigui amb navegadors com Firefox o Mozilla o les aplicacions ofimàtiques com l’Open Office, i que suposa un 88,6% del total de les empreses de més de 10 treballadors, 8 punts més que l’any anterior i 3 més que la mitjana espanyola.

Per contra, la signatura digital segueix sense expandir-se entre les grans empreses de les Illes Balears. Si l’any 2014 eren un 63,9% d’aquestes empreses les que l’utilitzaven, el 2015 només és un 58,7%, situant-se també per davall la mitjana estatal (67%). Tot i això, el sector de la construcció és qui n’ha fet un major ús, sobretot, per relacionar-se amb l’Administració Pública.

La resta d’indicadors relacionats amb l’ús de les TIC entre les empreses de 10 treballadors o més, no representen grans canvis respecte a l’any anterior, com és el cas de les empreses que estan connectades a Internet que passen del 99,4% al 98,8%; les que tenen Internet i pàgina web que passen del 71% al 75%; aquelles que utilitzen la telefonia mòbil que puja 2 punts fins a un 94,1%; les que interactuen a través d’Internet amb l’Administració Pública, que el 2015 ja són 90,8%; i les empreses que formen en TIC als seus treballadors, que se situen en un 17,8% (2014: 16,1%).

Share

Comentaris tancats.