Més de la meitat de les empreses de les Illes Balears ja utilitza les xarxes socials per comunicar-se directament amb els clients

Augmenta la despesa en TIC i el nombre d’empreses amb connexió a Internet. Gairebé la totalitat de les companyies balears de més de 10 treballadors es troba connectada a Internet

El 99% de les empreses de les Illes Balears amb més de 10 treballadors es troba connectada a Internet i el 57% ho fa a través de fibra òptica. Ambdós indicadors se situen per sobre la mitjana estatal, tot i que la forma de connexió predominant continua essent la banda ampla (fixa o mòbil), amb el 99,4%.

Es tracta d’unes dades extretes de l’enquesta sobre la implantació i ús de les TIC durant el 2017 entre les empreses i la ciutadania balear que realitza anualment l’Institut Nacional d’Estadística (INE). L’Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI) de la Fundació Bit de la conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme n’ha resumit els resultats en l’“Obsímetre 25: Resum de dades anuals d’empresa 2016-17” i l’“Obsímetre 26: Resum de dades anuals ciutadania 2017”.

Segons mostra l’estudi, pel que fa a les empreses illenques de més de 10 treballadors, la major part es connecta a més de 100 Mb/seg, una realitat ben diferent a la de fa uns anys.

Per altra banda, de les empreses amb connexió a Internet, el 70,8% té pàgina web i el 89,4% van interactuar amb l’administració pública a través de la xarxa, dos indicadors situats per sobre la mitjana estatal.

L’ús de mitjans socials (xarxes, blogs, multimèdia) entre les empreses més grans continua augmentant i passa del 46,8% al 53%, mentre que la mitjana estatal se situa al 49,6%. Aquest fet demostra que les empreses cada cop hi creuen més com a eina de negoci, de fet, el 49% de les empreses més grans considera els mitjans socials molt útils per al desenvolupament del seu negoci, el 91% els van utilitzar per a publicitat o llançament de productes i el 72% per a comunicar-se amb clients.

Respecte de l’ús de Big Data a les empreses, només el 7,8% a les Balears i el 8,8% de mitjana estatal n’han analitzat.

La despesa en TIC durant el 2016-2017 s’ha incrementat 6 milions d’euros respecte al període anterior, fins a arribar als més de 33 milions d’euros. La despesa total en programari també ha pujat més de 4 milions d’euros i se situa en els 32.106.100 €. En ambdues despeses destaca el sector de serveis molt per damunt del sector indústria i construcció.

Les empreses de les Illes Balears amb menys de 10 treballadors destaquen, pel que fa a la mitjana estatal, per disposar de banda ampla fixa i mòbil (el 90% i el 76%, respectivament), per tenir pàgina web (33%) i per interactuar amb l’administració pública a través d’Internet (77%).

Al contrari, les empreses balears més petites se situen per davall la mitjana estatal en nombre d’empreses que disposen d’ordinador (66%), de connexió a Internet (63%), de sistemes interns de seguretat (43%) i per la utilització de mitjans socials (30%).

Infografia 12_Empreses 2016-2017

Share

Comentaris tancats.