Més de 1.200 empreses i emprenedors balears s’assessoren en tecnologia gràcies al Dr.TIC

El servei d’assessorament tecnològic tanca el seu segon curs arribant a les 4 illes mitjançant acords de col·laboració amb 35 entitats.

El projecte Dr.TIC, servei d’assessorament tecnològic que ofereix la Fundació Bit, depenent de la Direcció General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic del Govern, ha donat suport a 1.226 empreses des de la seva posada en marxa el febrer de 2012.

L’objectiu prioritari de Dr.TIC és contribuir a millorar la competitivitat de les empreses balears a través de la incorporació de recursos, eines i aplicacions TIC mitjançant una línia d’assessorament que permeti a les empreses avaluar el seu grau de maduresa en l’ús de les tecnologies.

Així, empresaris de pimes, micropimes, autònoms o emprenedors de les Illes Balears interessats en incorporar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els seus negocis han trobat suport en el Dr.TIC, mitjançant els 115 cursos de formació presencials impartits i les més de 50 consultes personalitzades ateses, ja sigui per correu electrònic, telèfon, xarxes socials o reunions presencials.

Les institucions i empreses TIC, claus per apropar la tecnologia a les pimes i emprenedors:

Infografia balanç 2 anys Dr.TIC

Infografia balanç 2 anys Dr.TIC

L’actual servei Dr.TIC arriba a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera gràcies a la col·laboració activa de 35 entitats, entre elles institucions i empreses.

Per un costat, amb els convenis signats amb les institucions es te l’oportunitat d’apropar-se a les empreses i emprenedors no tecnològics, servint de punt d’informació i difusió dels serveis i activitats de Dr.TIC, remetent els dubtes plantejats pels seus usuaris que no puguin resoldre i posant les seves instal·lacions a disposició per a la realització de les activitats formatives de Dr.TIC.

Entre les 11 institucions en què es té signat un conveni trobam des d’administracions públiques (Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de Felanitx, Campos, Eivissa o Santa Eulària des Riu) a entitats empresarials (PIMEM, Cambra de Comerç de Mallorca, PalmaActiva, Institut de Formació i Ocupació de Calvià, Foment de Turisme d’Eivissa i Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera).

Per altre costat, 24 empreses tecnològiques illenques participen també amb el projecte Dr.TIC impartint part dels cursos de formació i fent extensius els seus casos per a què puguin servir d’exemple a la resta del teixit empresarial de les Balears.

La formació que s’ofereix des de Dr.TIC és inicial i bàsica, basada en unes píndoles formatives introductòries que pretenen crear interés entre les empreses alumnes per a què posteriorment sol·licitin una formació més avançada, serveis, assessorament o desenvolupament a les empreses tecnològiques.

Xarxes socials i comerç electrònic, les temàtiques més predominants entre la formació i assessorament de Dr.TIC:

Pel que fa a les temàtiques dels 115 cursos impartits fins al moment, les que més predominen són les xarxes socials com a canal per donar a conèixer els serveis o productes, les eines per crear o millorar la web pròpia de les empreses, el comerç electrònic per comprar o vendre serveis de l’empresa i les eines de gestió empresarial com les ofimàtiques, de facturació, comptabilitat, gestió de recursos, etc.

Aquestes àrees temàtiques no difereixen molt dels temes pels quals les empreses més s’interessen. Així, les empreses adreçades a Dr.TIC dirigeixen les seves consultes per assessorar-se fonamentalment en comerç electrònic, xarxes socials, web pròpia i banca electrònica, per aquest ordre.

Qualsevol empresa interessada en els serveis de Dr.TIC, es pot posar en contacte amb la Fundació Bit (telèfon 971784730) o consultar la web del projecte (http://drtic.ibit.org/).

Share

Comentaris tancats.