Licitació per a contractació d’un servei d’estudi, documentació, anàlisi, descripció i valoració dels llocs de treball per a confeccionar la RLT de la Fundació BIT (CMBIT1816)

La FundacióBit obre una nova licitació per a la contractació d’un servei d’estudi, documentació, anàlisi, descripció i valoració dels llocs de treball per a confeccionar l’RLT de la Fundació BIT (CMBIT1816)

Plec de Prescripcions Tècniques RPT

15- PCA servei negociat amb publicitat

Share

Comentaris tancats.