Les Illes Balears, la comunitat amb més habitatges connectats de tot l’Estat

El 89% de les llars estan connectades a Internet, mentre que l’ús del comerç electrònic per part de 6 de cada 10 ciutadans situa l’arxipèlag en el tercer lloc del rànquing estatal

Les Illes Balears són la comunitat autònoma de l’Estat amb més habitatges connectats a Internet, una xifra que s’ha doblat durant la darrera dècada, amb un increment del 43,5% el 2007 al 89,3% el 2017. D’aquesta manera, ha passat del 6è lloc a encapçalar la llista.

Es tracta d’unes dades extretes de l’enquesta sobre la implantació i ús de les TIC durant el 2017 entre la ciutadania balear i les empreses, que realitza anualment l’Institut Nacional d’Estadística (INE). L’Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI) de la Fundació Bit n’ha resumit els resultats a l’“Obsímetre 25: Resum de dades anuals d’empresa 2016-17” i l’“Obsímetre 26: Resum de dades anuals ciutadania 2017”.

Segons mostra l’enquesta, la majoria dels ciutadans balears manifesten fer un ús habitual del comerç electrònic, atès que 6 de cada 10 usuaris d’Internet afirmen haver-hi realitzat compres, 8 punts per sobre de la mitjana estatal que situen les Balears com la tercera comunitat del rànquing estatal, només per darrere Navarra (64,5%) i Madrid (63,8%).

Precisament, els serveis per a viatges (bitllets de transport públic, lloguer de cotxes, etc.) encapçalen les compres dels ciutadans illencs, seguits del material esportiu, la roba i l’allotjament vacacional (hotel, apartament, etc.).

Si s’analitza l’equipament TIC a les llars durant el 2017, un 84% de llars balears tenen ordinador, un 88% disposa de banda ampla, un 81% de telèfon fix i un 99% de telèfon mòbil. Són xifres que també s’han incrementat respecte el període anterior i situen les Illes Balears per sobre de la mitjana estatal en aquests indicadors.

Pel que fa al tipus de connexió de les llars, el 81,4% disposa de connexió mòbil de banda ampla a través de dispositiu de mà, mentre que respecte a la connexió fixa de banda ampla el 42,6% disposa d’ADSL i el 52,2% de xarxa de fil o fibra òptica.

Referent als usos, el correu electrònic continua essent el servei més utilitzat per motius particulars per les persones que s’han connectat durant els darrers 3 mesos, seguit de llegir notícies, diaris o revistes online, i de la cerca d’informació sobre béns i serveis, mentre que ja són 6 de cada 10 els qui utilitzen la banca electrònica.

Els menors d’entre 10 i 15 anys també han anat augmentant l’ús d’Internet durant els darrers 10 anys, tot i que la disposició de telèfon mòbil ha davallat fins a 10 punts en el darrer any, i se situa en un 61%.

Infografia 11_Dades Ciutadania 2017

Share

Comentaris tancats.