L’administració electrònica es consolida a les Illes Balears a través de la plataforma PINBAL

 

PINBAL és una plataforma d’interoperabilitat que fa possible que la ciutadania no hagi d’aportar documentació que l’Administració Pública ja té

El nombre de procediments ha passat de 4 a 188 en només cinc anys, i ha gestionat ja 396.729 consultes des de 2013

DEF PINBALLa interoperabilitat entre les administracions balears i la resta de l’Estat és possible a través de PINBAL, una solució tecnològica desenvolupada pel Govern de les Illes Balears, que a través d’una aplicació web permet consultar les dades disponibles de les administracions de manera telemàtica. Gràcies a això, tràmits com l’escolarització dels infants, la presentació de candidatures per a concursos i oposicions, o la sol·licitud de subvencions, que abans requerien presentar molta documentació, ara se simplifiquen gràcies a la plataforma PINBAL que permet consultar aquestes dades a través d’internet d’una manera molt més eficient i estalviant molt de temps i costos tant a usuaris com a administració pública i organismes.

Així, a través d’aquesta plataforma s’ofereixen actualment 34 serveis (o tipus de dades consultades), dels quals el més utilitzat és el nivell de renda, amb 45.622 consultes. Altres consultes com les dades d’identitat, els antecedents penals per delictes sexuals, estar al corrent del pagament de seguretat social o el padró històric o de convivència presenten també un gran volum de peticions.

Cal destacar que alguns dels procediments que més fan servir PINBAL van dirigits a sectors prioritaris del Govern, i durant el 2017 procediments com el reconeixement del grau de dependència o discapacitat i el dret a les prestacions del sistema; o els procediments relacionats amb l’educació com l’escolarització o les ajudes de menjador, estan entre els més utilitzats. Aquest fet resulta especialment rellevant per a col·lectius com el de persones amb discapacitat, per a qui la simplificació d’aquests tràmits resulta una millora significativa, en no haver de desplaçar-se per a aportar documentació.

Així, en el darrer any 2017 l’escolarització és el procediment amb més consultes (44.817), cosa que fa que el mes de maig, que és quan es realitza el tràmit, sigui el mes de l’any amb més consultes a través de la plataforma. Així mateix també encapçalen les consultes; la comprovació d’antecedents penals dirigit a personal docent (38.621 consultes), els processos de selecció de personal de l’EBAP (20.969 consultes), el reconeixement del grau de dependència per a sol·licitar prestacions (18.549 consultes), el reconeixement i seguiment de pensions de jubilació i discapacitat (13.738); els ajuts de menjador (12.117) i llei de renda social garantida de les Illes Balears (5.387). En total el 2017 s’han realitzat 209.546 consultes, una dada que reflecteix la consolidació del sistema durant els darrers dos anys (2016-2017), en que han augmentat aquestes consultes en un 45’8% (de 143.696 a 209.546).

Així mateix, cal esmentar que a banda del nombre de consultes també ha augmentat el nombre de procediments que es resolen a través de l’aplicació, que s’ha incrementat de manera progressiva des del 2013 i que ja permet gestionar a dia d’avui 188 procediments. El servei per a consultar si es té o no família nombrosa, per exemple, i que s’utilitza en diferents procediments com poden ser l’escolarització, o les sol·licituds d’ajuts de menjador s’ha fet servir (des de que s’inclou a la plataforma el 2015) un total de 1.305 vegades (consultes).

La majoria de consultes del 2017 han estat a l’Administració General de l’Estat (176.530 consultes), seguides de les realitzades a cedents de les Illes Balears (33.016 consultes). Aquestes consultes les realitzen les entitats adscrites al conveni d’interoperabilitat a través del qual els signants s’afegeixen a la plataforma bé per compartir dades pròpies, bé per sol·licitar-ne la consulta. D’aquesta manera ja són 69 el nombre d’entitats a les Illes Balears que han signat el conveni. De les entitats adherides al conveni, les que ja utilitzen PINBAL per a realitzar algun procediment són 13, però s’espera que l’ús de l’aplicació s’incrementi amb la incorporació de la resta d’entitats.

La interoperabilitat entre administracions és essencial per a la implantació de l’administració electrònica, ja que permet que els diferents organismes siguin capaços d’interactuar entre ells a través d’un marc comú i uns estàndards que fan possible l’intercanvi d’informació i coneixement entre ells amb l’objectiu d’evitar haver de demanar l’aportació de la informació als ciutadans. Gràcies a la plataforma PINBAL, gestionada per la Fundació Bit, les diferents administracions públiques de les illes són capaces d’oferir als ciutadans serveis públics de qualitat, de forma eficient, i amb el menor cost possible.

La implantació de l’administració electrònica a Balears és un dels punts claus que es treballa des de la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic de la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, per fer de les Illes Balears una comunitat tecnològicament avançada a través del desenvolupament de solucions tecnològiques com PINBAL que fan la vida una mica més fàcil, més còmoda i més segura en àmbits tan importants com l’educació, la sanitat, l’oci, o les gestions administratives.

Share

Comentaris tancats.