La vicepresidenta i consellera d’Innovació Recerca i Turisme ha presentat els nous incentius fiscals per a inversions en recerca

 

En els darrers quatre anys el govern ha multiplicat per quatre el pressupost dedicat a convocatòries competitives de recerca i innovació passant de 3 a 8 milions, arribant als 8.315.000 milions d’euros prevists per a aquest any 2018», segons ha declarat la vicepresidenta i consellera d’Innovació Recerca i Turisme, Bel Busquets.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Aquest matí, a la incubadora d’empreses del ParcBit, s’ha portat a terme una sessió informativa dirigida principalment a empreses i mitjans de comunicació per a donar a conèixer de primera mà els nous incentius fiscals per a inversions en projectes i empreses dedicades a la recerca i la innovació. A la presentació hi han assistit nombroses empreses del ParcBit interessades en conèixer aquestes noves deduccions i la resta de convocatòries de la Direcció General d’Innovació i Recerca previstes per a aquest 2018.

Juntament amb el director general d’Innovació i Recerca, Pep Lluís Pons, la consellera Bel Busquets ha presentat les noves deduccions disponibles que des del Govern de les Illes Balears s’han aprovat amb l’objectiu d’afavorir la inversió en ciència i empreses innovadores. D’aquestes deduccions se’n podran beneficiar les persones físiques que facin una aportació econòmica a un organisme públic de recerca o a un projecte concret de recerca, i suposen un 25% de l’import donat a aquestes finalitats que es retornaran a la declaració de la renda amb un màxim de 6.000 euros.

Aquests nous incentius s’afegeixen als ja existents (incrementant els límits de 600 euros a 6.000 i 12.000 euros); per a empreses de recent creació (35% de deducció fins a 6.000 euros); per a empreses derivades d’un organisme públic de recerca (deducció del 50% fins a 12.000 euros); i incorporem les deduccions en capitalitzacions aplicables per a inversions fetes en empreses innovadores de les Balears (amb el segell d’empresa innovadora atorgat pel Ministeri d’Economia) amb els mateixos límits de les empreses de recent creació.

Segons ha explicat la Vicepresidenta Busquets, el foment de la inversió privada en recerca i innovació és un dels objectius a assolir per les administracions en el marc de l’estratègia Europa 2020, on s’estableix que s’ha d’augmentar la despesa pública en recerca i desenvolupament per atraure inversió privada. «És per això que des del Govern, conscients de la importància d’aquests dos eixos (innovació i recerca) s’ha apostat de manera transversal pel desenvolupament econòmic a partir d’aquests amb una pressupost total de 21 milions d’euros».

En aquest sentit cal destacar la situació actual de les Illes Balears on la inversió en investigació per part de les empreses suposa només el 20% el total, «molt lluny encara de la mitjana estatal 55% que s’ha marcat el Govern com a objectiu de convergència i que s’espera millori gràcies a les posada en funcionament d’aquests nous incentius fiscals aprovats en la darrera Llei de pressuposts, a través de la qual es pretén incentivar la inversió en ciència i en empreses innovadores» segons ha explicat el Director General d’Innovació i Recerca durant la seva presentació.

En referència al pressupost total de les convocatòries d’ajuts a l’R+D+i a les Illes Balears, la Vicepresidenta també ha explicat com «s’ha multiplicat per quatre el pressupost dedicat a recerca i innovació passant de 3 a 8 convocatòries anuals» amb un important increment econòmic, passant del 1.850.000 euros del 2014 als 8.315.000 euros prevists per aquest 2018, «això suposa un increment de 6.450.000€ o 4,5 vegades més de pressupost».

Així mateix el Director General Josep Lluís Pons ha explicat com «també al pressupost dedicat a les diferents línies d’actuació del Pla de Ciència Tecnologia i Innovació, es destacable no només aquest augment de pressupost en general sinó també el dedicat a línies d’actuació per a accions vinculades a l’emprenedoria, en les quals s’ha pràcticament duplicat el pressupost de l’any anterior (2017)».

A banda de la presentació d’aquests incentius fiscals, durant la sessió informativa també s’han donat a conèixer les accions vinculades a les principals línies d’impuls del Govern quan a recerca i innovació: (1) capital humà, (2) consolidació de la base científica, i (3) valorització tecnològica. Pel que fa al capital humà, el Govern Balear han reforçat les diferents accions encaminades per una banda la la formació de personal investigador (R+d+i), amb ajuts a la formació de personal i a la mobilitat; i per altra banda a la incorporació a les empreses tant de personal investigador com de tècnics de suport.

Des de la Direcció General d’Innovació i Recerca també s’han analitzat les actuacions que ja s’estaven duent a terme i s’hi han incorporat millores i un increment de pressupost a partir de nous programes postdoctorals: Programa post doctoral Margalida Comes per a joves investigadors; Vicenç Mut per a investigadors sèniors; i programa Felip Bauçà per a la incorporació de personal post doctoral a empreses. Així, les convocatòries destinades formació i incorporació de personal investigadors s’han incrementat amb 430.000 euros/anuals.

A través de la línia d’impuls per a la consolidació base científica es pretén, precisament, consolidar la base científica existent a les Illes Balears, a partir de dos programes. El programa de dinamització dels recursos; inclou la creació i impuls de nous centres d’R+D, el registre de grups, les accions especials, la realització per primer cop de projectes cooperats, i una primera convocatòria de projectes de recerca propis finançats amb l’impost de turisme sostenible.

Per altra banda, el programa per a infraestructures i equipament científico-tècnic; finançarà les estacions de recerca, el suport a l’equipament científic i tecnològic, i el Complex Científic d’R+D que s’obrirà al ParcBit.

Finalment, en referència a les línies d’impuls per a la valorització tecnològica, es pretén continuar fent feina per potenciar la col·laboració entre els centres de recerca i el món empresarial mitjançant accions específiques que permetin desenvolupar recerques sobre la base de les demandes empresarials, incorporar talent a les empreses incubades, augmentar la transferència de coneixement i tecnologia o el nombre d’empreses de base tecnològica (EBT) i potenciant la incubadora d’empreses. I dins aquesta línia d’actuació s’han recuperat actuacions orientades tant a empreses com a clústers amb convocatòries per accions d’R+D+i empresarials i convocatòries per clústers del coneixement.

Explicades les diferents línies d’impuls i per tal de facilitar l’accés a aquest tipus d’ajudes, el Director General també ha donat a conèixer un mapa de convocatòries amb les ajudes previstes per a aquest 2018 dirigides tan a empreses (PIMES), Organismes públics d’investigació (OPIs) i associacions d’empreses innovadores (AEI’s), i que suposen fins a 8 convocatòries diferents de subvencions dirigides tant a projectes de l’àmbit de la recerca com a projectes relacionats amb la innovació empresarial.

Share

Comentaris tancats.