(TANCAT) La Fundació BIT selecciona personal docent per impartició de curs Web 2.0. per a la gestió i comercialització d’empreses promogut pel SOIB (Bloc 3)

(Aquesta oferta està tancada. S’hi han presentat dues candidatures. En l’annex Puntuacions Docents2017_bloc3 es pot consultar la puntuació).

 • Lloc d’impartició del curs: Aula de formació de la Fundació BIT al Parc BIT.
 • Calendari d’impartició i nombre d’hores i tutories: Veure Annex Bloc 3: Eines gestió de la informació, edició d’imatges i vídeos.
 • Horaris:
  • D’Octubre a Desembre de 2017: de 15:00 h a 19:00 h
  • De Gener a Març de 2018: de 10:00 h a 14:00 h
 • Data d’impartició del curs: Es realitzaran dues sessions: octubre- desembre 1017 i gener – març 2018.
 • Contracte mercantil. Les hores de docència i teledocència es pagaran a 35 euros /hora. Les hores de tutoria es pagaran a 35 euros /hora sempre i quan les tutories s’hagin realitzat a petició de l’alumnat. A aquestes quantitats se li aplicarà la retenció adient en concepte d’IRPF.
 • Només s’admetran sol·licituds de persones físiques (queden excloses les persones jurídiques).

Titulació requerida:

 • Llicenciatura o Grau en Informàtica.
 • Llicenciatura o Grau en Econòmiques, Dret o Marketing, Publicitat i relacions públiques
 • Llicenciatura o Grau en Administració i Direcció d’empreses.
 • Qualsevol altra titulació universitària si s’acredita experiència professional mínima d’un any en els continguts teòric pràctics de l’especialitat formativa.

Altres requisits:

 • Els interessats han d’impartir el bloc de docència sencer i impartir el bloc en les dues sessions
 • Serà necessari tenir experiència metodològica o competència docent.

Criteris de selecció:

 • Acreditació oficial de català (mínim B2)
 • Experiència d’impartició docent similar
 • Proposta formativa ajustada a les sessions i temàtiques amb incorporació d’eines web 2.0. actuals
 • Data d’alta a les eines Web 2.0. que impartirà en el curs (les que es puguin justificar).

Baremació:

Criteri Puntuació màxima
Nivell de Català (B2: 3 punts, C1: 6 punts, Superior a C1: 9 punts) 9
Experiència en cursos iguals del SOIB IFCM07EXP(5 punts per curs) 10
Experiència en cursos similars(2 punts per curs) 10
Proposta formativa 15
Experiència contrastada en ús d’eines Web 2.0.(Data d’alta en eines Web 2.0. que es presenten en la proposta formativa. 1 punt per any i eina)Per exemple Twitter: membre des de 2014 serien 1 punt per 3 anys 3 punts. S’ha de demostar d’alguna manera la data d’alta. 10
Total 54

Presentació de sol·licituds:

 • Data i hora límit de presentació de sol·licituds: Fins a les 14:00 hores del 8 de setembre del 2017.
 • Lloc de presentació de sol·licituds: Oficina de registre de la Fundació BIT al carrer Laura Basi nº 1 (ParcBIT) de Palma de Mallorca.
 • Contingut de la sol·licitud:

– Oferta formativa detallada pel bloc o blocs en el qual es presentin.

– Acreditació de la titulació.

- Acreditació experiència docent.

- Acreditació nivell de català.

- Acreditació experiència professional.

- Acreditació experiència metodològica o competència docent.

– Demostrar l’experiència contrastada en ús d’eines Web 2.0

– Correu electrònic, telèfon mòbil i DNI.

El contracte està condicionat a que hi hagi alumnes suficients per a que es pugui començar el curs. Si el dia de començament de curs no hi ha alumnes suficients quedarà anul·lada automàticament la contractació i es comunicarà als interessats.

La data de començament del curs es podrà veure modificada per un període màxim de 3 setmanes.

Share

Comentaris tancats.