La Fundació Bit obre una borsa d’Operador d’Ordinador (OP01-18)

S’ofereix un contracte d’interinitat, grup de classificació C, salari brut anual de 21.264,78 .-€, temps complet, amb el següent horari: rotatiu, de dilluns a divendres de 8:00h a 15:00h o de 14:00h a 21:00h.

La feina consisteix en donar suport informàtic a l’usuari, mantenint l’equipament informàtic i de xarxa.

Els candidats hauran d’estar en possessió d’una titulació de Tècnic Superior corresponent a cicles formatius de grau superior en Informàtica o Telecomunicacions o titulació equivalent i del certificat de català nivell B2.

Consulti:

BASES

Calendari (actualitzat el 16/10/2018)

Sol·licitud

Llistat d’admesos i exclosos

 

Share

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*