(TANCAT) La Fundació Bit obre una borsa d’Operador d’Ordinador (OP01-18)

S’ofereix un contracte d’interinitat, grup de classificació C, salari brut anual de 21.264,78 .-€, temps complet, amb el següent horari: rotatiu, de dilluns a divendres de 8:00h a 15:00h o de 14:00h a 21:00h.

La feina consisteix en donar suport informàtic a l’usuari, mantenint l’equipament informàtic i de xarxa.

Els candidats hauran d’estar en possessió d’una titulació de Tècnic Superior corresponent a cicles formatius de grau superior en Informàtica o Telecomunicacions o titulació equivalent i del certificat de català nivell B2.

Consulti:

BASES

Sol·licitud

Llistat d’admesos i exclosos

Llistat definitiu admesos

Calendari OP01-18 (Actualitzat 19/11/18)

LLISTAT PROVISIONAL AMB LA BAREMACIÓ OP01-18 (Actualitzat 19/11/2018)

LLISTAT DEFINITIU AMB LA BAREMACIÓ (actualitzat 28/11/2018)

Share

Comentaris tancats.