La Fundació Bit i SOIB seleccionen 7 Joves Qualificats

tria-triomfar-1080x675La Fundació Bit i el Servei d’ocupació de les Illes Balears (SOIB) han obert una convocatòria per contractar 7 Joves Qualificats, per un període de 15 mesos, i obtinguin una pràctica professional adequada al nivell d’estudis cursats.

Els requisits a complir per accedir a aquests llocs de feina són:

  • Tenir menys de 30 anys.
  • Estar inscrit o inscrita al SOIB com a demandant en atur. SI NO HI ESTÀS, DEMANA CITA JA PER A DEMANDES!
  • Estar inscrit o inscrita al Sistema Nacional de Garantia Juvenil com a beneficiari o beneficiària. SI NO HI ESTÀS, DEMANA CITA JA PER A DEMANDES!
  • Tenir titulació universitària o Formació Professional Superior.
  • Poder signar un contracte en pràctiques per a aquella formació acadèmica a què vols optar.
  • No haver participat anteriorment en un projecte d’experiència professional per a l’ocupació de la mateixa titulació.

Els perfils que es necessiten cobrir són:

1. Facultatiu/-va Superior en Divulgació de la cultura de la innovació tecnològica (Mallorca)

S’ofereix un contracte de pràctiques, grup de classificació A, salari brut anual de 21.705,46€, temps complet, amb l’horari de dilluns a divendres, de 08:00h a 15:30h.

La feina consisteix en divulgar la cultura de la innovació i la cultura tecnològica; explorar els llibres que s’han escrit sobre l’impacte de les tecnologies en la societat, cultura, economia, política, salut; analitzar, resumir, crear fitxes, opinió sobre els llibres TIC de més actualitat i clàssics i fomentar taules de debat i clubs de lectura entorn als llibres TIC.

Titulacions requerides: Llicenciatura o Grau en Filosofia, Filologia catalana o Filologia anglesa.

2. Facultatiu/-va Superior en Jardineria i Paisatgisme (Mallorca)

S’ofereix un contracte de pràctiques, grup de classificació A, salari brut anual de 21.705,46€ , temps complet, amb l’horari de dilluns a divendres, de 08:00h a 15:30h.

La feina consisteix en el redisseny de les zones verdes del ParcBit amb millores que convidin a l’esplai i descans dels treballadors i visitants del ParcBit, que convidin la creació i pràctica d’activitats de lleure esportiu o cultural i que fomentin la interacció entre la comunitat del Parc.

Titulacions requerides: Grau en Enginyeria agroalimentària i medi rural, Enginyeria agrònoma, Enginyeria agrícola.

3. Facultatiu/-va Superior en suport a empreses (Mallorca)

S’ofereix un contracte de pràctiques, grup de classificació A, salari brut anual de 21.705,46€, temps complet, amb l’horari de dilluns a divendres, de 08:00h a 15:30h.

La feina consisteix en el llançament i gestió dels clubs “Emprenbit” (ecosistema emprenedor del ParcBit i del Centre Bit Menorca) i del club “InnoBit” (agents de l’ecosistema d’innovació de les Illes Balears). Les tasques inlocuen la depuració de base de dades, configuració de la campanya de llançament, programació d’iniciatives de networking, comunicació i seguiment de participació i seguiment d’indicadors de gestió i resultats i enquestes de qualitat.

Titulacions requerides: Llicenciatura o grau en Administració d’empreses, Economia o Ciències empresarials.

4. Facultatiu/-va Superior en Gestió de projectes (Menorca)

S’ofereix un contracte de pràctiques, grup de classificació A, salari brut anual de 21.812,46€, temps complet, amb l’horari de dilluns a divendres, de 08:00h a 15:30h.

La feina consisteix en el llançament i gestió dels clubs “Emprenbit” i del club “InnoBit”, així com establir relacions personalitzades entre la Fundació Bit i les empreses usuàries mitjançant la provisió proactiva de serveis.

Titulacions requerides: Llicenciatura o grau en Administració d’empreses, Economia o Ciències empresarials.

5. Facultatiu/-va Superior en Comunicació (Mallorca)

S’ofereix un contracte de pràctiques, grup de classificació A, salari brut anual de 21.705,46€ , temps complet, amb l’horari de dilluns a divendres, de 08:00h a 15:30h.

La feina consisteix en socialitzar la informació que genera la Fundació Bit a partir de l’enviament de butlletins, publicacions a xarxes socials i pàgines web, redacció de notes de premsa i recull de premsa, activitats de relacions públiques, producció de material promocional, entre d’altres.

Titulacions requerides: Llicenciatura o grau en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Filologia Catalana.

6. Facultatiu/-va Superior en Gestió de projectes (Mallorca)

S’ofereix un contracte de pràctiques, grup de classificació A, salari brut anual de 21.705,46€ , temps complet, amb l’horari de dilluns a divendres de 08:00h a 15:30h.

La feina consisteix en establir relacions personalitzades entre la Fundació Bit i les empreses usuàries mitjançant la provisió proactiva de serveis. També s’encarregarà de la posada en funcionament de l’oficina de la Fundació Bit a l’illa d’Eivissa.

Titulacions requerides: Llicenciatura o grau en Ciències Polítiques, Turisme o Administració d’empreses.

7. Tècnic/-a Superior en Igualtat (Mallorca)

S’ofereix un contracte de pràctiques, grup de classificació C, salari brut anual de 17.204,99€, temps complet, amb l’horari de dilluns a divendres de 08:00h a 15:30h.

La feina consisteix en formar, assessorar i donar suport al Pla d’Igualtat de la Fundació Bit per integrar la perspectiva de gènere en la gestió diària de l’entitat.

Titulacions requerides: 1. Formació Professional en Relacions Laborals i Ciències del Treball, Tècnic Superior en Implantació de Planes d’Igualtat en l’Empresa o Tècnic Superior en Administració i Finances.

Requisits comuns:

  • Català B2
  • Disponibilitat per viatjar

Per a més informació contactau a info@fundaciobit.org

Share

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>