La Fundació Bit constitueix una borsa de facultatiu superior informàtic (TGS01-19)

La Fundació Bit obre un procés selectiu per constituir una borsa per cobrir amb caràcter d’interinitat llocs de feina de la categoria de facultatiu superior informàtic (TGS01-19) per prestar serveis de suport i assistència tècnica de gestió  d’aplicacions, explotació de dades i suport a l’usuari a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, Fundació Bit.

S’ofereix un contracte d’interinitat, grup de classificació A, per a una jornada completa, amb el següent horari de dilluns a divendres de 08:00h a 15:30h.

Tota la documentació justificativa (original i fotocòpia) s’haurà d’aportar a les oficines de la Fundació Bit, carrer Laura Bassi, s/n-Centre Empresarial Son Espanyol, Parc-Bit, en l’horari de 09:00h a 13:00h, tot això sense perjudici de fer-ho en qualsevol de les formes previstes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Consulta:

BASES

SOL·LICITUD

CALENDARI

LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS TGS01-19

LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS

LLISTAT PUNTUACIONS (TGS01-19)

Share

Comentaris tancats.