Documentació i vídeos Jornades de debat per a iniciar un reflexió estratègica en el marc de la recerca i la innovació per a la sostenibilitat: La necessitat d’un pacte

Jornada: 27 de setembre, 2016

Quina és la visió estratègica que necessiten les Illes Balears per reposicionar-se en l’escenari global?

Resum final

Sessió matí

 • Frederic Xameno. 2030: Un territori competitiu i inclusiu és un territori eficient i resilient

Sessió tarda

  • Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB)

Jornada: 20 d’octubre, 2016

El turisme pot ser la base del futur pacte per a la recerca i innovació de les Illes Balears?

Resum final

Sessió matí

 • Ricard Pié. El turisme hauria de ser la base del futur pacte
 • Andreu Sansó i Jaume Rosselló. La fiscalitat sostenible al servei de la competitivitat: una simulació de l’impost turístic a l’hora de regular les puntes d’estiu
 • Joaquim Tintoré. La gestió intel·ligent dels nostre principal patrimoni turístic: big data/open data i el sistema de indicadors per a la sostenibilitat de les Illes Balears.

Sessió tarda

Documents presentats pels organismes i fundacions de la societat civil convidades (per ordre d’intervenció)

Jornada: 22 de novembre, 2016

Resum final

Per a un urbanisme adaptat a una estratègia de futur

Sessió matí

 • Joan Busquest. El nou urbanisme com estratègia de creixement
 • Biel Horrach. La nova planificació urbana de Palma. Les oportunitats que s’obren per a l’economia del coneixement amb la
  revisió del Pla General de Palma

 • Joan Mulet. El Procés de Descobriment Emprenedor (PDE) en la RIS-3 de les Illes Balears

Sessió tarda

Share