Jornada de Descobriment Emprenedor a Mallorca

D0bF-qlWwAA1Cxt.png:large

Dins la Factoria d’Innovació promoguda per la Fundació Bit, i que té com a objectiu principal potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació a les empreses de les Illes Balears, es desenvolupa una jornada de descobriment emprenedor (JDE) en les temàtiques de Sostenibilitat Territorial i Sectors emergents transformadors (Polo nàutic, Bioeconomia, Indústries Culturals i Creatives), que formen part de l’estratègia d’especialització intel·ligent (RIS3) de les Illes Balears.

Les jornades de descobriment emprenedor són sessions de treball col·lectives orientades a identificar potencials projectes transformadors, explorant nous àmbits d’oportunitats de negoci, que suposin un potencial benefici per als participants i promoguin un canvi estructural a la regió.

A la jornada, es farà una prospecció dels principals reptes existents en temàtiques de caràcter innovador a l’illa de Mallorca, es recolliran solucions i necessitats d’innovació mitjançant un qüestionari especialitzat i es dinamitzaran grups de treball per consensuar i prioritzar nous possibles projectes transformadors a emprendre al territori.

La jornada està adreçada a empreses, universitats, centres d’investigació, inventors, emprenedors, clústers, associacions i qualsevol entitat o persona que desenvolupi o tingui interès en desenvolupar una activitat en els àmbits temàtics abans esmentats.

Us interessarà si:

  •     Voleu ser partícips, de primera mà, en la definició de nous projectes transformadors del territori.
  •     Voleu interactuar amb actors rellevants de l’illa en els àmbits del Turisme de benestar i qualitat de vida, i les Tecnologies turístiques.
  •     Voleu conèixer els principals reptes a què el territori s’enfrontarà en els anys vinents en aquests àmbits temàtics.
  •     Voleu saber quines tendències tecnològiques incidiran en l’àmbit del Turisme.

Programa:

8.45h Recepció d’assistents
9.00h Benvinguda i presentació a càrrec del Director General d’Innovació i Recerca
9.10h Descobriment emprenedor en dos àmbits temàtics (descans 15’):

  • Context situació: RIS3 i Tendències Actuals
  • Exploració de reptes (dinàmica de treball en grups)
  • Dinàmica de generació idees per solució de reptes
  • Valoració i consens d’idees
  • Posada en comú i conclusions

Data i lloc de celebració:
Dimecres 27 de març, de 9h a 13h
Centre empresarial Son Espanyol (sala de formació)
ParcBit c/ Laura Basi s/n 07121 Palma

Inscripcions aquí.

Qualsevol qüestió podeu adreçar-vos a: factoriainnovacio@f-iniciativas.net

Share

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>