Gestió de l’atenció al client amb els sistemes de tickets

Quan una empresa o qualsevol institució vol oferir un sistema d’atenció als seus clients necessita unes eines adequades que permetin un bon servei, ràpid i eficient. Moltes grans empreses tenen mala imatge per una incorrecta gestió de les incidències, reclamacions o consultes que fan els clients mitjançant els recursos de contacte que tenen al seu abast.

Moltes grans empreses empren sistemes CRM com a eina avançada per gestionar la relació amb els clients, però per sistemes més senzills i limitats a gestionar consultes es poden emprar sistemes de gestió de tickets.

Captura del gestor de tickets osTicket

Captura del gestor de tickets osTicket

Originalment molts desenvolupadors de programari feien servir sistemes de tickets per gestionar els bugs i deficiències o millores dels seus projectes de programació. Ara, és possible adaptar aquests sistemes per donar respostes adequades i ràpides als clients que vulguin contactar amb les empreses o institucions en qüestió.

Al món del programari lliure tenim dues opcions de gestió de tickets que destaquen per damunt la resta:

Aquests sistemes serveixen per tenir ben gestionades les consultes, per saber quines estan pendents i quines ja contestades, per assignar qui ha de contestar, etc. A més, tenen altres capacitats com respostes automàtiques, plantilles de respostes predefinides, notes internes sobre els clients o les consultes, sistema d’alertes i alarmes, etc. Tot el necessari per no deixar als clients abandonats quan han fet una consulta amb la pèrdua d’imatge que això suposa.
Share

Comentaris tancats.