(TANCAT) La Fundació BIT selecciona personal docent per impartició de curs Web 2.0. per al gestió i comercialització d’empreses promogut per SOIB

 • Lloc d’impartició del curs: Seu de la Fundació BIT al Parc BIT
 • Calendari d’ impartició: Veure annex.
 • Horari: de 10:00 h a 14:00 h
 • Data de impartició del curs: Es realitzaran dues sessions: gener- març i abril – juny.
 • Contracte mercantil.
 • Només s’admetran sol·licituds de persones físiques (queden excloses les persones jurídiques).

Titulació requerida:

 • Llicenciatura o Grau en Informática.
 • Llicenciatura o Grau en Econòmiques, Dret o Marketing, Publicitat i relacions públiques
 • Llicenciatura o Grau en Administració i Direcció d’empreses.
 • Qualsevol altra titulació universitària si s’acredita experiència professional mínima d’un any en els continguts teòric pràctics de l’especialitat formativa.
 • Altre requisits:
 • Els interessats han d’impartir com a mínim un bloc de docència sencer i impartir el bloc en les dues sessions.
 • El tutor formador que hagi d’impartir mitjançant teleformació ha d’acreditar una experiència en aquest tipus de formació com a mínim de 30 hores i en la utilització de tecnologies de la informació i comunicació.

Criteris de selecció:

 • Experiència d’ impartició docent similar
 • Proposta formativa ajustada a les sessions i temàtiques amb incorporació d’eines web 2.0. actuals
 • Data d’alta a les eines Web 2.0. que impartirà en el curs (les que es puguin justificar).
 • Cost / hora

Baremació:

CRITERI PUNTUACIÓ
MÀXIMA
Experiència en cursos iguals del SOIB
IFCM07EXP (5 punts per curs)
10
Experiència en cursos similars (2 punts per
curs)
10
Proposta formativa 15
Experiència contrastada en ús
d’eines Web 2.0. (Data d’alta en eines Web 2.0. que es presenten en la
proposta formativa. 2 punts per any i eina)
10
Cost / hora. Preu màxim 55 euros / hora (Es
donarà 1 punt amb un màxim de 5 per cada euro que
es rebaixi el preu màxim per hora)
5
TOTAL 50

Presentació de sol·licituds:

 • Data i hora límit de presentació de sol·licituds: Fins a les 14:00 hores del 17 de desembre del 2015.
 • Lloc de presentació de sol·licituds: Oficina de registre de la Fundació BIT al carrer Laura Basi nº 1 (ParcBIT) de Palma de Mallorca.
 • Contingut de la sol·licitud:

- Oferta formativa detallada pel bloc o blocs en el qual es presentin.
- Oferta econòmica
- Acreditació de la titulació (original i còpia per la seva verificació).
- Acreditació experiència docent.
- Correu electrònic.

El contracte està condicionat a que hi hagi alumnes suficients per a que es pugui començar el curs. Si el dia de començament de curs no hi ha alumnes suficient quedarà anul.lada automàticament la contractació i es comunicarà als interesats.

Les dates de començament del curs es podrà veure modificada per un període màxim de 7 dies.

Annex (bloc 3 i 4)

Share

Comentaris tancats.