Es presenta a l’Algave, (Portugal), l’estudi; “Gestió de la imatge de la destinació en el turisme 2.0”

Bel Llodra AlgaveBel Llodrà, coordinadora de l’àrea de cibersocietat de la Fundació Bit, participa aquests dies en el congrés “School of Management, Hospitality and Tourism of the University″ celebrat a l’Algave, per presentar els resultats d’un estudi sobre la influència dels mitjans socials en les motivacions dels turistes i en la formació de la imatge del destí.

La presentació de Bel Llodrà, intenta explicar com la informació que publiquen els diferents actors del sector turístic (proveïdors, intermediaris, viatgers i residents) a través dels mitjans socials, influeix en les motivacions per visitar un lloc i aquestes en la imatge que es té del destí.

L’estudi fou realitzat entre els mesos de març i maig de 2013 mitjançant una enquesta en línia, en la que es van recollir un total de 541 enquestes, i va ser distribuïda entre turistes, que utilitzen Internet, nacionals, internacionals i residents a Mallorca, tots ells majors de 18 anys.

La Conferència “School of Management, Hospitality and Tourism of the University″ de la Universitat de l’Algarve és un esdeveniment en el que es reuneixen joves investigadors en un espai informal per a la discussió, el debat i en el qual tenen l’oportunitat de presentar papers o cartells.

L’estudi que s’ha presentat ha comptat amb la col·laboració també de la Universitat Oberta de Catalunya, la Universidad de Castilla-La Mancha, i la Universidad de Burgos.

Share

Comentaris tancats.