Enterprise Europe Network

EEN_big_RGB

Qui som Serveis Contacte Notícies

QUI SOM

L’Enterprise Europe Network és una xarxa promoguda i cofinançada per la Comissió Europea. Està present a més de 50 països arreu del món, participant prop de 600 organitzacions, entre les quals s’hi troben organismes de desenvolupament regional, universitats i centres tecnològics, on treballen més de 4.000 professionals altament qualificats en els diferents serveis de la xarxa. És la major xarxa de suport a les empreses establerta a Europa per la Comissió Europea.

Entre els objectius de la xarxa destaca prestar serveis de suport a les empreses (especialment PIMEs), centres tecnològics, universitats, etc., en temes com millora de la competitivitat, promoció de la innovació, cerca de socis, legislació europea, etc.

El consorci de la xarxa Enterprise Europe Network a les Illes Balears està format per la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (Fundació BIT), que coordina les activitats, i per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) i la Cambra de Comerç de Mallorca, com a socis.

 

Serveis

En el marc de la Enterprise Europe Network la Fundació Bit ofereix serveis a:

 • PIMEs, emprenedors i empreses incubades de base tecnològica i/o innovadores o amb potencial per a l’adopció de la innovació i la tecnologia
 • Professionals que participen o amb intenció de participar a COSME i Horitzó 2020
 • Centres de Recerca i Innovació
 • Oficines de Transferència
 • Clústers
 • Entitats del sector públic

Els serveis que ofereix  la Fundació bit en el marc de l’Enterprise Europe Network són:

Suport a la innovació

L’objectiu és ajudar a les PIMES a millorar la seva competitivitat, els seus productes, els seus serveis i l’accés a nous clients i mercats. El servei de millora de les capacitats de gestió de la innovació pretén incrementar els resultats empresarials d’una manera sostenible, mitjançant la millora del procés d’innovació.

S’adreça especialment a PIMEs de les Illes Balears amb un equip directiu implicat en el procés d’innovació. Consta d’un diagnòstic, una definició d’actuacions i suport a la seva implementació.

Oportunitats de cooperació tecnològica

Els serveis que oferim directament relacionats amb la cooperació tecnològica són:

 • Identificar i difondre ofertes i demandes de tecnologia entre empreses, universitats, centres tecnològics i altres organitzacions dedicades a l’R+D+I.
 • Organitzar trobades empresarials per fomentar els acords de cooperació tecnològica i transferència de resultats entre les empreses participants.

Oportunitats de cooperació empresarial

Els serveis que oferim directament relacionats amb la cooperació comercial són:

 • Identificar i difondre oportunitats comercials entre les empreses.
 • Organitzar trobades empresarials per fomentar els acords de cooperació comercial entre les empreses participants.

Assessorament en projectes europeus d’R+D+I

Els diferents programes europeus de finançament fomenten la participació de les PIMEs i altres tipus d’organitzacions en projectes R+D+I. Per contribuir a aconseguir aquest objectiu, oferim:

 • Informació sobre convocatòries i orientació en la preparació i presentació de propostes europees R+D+I.
 • Identificar i difondre cerques de socis per a la formació de consorcis i la presentació de projectes a convocatòries de programes europeus.

Serveis addicionals

A més de tots els serveis anteriorment esmentats, proporcionam altres serveis horitzontals com són:

 • Organitzar seminaris especialitzats de formació especialitzada en innovació i temàtiques europees per millorar les capacitats de les empreses.
 • Suport a la participació en iniciatives de la Comissió Europea per millorar les polítiques comunitàries a partir de dades i experiències aportades per les organitzacions locals, per tal d’adoptar mesures legislatives o d’un altre tipus que eliminin aquests problemes detectats pels empresaris.
 • Proporcionar a les empreses informació sobre normativa i polítiques europees.

Contacte

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a través de l’e-mail:  eenbalears@fundaciobit.org

Share