Els menors de Balears, per damunt la mitjana en ús d’internet i per davall en número de telèfons mòbils

Les TIC són una eina molt vàlida pels camps educatius, d’oci i seguretat, però dins uns usos controlats”, declara el director general Antonio Mateos

Els menors d’entre 10 a 15 anys usen majoritàriament els smartphones i tabletes per emprar el WhatsApp i accedir a xarxes socials

La Fundació Bit publica avui l’”Obsímetre 16: Menors i dispositius mòbils”, que indica que un 93,5% de menors balears de 10 a 15 anys ha utilitzat Internet durant els darrers 3 mesos i un 63% té telèfon mòbil. La xifra de connexió a Internet està una mica per sobre de la mitjana nacional, que es situa en el 91,8%, mentre la disposició de telèfon mòbil es troba 2 punts per davall. Si bé l’ús d’Internet va en augment, la tendència de disposar de telèfon mòbil ha anat en direcció contrària aquest 2013 respecte el 2012.

Infografia Obsímetre 16: Menors i dispositius mòbils

Infografia Obsímetre 16: Menors i dispositius mòbils

Si es comparen les dades amb la resta de Comunitats Autònomes, els menors de les Illes Balears es troben entre els que fan un major ús d’Internet d’Espanya, entre el 90 i 95%, ocupant el 8è lloc. Si es fa referència als menors que disposen de telèfon mòbil, amb un 60,5%, la nostra Comunitat es situa entre les darreres, només per davant de Canàries, Andalusia, Múrcia i Catalunya.

Dins l’àmbit europeu, les dades de les Illes Balears són comparables amb les dels països nòrdics, els quals tenen un major percentatge de menors connectats a la Xarxa amb més del 90%, segons l’estudi EU Kids online, realitzat per la London School of Economics and Political Science.

El director general d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic, Antonio Mateos, declara que “les TIC són una eina molt vàlida pels camps educatius, d’oci i seguretat, però dins uns usos controlats. És aquí on és fonamental la tasca dels pares i els centres d’ensenyament”. A més a més afegeix que “estam davant un camí sense retorn i impensable fa uns anys”.

Pel que fa a l’edat, tot i que l’ús d’ Internet és una pràctica majoritària en edats inferiors als 10 anys, és a partir d’aquesta edat que augmenta significativament i de manera proporcional la disposició de telèfons mòbils. Amb 10 anys, només 1 de cada quatre tenen el seu propi terminal, mentre que amb 15 arriben al 90,2%.

En el conjunt d’Espanya, les nines superen als nins en quant a la disponibilitat d’smartphones i tabletes, amb un percentatge d’un 67% del sexe femení respecte al 59% del sexe masculí.

Respecte al lloc d’ús d’Internet, tant a nivell autonòmic com estatal, aquest sector d’usuaris es connecta majoritàriament des de casa seva, seguit pels seus centres d’estudis.

L’ús internet ja és bastant generalitzat entre els infants de 10 anys, amb un 86,6% d’usuaris; amb 11 anys són ja el 88,8%; als 12 són el 92,1%; amb 13 el 93,2%; als 14 són el 95,6%, i als 15 baixa lleugerament el percentatge d’usuaris: el 94%.

Segons un estudi de PROTEGELES, el WhatsApp és l’eina més utilitzada per menors i adolescents, de fet, en molts casos és la principal raó per voler disposar d’un smartphone. Així, un 76% dels menors espanyols d’11 a 14 anys utilitzen aquesta aplicació mòbil habitualment i un 72% accedeix a xarxes socials. Les dades reflecteixen que l’ús principal que fa el menor amb el dispositiu mòbil no és telefonar, tenint en compte que només un 45% d’ells ho fa en alguna ocasió.

L’obsímetre també recull algunes referències sobre els avantatges i desavantatges de l’ús de dispositius mòbils per part de menors. Per un costat, els riscos associats a l’ús d’Internet per part de menors es relacionen amb el dèficit d’atenció, retards cognitius, problemes d’aprenentatge o al fet d’estar sotmès a pràctiques de màrqueting. Una tercera part dels menors europeus, especialment de 9 a 17 anys, són vulnerables a tots aquests riscos, segons l’estudi EU Kids online.

Per altre costat i dintre dels aspectes positius, els dispositius mòbils i les TIC en general es relacionen amb un nou horitzó per a l’educació, on el menor ha de ser educat no només en el consum de continguts si no també en la seva generació, a partir del foment d’habilitats com la creativitat.

El director general Mateos també ha avançat que al mes de setembre es durà a terme una jornada de difusió de l’obsímetre i que tractarà sobre el nou paradigma educatiu dels dispositius mòbils per als menors. Així mateix, ha aprofitat per declarar que “el Govern treballa en una doble via: la de facilitar als operadors el desplegament de xarxes i infraestructures de telecomunicacions i, la d’obrir convocatòries de subvencions per al desplegament de xarxes a zones remotes i turístiques”.

Aquest és el setzè obsímetre o baròmetre de dades de l’Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI), pertanyent a la Fundació Bit del Govern de les Illes Balears, i ha estat elaborat a partir de dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), de l’estudi “Menores de edad y Conectividad Móvil en España: Tablets y Smartphones” de PROTEGELES, Centre de Seguretat a Internet pels Menors a Espanya, entre d’altres.

L’informe es pot consultar a través de la web de l’OBSI juntament amb la resta de publicacions de l’Observatori.

Obsímetre 16: Menors i dispositius mòbils.

Share

Comentaris tancats.