El Repositori Multiadministració al JCIS 2011

El passat dimecres dia 7 de setembre, l’Oficina Tècnica d’Administració Electrònica del programa d’Administració Digital de la Fundació iBit, va participar en les Jornades de Ciència i Enginyeria de Serveis, realitzades a l’Universitat de A Corunya, presentant el projecte Repositori Multiadministració com a cas d’èxit d’intercanvi de dades i documents entre Administracions Públiques a l’entorn de les Illes Balears.

Aquestes jornades estan organitzades per SISTEDES, Sociedad de Ingeniería del Software y Tecnologías de Desarrollo de Software, que té per objectiu  promoure la investigació, la innovació i la transferència de tecnologia entre els diferents agents involucrats en l’avanç de les tecnologies del programari.

Les jornades estaven adreçades a la presentació d’iniciatives o projectes en els àmbits de:

  • Linked data and services.
  • Anàlisi i optimització BPM.
  • Arquitectures SOA.
  • Enginyeria de serveis.
  • Processos de negoci.
  • Avanços en Govern SOA.
  • Fonaments de serveis.

El projecte Repositori Multiadministració va ser presentat en l’apartat d‘Arquitectures SOA, com a resultat de l’estratègia d’interoperabilitat que impulsa el Govern de les Illes Balears al marc del Pla ANIBAL. La presentació no es centrà exclusivament en la descripció de les característiques tècniques del projecte, si no també en posar l’atenció en les dificultats inherents a aquesta tipologia de projectes.

Gràcies a aquestes jornades, la Fundació ‘iBit va gaudir de  l’oportunitat de poder presentar a nivell estatal un projecte d’Administració Electrònca desenvolupat amb èxit a les Illes Balears, així com també conèixer altres experiències o iniciatives amb objectius, abast i estat similars. En aquest sentit i al mateix panell temàtic, el Govern de les Illes Canàries va presentar, el projecte d’Arquitectura de negocio i tecnológica para la Administració Electrònica, i fou interessant veure que tan ells com nosaltres estam treballant en línies de desenvolupament i implantació anàlogues, si bé ens comentaren de primera ma que, en el seu cas, troben a faltar una figura capaç de gestionar els esforços de les diferents administracions de les Illes Canàries de forma coordinada en el mig i llarg plaç. Aquesta figura queda representada a les Illes Balears per l’Oficina Tècnica d’Administració Electrònica.

La presentació del projecte la podeu veure aquí.
Share

Comentaris tancats.