El kit ANIBAL a mig i llarg termini

L’aposta ferma, en termes d’inversió, esforç i transferència, que el Govern de les Illes Balears, a través de la Direcció General de Innovació, Desenvolupament Tecnològic, i de l’Oficina Tècnica d’Administració Electrònica, fa amb el kit ANIBAL, és un fet que no escapa als socis i col·laboradors que participen en la implantació de l’administració electrònica segons l’estratègia definida al Pla ANIBAL. Però per reforçar-ne aquesta percepció i llançar un missatge als possibles i potencials socis, cal fer esment a les sessions que es duen a terme sobre cada un dels productes que integren el kit ANIBAL.

Aquestes sessions, a l’oficina tècnica les anomenam comitès de producte, tenen un doble objectiu. Per una banda, presentar totes les tasques que el govern i d’altres participants estan desenvolupant sobre cada producte. Per una d’altra, permetre que els actuals usuaris dels productes, així com als potencials col·laboradors, pugin expressar les seves incerteses i necessitats funcionals i tècniques sobre cada producte, així com aportar solucions funcionals o de caràcter tècnic mitjançant un desenvolupament concret. Llavors com que els productes del kit ANIBAL són de codi obert i d’accés públic (llicència GPL v3) és fa possible definir una fulla de ruta d’evolució mancomunada en la que poden participar tots els interessats, aportant millores, fent proves, liderant una implantació, etc. D’aquesta manera s’aconsegueixen tot un seguit de fites clares, algunes serien:

  • Que cada producte sigui el més versàtil possible i implementi casos d’ús de caràcter general, per tal quesigui suficientment útil per les diferents institucions locals, insulars i autonòmiques.
  • Que cada institució pugui tenir una percepció clara de la fulla de ruta d’evolució de cada producte, per poder marcar una línia estratègica d’implantació a la seva entitat.
  • Que cada participant tingui la possibilitat de sentir-se actor però a l’hora part important aportant el seu granet d’arena.
  • Crear, mantenir i reforçar la relació existent entre els tècnics de les diferents entitats, per tal de crear un grup de treball proper, actiu, eficaç i eficient.
  • Expandir el coneixement i ús de les eines del kit ANIBAL.
  • Expandir l’ús de mitjans electrònics en el dia a dia de les institucions públiques.
  • Fer pedagogia sobre l’administració electrònica.
A mode d’exemple, a podeu veure la estratègia d’evolució actual dels productes ROLSAC, SISTRA i HELIUM. Això és una radiografia actual i com no pot esser d’altra manera, no vol dir que no pugui sofrir canvis o replanificacions de prioritats.
Share

Comentaris tancats.