El Govern treballa per trobar solucions transversals per millorar la situació laboral del personal de la Fundació Bit

El Govern està treballant per trobar solucions que millorin la situació laboral dels treballadors i de les treballadores del Call Center de la Fundació Bit. La gerència d’aquesta fundació pública, juntament amb les direccions generals de Funció Pública i Pressuposts, estudien la manera de donar resposta, com més aviat millor, a les demandes del personal del servei telefònic ubicat al ParcBit de Palma.

La gerència de la Fundació Bit es va trobar fa dos anys una empresa pública caòtica: no hi havia relació de llocs de feina, hi havia diferències injustificades de sous entre treballadors, hi havia personal amb contractes d’obra i servei des de fa 10 anys, sense classificació professional, amb treballadors del Call Centre sense cobrar antiguitat des de feia 14 anys…

El gerent de la Fundació Bit, Pere Fuster, explica que des de l’inici de la present legislatura s’ha treballat intensament per resoldre aquests problemes, amb avanços considerables en tots els aspectes (la relació dels llocs de feina està quasi acabada, l’antiguitat és a punt de compensar-se, es desenvolupen nous criteris sobre treballadors indefinits fixos i no fixos…).

Ara bé, Fuster recorda que aquesta feina «es troba dificultada per les limitacions de lleis estatals actuals, que prohibeixen qualsevol pujada de sou a treballadors públics, o que ens prohibeixen als gerents d’ens públics convertir en indefinits els contractes d’obra i servei».

Fuster remarca que les reivindicacions dels treballadors i treballadores del Call Center de la Fundació Bit són «justes i lògiques», alhora que els hi demana «un poc més de paciència i responsabilitat», i subratlla el compromís del Govern per continuar treballant per trobar solucions a la seva situació laboral.

Share

Comentaris tancats.