El Govern inicia un estudi clínic en malalts de Parkinson per provar la viabilitat de la rehabilitació mitjançant els vídeojocs

Aquest matí la consellera de Salut, Patricia Gómez i, el vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme han presentat a l’Hospital Son Llàtzer l’estudi clínic que valorarà l’eficàcia de l’ús de l’eina tecnològica “Play for Health” per al tractament de rehabilitació en malalts de Parkinson des de casa.

Representants de les diferents institucions a l'entada de l'Hospital Son Llàtzer

Representants de les diferents institucions a l’entada de l’Hospital Son Llàtzer

Es tracta d’un projecte fruit de la col·laboració entre el Servei de Rehabilitació de l’Hospital Son Llàtzer i l’àrea de Salut de la Fundació Balears d’Innovació i Tecnologia (Fundació Bit), dos equips professionals que des de l’any 2008 treballen conjuntament per avançar en l’aplicació de la tecnologia en l’àmbit sanitari.

Així, un grup de 30 pacients de Parkinson d’estadis lleus o moderats realitzaran durant els propers dos anys i mig les seves sessions de rehabilitació a casa seva mitjançant l’eina “Play for Health”, la qual compta amb una programació personalitzada que els podria permetre la millora d’aspectes com les capacitats de reacció física i cognitiva o l’adherència al tractament, entre d’altres.

El gran avantatge d’aquesta eina és que permet que els exercicis es programin i controlin des de l’hospital, adequant els nivells de dificultat a la situació funcional de cada pacient i permetent la recollida de dades i el registre dels paràmetres com el temps d’execució, velocitat de resposta, encerts i errors, entre d’altres.

Un pacient realitzant rehabilitació amb Play for Health

Un pacient realitzant rehabilitació amb Play for Health

Dintre de l’oferta de vídeojocs que pot emprar el pacient es troben jocs per treballar la capacitat de reacció, la memòria a curt i mig termini, l’atenció, les habilitats visoespacials per representar, analitzar i manipular un objecte mentalment, l’equilibri o la mobilitat general, entre altres.

Els dispositius tecnològics que es requereixen són un ordinador, connexió a Internet amb un navegador web i una pista de ball i càmara MS Kinect o ASUS Xtion per a la interacció. És precisament amb aquests dos darrers elements que es registra el moviment realizat pel pacient.

Una vegada validat l’estudi, es tendrà la garantia que l’eina funciona bé i la fiabilitat de la comunitat sanitària, per tant, la seva utilització es podria ampliar incorporant “Play for Health” dins la cartera de serveis de salut d’IB-Salut.

L’eficiència de la telerehabilitació dins del sistema sanitari:

Projectes de telerehabilitació com “Play for Health” suposen nombrosos beneficis pel sistema sanitari de Balears, ja que millora l’eficiència de la despesa sanitària sense disminuir la qualitat del servei ni la eficàcia del tractament.

Es tracta doncs d’una de les alternatives de cara a millorar la sostenibilitat dels sistemes de salut, atès que amb els mateixos recursos (terapèutes) es poden donar més serveis (des de casa es pot allargar la durada de la rehabilitació, descongestionant les sales dels hospitals).

Més de 200 pacients ja han provat “Play for Health”:

Durant els anys 2014 i 2015 un total de 203 pacients han emprat la tecnologia “Play for Health” als diferents hospitals de Mallorca amb un total acumulat de 2.489 sessions, de les quals 206 sessions s’han realitzat des de les cases dels pacients.

Durant el passat any 2015, la plataforma es va estendre a tots els hospitals de Mallorca i a partir d’abril de 2015 els primers pacients ho van començar a emprar des de casa. També s’està implantant a residències de majors.

Una plataforma per a altres usos:

Des de l’any 2008 el Govern treballa en aquest tipus de tecnologia que, en basar-se en una plataforma oberta i escalable, permet la seva reutilització per altres malalties que impliquin un servei de telemonitorització o altres modalitats de rehabilitació com per exemple la cardíaca. Així, a banda del Parkinson durant tots aquests anys també s’ha emprat “Play for Health” amb malalts d’ICTUS, esclerosi múltiple, per rehabilitació en persones majors i en persones amb discapacitat. Fins i tot es pot estendre el seu ús en altres àmbits com l’educació. D’aquesta manera s’espera treure el màxim profit possible a la inversió que el Govern ha realitzat fins al moment.

Actualment el projecte es finança amb el pressupost de la Direcció General d’Innovació i Recerca del Govern de les Illes Balears, encara que en els anteriors anys ha rebut suport econòmic del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, a través del Plan Avanza, i del Setè Programa Marc de la Unió Europea.

Share

Comentaris tancats.