El Govern destinarà més de 97 milions d’euros a la diversificació econòmica i la innovació

La Mesa de Diàleg Social aprova l’Estratègia per a la Diversificació Econòmica a través de la Innovació, que inclou una nova RIS3 que suma al sector turístic nous sectors emergents i transformadors: les ciències i tecnologies marines, la bioeconomia i les indústries culturals i creatives

Aquest dilluns la Mesa de Diàleg Social ha aprovat l’Estratègia per a la Diversificació Econòmica a través de la Innovació que ha presentat el Govern. L’estratègia, que s’incorpora al Pacte per la Competitivitat, l’Ocupació de Qualitat i el Progrés Social, inclou com a element central la nova RIS3, un document vinculat a la concessió de fons europeus, al qual s’han incorporat els nous sectors emergents transformadors: ciències i tecnologies marines, bioeconomia (economia circular i biotecnologia) i indústries culturals i creatives (ICCS).

El Govern actual ha impulsat l’actualització d’aquest document, que havia estat aprovat inicialment l’any 2013 com una estratègia centrada exclusivament en el sector turístic, i en el qual també mancaven encara com a requisits indispensables la definició de la governança, l’establiment d’un sistema d’indicadors i l’escenari financer.

La presidenta Armengol ha recordat que “des del primer moment, la transformació i millora del model econòmic ha estat una prioritat d’aquest Govern, que vol canviar el fons i la forma de fer política. Pel que fa a la forma, una prioritat ha estat que aquest objectiu econòmic s’havia de fer des del diàleg amb els agents socials”.

La cap de l’Executiu de les Illes ha explicat que “la nova estratègia RIS3 vol que el motor econòmic s’alimenti de més combustible del que aporta ara mateix el turisme. Vol que altres sectors se sumin per mantenir el bon impuls de la nostra economia. Ho volem fer”, ha afegit, “accedint a fons europeus per innovació i establint els sectors prioritaris als quals seran destinats els ajuts. És un document que ja ha aprovat al Consell de Govern i que té el vistiplau de la Comissió Europea”.

En concret, segons ha anunciat Armengol, la dotació econòmica que suposarà la nova RIS3 farà possible la inversió de 97 milions d’euros fins al 2020.

El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, Biel Barceló, ha explicat que la modificació de la RIS3 per incloure els nous sectors emergents esmentats permet aprofitar tot el potencial d’inversió, ja que centrar-la exclusivament en el sector turístic “hauria suposat que una part important dels 97 milions prevists no s’haurien pogut executar”. D’aquesta manera, arribaran totes les inversions per innovació i serviran per diversificar el model econòmic: “Estam ajudant a crear llocs de treball de qualitat, estam ajudant les empreses de diferents sectors, no només el turístic, que aposten per la innovació i les noves tecnologies”.

L’Estratègia d’Especialització Intel·ligent (RIS3) es va començar a elaborar l’any 2012 en el marc de l’estratègia de creixement de la Comissió Europea Europa 2020, on es promou una economia intel·ligent, sostenible i integradora per a Europa. L’objectiu d’aquesta estratègia és concentrar els recursos disponibles a través de fons de desenvolupament regional, com són per exemple els FEDER, en aquelles àrees d’activitat econòmica i d’innovació en les quals cada regió té un avantatge competitiu més prometedor.

La motivació per a la modificació d’aquesta estratègia respon a la voluntat del Govern d’estimular la creació d’un nou model econòmic basat en el coneixement i la innovació, a través de la diversificació de l’economia en base també als actius científics, tecnològics i econòmics, per afavorir així la creació de treball de qualitat. L’objectiu és actualitzar i reforçar l’estratègia (abans centrada exclusivament en el sector turístic) perquè més empreses puguin accedir a aquestes convocatòries, identificant les necessitats empresarials, fent partícip la societat civil i donant també suport a la definició i la implantació d’activitats d’innovació.

Així, la previsió de despesa del Govern fins al 2020, que inclou els fons propis, els fons privats i els fons europeus, és de 97 milions d’euros, una xifra a la qual s’ha arribat gràcies a la incorporació d’aquests sectors emergents transformadors. Per tal de definir aquests sectors amb major potencial que s’han incorporat a l’Estratègia RIS3 el Govern va iniciar el 2016 un procés de diàleg a través del Procés de Descobriment Emprenedor (PDE) al qual es va convidar a participar els diferents sectors productius amb l’objectiu d’identificar els projectes transformadors per a les Illes Balears i les necessitats empresarials per a portar-los a terme. En aquest sentit, també es va elaborar una anàlisi qualitativa i quantitativa per determinar el pes i les característiques de l’economia del coneixement a la nostra comunitat.

Així mateix, en relació amb la governança, també cal destacar la creació del Comitè de Seguiment i del Consell Assessor, format per agents de la quàdruple hèlix: societat civil (sindicats, centre d’economia…), teixit empresarial (clústers, patronal, cambra de comerç), entitats generadores de coneixement (UIB i instituts de recerca) i Administració pública. Aquests òrgans protocol·litzen els canvis, modificacions o actualitzacions de l’estratègia i actuen com a òrgan de caràcter consultiu i vinculant per a canvis que suposin més del 10% de l’assignació pressupostària o la inclusió o supressió d’iniciatives.

A la reunió de la Mesa de Diàleg Social, a més de la presidenta Armengol i del vicepresident Barceló, hi han assistit els consellers Iago Negueruela, Catalina Cladera, Pilar Costa i Fanny Tur, així com representants dels consells insulars, de les patronals CAEB i PIMEB, dels sindicats CCOO i UGT, entre d’altres.

Share

Comentaris tancats.