El Govern destina 915.00 euros a la Fundació Bit per a la promoció, difusió i transferència de la innovació tecnològica

El Consell de Govern ha autoritzat la Conselleria d’Economia i Competitivitat a destinar 915.000 euros a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (Fundació Bit) per promocionar, difondre i transferir la innovació tecnològica i fomentar l’esperit emprenedor de base tecnològica durant l’any 2015.

Amb aquest import, la Fundació Bit ajudarà a incrementar la competitivitat, internacionalització i capacitat de transferència de les empreses, especialment de les pimes de les Illes Balears i impulsarà la Societat de la informació entre els ciutadans, les empreses i les Administracions Públiques, tot englobat dins les línies estratègiques de la Direcció General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic.

Les àrees en les que se centrarà la tasca de la Fundació Bit són l’alfabetització digital dels ciutadans i empreses balears, el foment i suport a la creació d’empreses de base tecnològica i el foment de la innovació i desenvolupament tecnològic en els àmbits del turisme i la salut.

Cursos d’alfabetització digital Dr.TIC

En el cas de l’alfabetització digital, la Fundació Bit continuarà amb la seva tasca d’analitzar els usos socials de les TIC i ensenyar-les a la societat i a les pimes per disminuir les escletxes digitals i augmentar les seves competitivitats. Tot això es materialitza amb tres projectes concrets ja operatius: el projecte d’assessorament tecnològic per a empreses, Dr.TIC; la Xarxa de Telecentres de les Illes Balears, XarxaBit, i l’Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI).

La Incubadora d’empreses del ParcBit

La Incubadora del ParcBit és un altre dels projectes de la Fundació Bit, amb un paper clau en el foment i suport en la creació d’empreses de base tecnològica. La Fundació Bit afavoreix la incubació de nous emprenedors de base tecnològica i millorar les capacitats dels actuals per tal que puguin consolidar els seus negocis, mitjançant la formació i consultoria.

La innovació tecnològica en el turisme i la salut altres dues àrees destacades del treball que desenvolupa la Fundació Bit. En matèria turística es duen a terme projectes per fomentar la interoperabilitat en la cadena de valor de la indústria turística a partir de tecnologies com l’open-data, les tecnologies semàntiques o el bigdata, entre d’altres. L’objectiu és que molts d’aquests projectes es transfereixin a les empreses a través de l’alliberament o llicenciament de prototipus tecnològics, com s’ha fet anteriorment amb Caval Channel Manager, un estàndard obert d’interoperabilitat per a la indústria turística.

L’eina de telerehabilitació Play for Health és un altre exemple de projecte d’innovació tecnològica aplicada a la salut en què treballa la Fundació Bit i què, precisament aquest any 2015, centrarà els seus esforços en estendre el seu ús dins l’àmbit sanitari, més enllà dels centres sanitaris on s’utilitza actualment, incorporar-li noves funcionalitats i explorar la seva aplicació al sector educatiu. Play for Health permet l’entrenament de capacitats físiques i cognitives a casa dels pacients mitjançant l’ús de videojocs i diferents mètodes d’interacció.

En línia amb els seus estatuts, la Fundació Bit dona suport a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i als seus ens instrumentals mitjançant la realització d’activitats de provisió de serveis i d’enginyeria de sistemes en el camp de les tecnologies de la informació i de les telecomunicacions.

Share

Comentaris tancats.