Dr. TIC i XarxaBit en consonància amb The e-skills Manifesto

El google translator tradueix e-skills com a “cibercapacidades“. Ja ens va bé al departament de cibersocietat per posar en l’agenda de l’opinió pública que les competències digitals són necessàries i imprescindibles per rendabilitzar les inversions en infraestructures digitals i en plataformes virtuals, tal i com es proclama al The e-skills Manifesto. Si la societat no està preparada serà difícil que demandi serveis basats en un ús intensiu de les TIC.

“We need not only ICT professionals but also leaders, managers and entrepreneurs with e-skills in all professions and all sectors.” (“No només necessiten professionals de les TIC, sinó també els líders, gerents i empresaris amb capacitats electròniques en totes les professions i sectors”).

Antonio Tajani
Vice-President of the European Commission
Responsible for Industry and Entrepreneurship

Les bretxes digitals no es troben només en aquella població més exclosa socialment, sino que sovint també es troben a les elits.

Al e-skills Manifesto es proclama que és necessari que el know-how de la tecnologia i la cultura de la revolució digital formi part del nostre ADN i també, del de la classe treballadora, inclosos els emprenedors i els líders. Per això és necessari invertir en educació per crear una força de treball alta en e-skills.

A Europa avui en dia hi ha més de 300 milions de persones marginades de l’economia digital. El 90% de les feines l’any 2015 requeriran d’habilitats digitals bàsiques. Només un 25% del joves d’Europa tenen un nivell alt de les competències bàsiques d’Internet!

Les e-skills també són necessàries per la gent gran per compartir la seva experiència professional i altres habilitats.

Tant Dr. TIC com XarxaBit són projectes per fomentar les competències digitals en la població. El primer entre les empreses i emprenedors i els segons entre la ciutadania en general. Tot i així és previsible que si mai s’aconsegueix evitar la bretxa digital primària, és a dir, la bàsica, la de connectivitat, sempre hi haurà altres bretxes digitals, la dels usos més avançats que feim de les TIC. Per això és necessari que sempre estem al dia de les innovacions tecnològiques i analitzem com poden millorar la productivitat i competitivitat tant de les empreses com dels professionals i les competències digitals dels empleats.

Share

Comentaris tancats.