Conclusions de la jornada Software Lliure.

El passat 3 novembre va tenir lloc al Parc Bit la jornada Software Lliure. Implantació a les administracions públiques i a les pimes. La jornada va tenir una gran acollida, van assistir-hi aproximadament 95 persones repartides en les dues línies de treball proposades, administració electrònica i pimes.

La primera part es va fer de forma conjunta a l’auditori amb la inauguració d’Antoni Mateos, director general d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic i la ponència de Miguel Jaque, director gerent del CENATIC. Miguel Jaque va fer una introducció a les bases de Software Lliure entrant en l’enfoc jurídic i l’impuls que es fa des de les administracions a l’open source. Va establir les llibertats, els avantatges i els problemes que hi ha en l´ús del software lliure.

Seguint el programa, la jornada es va dividir en dues branques, una destinada a casos d’èxit d’implantació de software lliure a pimes (cas de l’empresa APSL i cas de l’empresa El Gas, entre d’altres) i la segona branca destinada a la implantació en administracions públiques.

Pel que fa a la segona branca (AAPP) es va fer un primer mòdul orientat a explicar el programari que s’ha posat a disposició de les AAPP en el marc del Pla ANIBAL. Felip Salas va explicar com es gestionen els desenvolupament dels productes mitjançant els comitès de producte i la forja que conté els projectes. Mentre que Rafel Barceló va entrar en matèria explicant en detall el conjunt d’eines que conformen el kit així com les AAPP on s’han implantat. Va destacar que els productes estan en evolució constant a dia d’avui mitjançant els projectes de desenvolupament que està executant la DGIDT.

En el segon mòdul vàrem poder escoltar en veu dels actors principals les experiències que han tingut amb la implantació dels productes del Kit ANIBAL. Tomeu Vidal de l’Ajuntament de Campos va relatar la importància de treballar en equip i involucrar tots els estaments de l’administració. En aquest ajuntament han desenvolupat la seu electrònica i la intranet amb les eines proveïdes amb el Kit ANIBAL, a més ho han integrat amb les eines GIS de SITIBSA.

Antoni Reus de l’Ajuntament de Santa Margalida va explicar que tenen sistemes propietaris per a tota l’administració interna, quan va sorgir la necessitat de crear la part del ciutadà es varen decantar per la solució ANIBAL ja que al ser oberta no implicava una dependència del proveïdor cosa que ja els hi passava amb el programari propietari, a més del valor afegit de que s’ha creat un grup d’empreses locals que poden donar-los suport. Per tant vàrem poder veure que els avantatges principals anomenats a l’inici de la jornada es veien aquí reflectides.

Des de l’Ajuntament de Manacor, Catalina Rosa Pons va explicar que l’administració electrònica implica un canvi de funcionament molt important a les administracions a una AAPP petita i no queda altra remei que col·laborar entre sí. La part més complicada és el canvi organitzatiu i cal donar formació a nivell general d’eadmin a més de la necessitat de suport total per part de l’equip de Govern.

Per tancar la part destinada a administració electrònica, Pep Toni Serrano i Mateu Huerta varen exposar l’experiència pràctica d’implantació als telecentres de XarxaBit de tecnologies lliures.

Miquel Bernat, vicepresident de la Fundació iBit, va concloure la jornada parlant de projectes de futur i agraint la feina a tots els ponents i ens implicades.

Finalment es va passar una enquesta als assistents de la jornada de la que podem extreure els següents resultats:

  •  Un 49% i un 45,3% dels enquestats varen valorar els continguts de la jornada com a bastant o molt útils respectivament, només un 5,6% els varen considerar gens o poc útils.
  • La presentació en format de casos pràctics va ser ben valorada entre els assistents, ja que un 50,9% i un 30,2% van considerar bastant o molt adient el format de la jornada en front d’un 3,8% i un 15% que la van valorar com gens o poc adient.
  • Ressaltar que un 67,92% dels enquestats els hi hagués agradat que s’incloguessin dins la jornada tallers de formació més tècnics i un 47% un temps destinat a entrevistes personals pels assistents.
  • Com a recomanacions de continguts per tractar a propers esdeveniments destaquen: continuació i ampliació d’aplicacions OS a l’administració, aplicacions OS per a dispositius mòbils, eines per a gestió d’informació geogràfica, entre d’altres resultats.
Share

Comentaris tancats.