Comitès de seguiment dels productes del kit ANIBAL

Sessió de comitès dels productes del kit ANIBAL

Sessió de comitès dels productes del kit ANIBAL

El passat divendres dia 8 de juny es varen celebrar al Parc Bit, els diferents comitès de seguiment, avaluació i evolució dels productes que formen el kit ANIBAL.

L’ojectiu primer d’aquests comitès és el d’afavorir una evolució conjunta dels diferents productes i, a l’hora, mancomunada entre les diferents entitats locals interessades, per tal que siguin el més útils possible per a totes les entitats que els empren o sa n’aprofiten de la seva funcionalitat. Això s’aconsegueix fonamentalment, i deixant de banda aspectes de finançament, fent que tots els participants tinguin l’opció d’aportar millores o reportar bugs i que es sentin, tal com és la realitat, com a part important de l’esdevenir de les eines.

La jornada es centrà, principalment, en les actuals evolucions dels diferents productes ROLSAC, SISTRA, REGISTRE i HELIUM que s’estan duent a terme a través de la Direcció General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic, així com en la planificació d’evolució prevista per a totes elles en el mig plaç. A més es tractaren temes de vital importància en el curt i mig termini com són la correcta implementeció de la seu electrònica a un ens, el sistema de gestió d’expedients electrònics RIPEA basat en els preceptes concrets d’expedient electrònic definits a les Normas Técnicas de Interoperabilidad del Esquema Nacional de Interoperabilidad, la seva possible integració amb el gestor d’expedients HELIUM i el sistema de custodia documental CUSTODIA i els possibles mecanísmes per incorporar-lo a una ens.

En total assistiren, als diferents comitès, 16 tècnics d’onze entitats diferents, que aportaren el seu coneixement tan tècnic com organitzatiu i administratiu amb l’objectiu de millorar les eines que actualment empren per poder oferir al ciutadà tot un conjunt de serveis administratiu pel canal telemàtic.

A continuació pots descarregar les presentacions dels diferents productes.

Share

Comentaris tancats.