Cibersocietat

EscolaHosteleria02.jpgÀrea clau pel foment de l’alfabetització digital, les competències digitals i la cultura digital. Per a que les inversions en TIC siguin rentables la societat ha de ser digital. Una societat i unes organitzacions sense la implantació d’una forta cultura digital, des de la direcció fins al darrer treballador, que faciliti el treball en xarxa i a distància en un món globalitzat, difícilment podran ser competitives en la Societat de la Informació i el Coneixement.

La Fundació Bit contempla implementar l’ús de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) en diferents àmbits de la societat i les empreses per relacionar-se, treballar, donar-se a conèixer, fer negoci, crear confiança i compartir coneixement, en definitiva, per ser més competitius. Per a això es fa necessari estar atents a les innovacions tecnològiques que van sorgint, difondre-les i proposar implantar-les en diferents sectors. A través de l’Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI) s’analitzen diferents indicadors d’ús de les TIC en la ciutadania i en les empreses. A partir dels resultats es proposen línies d’actuació, entre ells programes d’alfabetització digital i de foment de les competències digitals.

Incorporar les TIC a la vida diària i en l’entorn professional de les PIMES sovint comporta canvis en la manera de relacionar-se, aprendre, compartir, actuar i fer negocis. En aquest sentit es plantegen projectes d’innovació social basats en l’ús de les TIC.

Línies d’actuació

  • Divulgació de l’ús de les TIC:
  • Anàlisis de tendències globals i d’indicadors regionals en els usos de les TIC.
  • Divulgació i sensibilització dels beneficis de les TIC per ser més competitius a la societat en general i a les pimes i els emprenedors en particular.
  • Col·laboració público–privada per aconseguir un major abast en la difusió dels usos de les TIC.
  • Proposta de nous projectes o l’evolució dels actuals sobre alguns d’aquests temes:
  • Alfabetització digital, e-skills i competències digitals
  • Innovació social basat en l’ús de les TIC

Projectes

Contacte

cibersocietat@fundaciobit.org

Notícies sobre Cibersocitat

Share