La Fundació Bit i l’Ib-Salut desenvolupen un nou sistema informàtic per poder reduir el nombre de cessàrees innecessàries i els seus riscos

Els hospitals de Manacor i Can Misses, pioners en una experiència que es podrà estendre a centres públics i privats

“Es un projecte pilot, que podrà aplicar-se a tot el sistema sanitari espanyol”, destaca el conseller Joaquín García

La Fundació Bit i l’Hospital de Manacor han creat un registre informàtic que possibilita arxivar i tractar dades procedents dels parts i cessàrees per poder prendre mesures i reduir la realització d’intervencions innecessàries. A partir de l’obtenció i anàlisi de la informació es poden conèixer els riscos que influeixen en l’execució de les cessàrees i, per tant, es pot establir un model de predicció que permeti una presa de decisions clíniques que redueixin aquests factors de risc.

El conseller d’Economia i Competitivitat, Joaquín García, ha destacat durant la presentació que es tracta d’un projecte pioner i pilot que ha de contribuir a reduir les cesàries innecessàries. Per la seva banda, el doctor responsable del projecte ha incidit en aquest aspecte, explicant que es tracta igualment de “reduir riscos innecessaris”, i al mateix temps “invertir en eficiència”.

Moments durant la roda de premsa de presentació del projecte

Moments durant la roda de premsa de presentació del projecte

Mentre l’àrea de Salut de la Fundació Bit aporta el desenvolupament tecnològic, el Servei de Ginecologia de l’Hospital de Manacor és l’investigador principal i l’entitat que coordina el projecte. El doctor Andrés Calvo, Cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia d’aquest centre sanitari mallorquí és l’impulsor de la iniciativa i el seu màxim responsable. L’Oficina de Tecnologia de la Informació i Comunicació (OTIC) de l’IB-Salut també forma part del projecte com a col·laborador, proporcionant la infraestructura que recolza al ‘software’ desenvolupat.

El projecte pilot s’ha implantat inicialment en quatre centres hospitalaris públics espanyols, dos d’ells de Balears. Els hospitals pioners de les Illes són el de Manacor i Can Misses a Eivissa, que treballen en el projecte al costat del Complex Hospitalari de Pontevedra i l’Hospital de la Plana de Villa-real a Castelló. Tant els tècnics informàtics, com el personal sanitari dels hospitals han rebut la formació necessària per al correcte ús del programa.

Un ‘software’ aplicable a la resta d’hospitals espanyols.
El nou registre informàtic s’ha dissenyat perquè pugui créixer amb dades d’altres hospitals públics espanyols, sense cost addicional. Es tracta d’un tipus de ‘software‘, que contribuirà a la reducció de despeses del Sistema Nacional de Salut i permetrà així mateix la seva transferència al sector sanitari privat.

Segons el conseller Joaquín García, la tecnologia ajuda a avançar en tots els àmbits i en aquest cas en el de la Sanitat. Per la seva banda, el director general d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic, Antoni Mateos, ha destacat que també “es tracta de transferir coneixements del sector públic al sector privat”. De fet, l’equip investigador coordinador elaborarà durant l’any 2015 un pla d’expansió del model a la resta d’hospitals espanyols, tant públics com privats, així com la integració del sistema dins de la Història Clínica Digital del Sistema Nacional de Salut.

A més, el sistema permetrà fer una explotació conjunta, establint un model de predicció de la taxa de cessàrees i possibilitant l’ajust de les taxes de cessàrees per nivells de riscos, la qual cosa permetrà comparar taxes de diferents hospitals.

El projecte, que es va iniciar en 2012, serà executat fins a finals de 2015 i està finançat per la Convocatòria d’ajudes de projectes de recerca en Salut de l’Institut de Salut Carlos III del Ministeri de Sanitat.

Entre els factors que han estat determinants per a la creació d’aquest registre de parts i cessàrees destaca l’augment progressiu de cessàrees en els últims anys. Segons dades del Ministeri de Sanitat i l’Institut Nacional d’Estadística, en 15 anys el seu nombre ha passat d’un 15% a un 27% del total de parts. Aquest fet està relacionat també amb la variabilitat no explicable de les taxes de cessàrees en la pràctica mèdica. A més, fins al moment no s’ha disposat d’un sistema informatitzat per registrar aquesta taxa, per la qual cosa s’han considerat necessaris uns registres rigorosos i homogenis.

Interoperabilitat i innovació en salut.
La Fundació Bit, dependent de la Conselleria d’Economia i Competitivitat del Govern de les Illes Balears, treballa des de fa setze anys en projectes relacionats amb les noves tecnologies aplicades a la branca de la salut en els àmbits de la interoperabilitat, d’una banda i de la innovació, per un altre.

La interoperabilitat entre sistemes d’informació sanitària amb la qual treballa la Fundació Bit possibilita la comunicació entre els diferents sistemes d’informació que operen en el sistema de salut pública de la Comunitat. Així, l’àrea de Salut de la Fundació Bit també desenvolupa projectes com la guia d’Interoperabilitat HL7 de l’IB-Salut, la millora del seu Sistema d’Interoperabilitat o la integració per derivació electrònica de pacients a hospitals concertats.

Share

La Fundació Bit transfereix a l’empresa Limit Tecnologies la plataforma de telerehabilitació Play for Health

Mitjançant aquesta transferència del coneixement s’estimula la innovació i el desenvolupament tecnològic dintre de les empreses privades i es garanteix un retorn a la societat balear

IMG_7259

Miquel Bernat, com a gerent de la Fundació Bit, i Margalida Mestre, administradora de Limit Tecnologies, han signat avui matí un conveni de transferència que permetrà a l’empresa tecnològica poder distribuir, comercialitzar i explotar el producte de salut electrònica, el prototip de telerehabilitació Play for Health.

Continua llegint ‘La Fundació Bit transfereix a l’empresa Limit Tecnologies la plataforma de telerehabilitació Play for Health’

Share

L’àrea de Salut de la Fundació Bit participa en les V Jornades TIC Salut a Girona

jornades tic salut 2Xisco Tous, responsable de l’àrea de Salut de la Fundació Bit, va participar en les jornades celebrades a Girona del 5 al 6 de juny, presentant els projectes de l’àrea en les Càpsules de Comunicació moderades per Josep Mañach, president del Consorci Sanitari del Maresme. Continua llegint ‘L’àrea de Salut de la Fundació Bit participa en les V Jornades TIC Salut a Girona’

Share

La Fundació Bit participa a les IV Jornades R+D+i en TIC i Salut amb el projecte de telerehabilitació CuPiD

L’àrea de Salut de la Fundació Bit ha participat a les IV Jornades R+D+i en TIC i Salut celebrades els dies 22 i 23 de maig a Girona, un espai de trobada entre oferta i demanda tecnològica, on es donen a conèixer els projectes més innovadors a la demanda, i es promourà que aquests arribin a mercat.

La participació de la Fundació Bit s’ha dividit en quatre espais diferents: una càpsula de comunicació on s’han presentat els vídeojocs desenvolupats per al projecte de telerehabilitació CuPiD, entrevistes B2B amb empreses o entitats interessades en el nostre projecte o producte, la presentació de la ponència “Projectes d’HCE i Continuitat Assistencial a les Illes Balears” i la taula rodona “Com s’implementen les noves solucions a les organitzacions socials i assistencials”. Continua llegint ‘La Fundació Bit participa a les IV Jornades R+D+i en TIC i Salut amb el projecte de telerehabilitació CuPiD’

Share

Publicada la Guía de Implementación CDA R2 de Espirometría

Durante los últimos meses , como comentamos en una entrada anterior, en colaboración con Tecnocampus Mataró-Maresme (TCCM), el Hospital Universitario Virgen del Roció y HL7Spain, se ha elaborado la Guia CDA R2 de Espirometría de HL7Spain, donde se describe el modelo de implementación de documentos  CDA Release 2 para resultados de pruebas de espirometría.

El pasado 21 de Octubre HL7Spain hizo pública en su web la primera versión de esta Guia.

Dado que se trataba de un trabajo innovador, se estableció un subcomité de trabajo conjuntamente con HL7 Spain,  para poner en común el conocimiento adquirido y además de generar una guía que pudiera servir de referente a futuras implantaciones de sistemas similares, persiguiendo siempre que la finalidad de estas guías sea la re-utilización del conocimiento y esfuerzo previo.

El objetivo de la Guía de Implementación es restringir el dominio de documentos CDA R2 para adaptarlo a pruebas espirométricas, de manera que los equipos de desarrollo dispongan de una base consensuada sobre la que trabajar.

Continua llegint ‘Publicada la Guía de Implementación CDA R2 de Espirometría’

Share

Síndrome de apneas durante el embarazo. Innovación tecnológica en proyectos de investigación clínica

Desde el departamento de Salud de la Fundació iBit y el Centro Competencias de Integración (CCI), desarrollamos y cooperamos con otras entidades de investigación aportando nuestra experiencia y conocimiento en busca de unos objetivos comunes.

La unidad del sueño perteneciente al servicio de neumología del Hospital Universitario Son Espases (HUSE) inició un proyecto de investigación clínica para la evaluación del síndrome de apneas-hipopneas del sueño como factor de riesgo de diabetes gestacional, dicha patología es interesante de estudio porque se trata de una complicación frecuente del embarazo con consecuencias negativas tanto para la madre como para el feto y el objetivo principal de este proyecto es conocer si la presencia de apneas durante el sueño en el embarazo puede influir de forma negativa, favoreciendo la aparición de diabetes gestacional.

Aparte de los desafíos propios que presentan habitualmente los proyectos de investigación clínicos, se unen otros transversales que son el registro y posterior explotación de la información generada durante la propia investigación clínica. Continua llegint ‘Síndrome de apneas durante el embarazo. Innovación tecnológica en proyectos de investigación clínica’

Share

Porcentaje de Aportación Farmacéutica

Como comentábamos en entradas anteriores, uno de los proyectos llevados a cabo desde el Centro de competencias de Integración es el de Identificación Única de Pacientes (EMPI) donde una de las principales fuentes de información es la Tarjeta Sanitaria Individual.

El Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) ha puesto a disposición de los usuarios el Portal del Paciente, un sistema de información a través del cual se pueden solicitar o anular citas con el médico de familia o solicitar la renovación de la tarjeta sanitaria individual, entre otros servicios.
Continua llegint ‘Porcentaje de Aportación Farmacéutica’

Share

Publicada la guía de facturación de Receta Electrónica

En anteriores entradas comentábamos el trabajo que llevamos desarrollando des de hace un tiempo (Proyecto de Facturación de Receta Electrónica) , juntamente con la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y con el Servicio de Farmacia  del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) para automatizar el envío electrónico de las dispensaciones de medicamentos desde las farmacias a los diferentes sistemas de gestión del IB-Salut.

Dado que se trataba de un trabajo innovador, se estableció un subcomité de trabajo conjuntamente con HL7 Spain,  para poner en común el conocimiento adquirido y además de generar una guía que pudiera servir de referente a futuras implantaciones de sistemas similares, persiguiendo siempre que la finalidad de estas guías sea la re-utilización del conocimiento y esfuerzo previo.

Después de un largo proceso de validación, se ha publicado dicha guía  “Guía de Receta Electrónica: Extensión a la facturación.” quedando a disposición de todo aquel que le pueda ser de interés. Continua llegint ‘Publicada la guía de facturación de Receta Electrónica’

Share

El proyecto LCAM del CCI en el newsletter de mayo de HL7 International

HL7 Newsletter

HL7 Newsletter

Last May, HL7 NEWS, HL7 International’s newsletter, published an article about Widget EPOC (internationally known as LCAM: Local Clinical Alarm Manager), the prototype project regarding sanitary interoperability, developed by Fundación IBIT .  This project is integrated within the different information systems within the Balearic Islands’ sanitary environment, and its aim is to improve the sanitary assistance by optimising the monitoring of patients with COPD (EPOC in Spanish) disease, and the minimization of COPD’s infradiagnosis. Click here for full article (page 15).

El pasado mes de Mayo se público en el newsletter de HL7 International (HL7 News) un artículo relacionado con el proyecto prototipo de interoperabilidad sanitaria desarrollado en la Fundación IBIT conocido como Widget EPOC (LCAM: Local Clinical Alarm Manager, a nivel internacional). Este proyecto se integra con los diferentes sistemas de información del entorno sanitario balear y tiene como fin mejorar la asistencia sanitaria mediante el seguimiento óptimo de los pacientes que padecen esta enfermedad y la minimización del infradiagnóstico de la EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) a través del diagnóstico precoz.

Continua llegint ‘El proyecto LCAM del CCI en el newsletter de mayo de HL7 International’

Share

El IBIT, el Hospital de Manacor, el de Can Mises y otros hospitales españoles presentan un proyecto de investigación para reducir la tasa de cesáreas

El pasado lunes día 24 de abril finalizó el plazo para la presentación de solicitudes de financiación competitiva del Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) para la realización de proyectos de investigación en el ámbito de la salud.

La Fundación IBIT, junto con el Hospital de Manacor (Mallorca), el Complejo Hospitalario de Pontevedra (Pontevedra), el Hospital Can Misses (Ibiza) y el Hospital de la Plana de la Villareal (Castellón), ha participado en la presentación de un proyecto para desarrollar un modelo predictivo que ayude a tomar las medidas asistenciales necesarias que eviten la variabilidad en la práctica médica de la cesárea.

Este modelo permitirá la mejora de la calidad del servicio y la seguridad del paciente y contribuirá en la eficiencia y ahorro económico en los Servicios de Ginecología y Obstetricia de los hospitales.

Continua llegint ‘El IBIT, el Hospital de Manacor, el de Can Mises y otros hospitales españoles presentan un proyecto de investigación para reducir la tasa de cesáreas’

Share