La Fundació Bit i la UIB formen emprenedors d’Europa en salut electrònica

El curs d’estiu “e-health Eurocampus”, celebrat a França, proporciona als alumnes habilitats en emprenedoria dins l’àmbit TIC-Salut per tal d’adaptar-se a les necessitats reals del mercat europeu

IMG_5157photo groupe 1

Des del passat 26 de juny i fins al 7 de juliol més de quaranta estudiants d’arreu d’Europa han assistit a Castres, França, al curs d’estiu “e-health Eurocampus“, on s’ha impartit formació en emprenedoria dins l’àmbit de les TIC i la Salut. La Fundació Bit i la UIB han estat les encarregades de dissenyar i impartir, respectivament, part dels contingut del curs. A mes, vuit estudiants de la UIB han assistit també al curs.

Així, s’ha proporcionat formació en com generar idees de negoci innovadores dins l’àmbit de la e-Salut, a partir de la formació en les habilitats necessàries per emprendre, no només en tecnologia i ciència si no també en temes legals, econòmics i socials.

Aquest curs d’estiu és una de les activitats organitzades dintre del projecte “e-health Eurocampus”, coordinat per l‘Euroregió Pirineus Mediterrànea i del qual la Fundació Bit i la UIB en són socis. Continua llegint ‘La Fundació Bit i la UIB formen emprenedors d’Europa en salut electrònica’

Share

La Fundació Bit continuarà prestant els serveis d’atenció telefònica i d’atenció a l’usuari del Servei de Salut

Els dos serveis pemeten una major eficiència tant en la gestió de cites com en l’atenció de les incidències i peticions del personal de Salut al servei d’informàtica

Call centerEl Consell de Govern va autoritzar el passat 24 de març la renovació de la contractació del Servei de Salut a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (Fundació BIT) per gestionar el servei d’atenció telefònica (call center) i per prestar el servei de centre d’atenció a l’usuari del Servei de Salut. Ambdós contractes tenen una durada de 12 mesos —prorrogable un any més— i tenen un cost d’1.210.176 € i 858.005 €, respectivament, amb càrrec als pressupostos de la Comunitat Autònoma per als anys 2017 i 2018. En comparació amb les anualitats anteriors, aquestes quantitats suposen un increment de 160.836,33 € per al servei d’atenció telefònica, i de 31.238,39 € per al centre d’atenció a l’usuari del Servei de Salut. En ambdós casos, la major part de l’increment pressupostari es destina a millorar les condicions laborals del personal.

Servei d’atenció telefónica:
Al llarg dels darrers anys, el Servei de Salut ha implantat diversos sistemes informàtics que han proporcionat millores en els diferents nivells assistencials. De fet, la història clínica electrònica d’atenció primària i la informatització de totes les agendes de les consultes dels centres de salut han constituït la base per crear el sistema telefònic centralitzat de cita prèvia perquè els pacients del sistema sanitari puguin demanar cita amb els professionals de l’atenció primària d’una manera ràpida i eficient.

Un centre d’atenció telefònica és una oficina centralitzada que té el propòsit de rebre i transmetre un ampli volum de consultes i peticions per telèfon. La gestió d’aquest servei a càrrec de la Fundació BIT permet una eficiència més alta, ja que el volum de gestions relacionades amb els pacients fa necessari disposar d’un servei comú d’atenció que permeti alliberar les unitats d’admissió dels centres d’una part de les tasques més habituals, com ara la gestió de les cites o la transmissió d’informació.

Amb aquest sistema el Servei de Salut ha assolit tres objectius fonamentals:
⦁ Millora de l’accessibilitat dels usuaris als serveis sanitaris. Quan l’any 2000 un usuari pretenia obtenir cita en un centre de salut entre les 8.00 i les 9.30 h, havia de telefonar-hi una mitjana de 9 vegades; si es té en compte l’horari complet d’atenció al públic, calia una mitjana de 3 intents per establir contacte amb el centre.
⦁ Homogeneïtzació dels procediments i coneixement més precís de l’ús dels serveis sanitaris per mitjà de la disponibilitat d’informació centralitzada.
⦁ Optimització dels recursos dels centres: atès que les trucades telefòniques per demanar cita s’han deixat de rebre als centres de salut, el personal administratiu pot dedicar-se a funcions més properes al pacient i al personal sanitari.

Servei de centre d’atenció a l’usuari:
La progressiva informatització de tots els nivells assistencials i administratius del Servei de Salut fa necessari disposar d’un servei que ajudi el seu personal a emprar correctament els sistemes d’informació. A més, la uniformització dels serveis informàtics a totes les gerències —amb aplicacions comunes, com ara el sistema de recepta electrònica, la Història de Salut o el laboratori únic— fa recomanable que tots els professionals rebin la mateixa atenció, independentment de la gerència a la qual estiguin adscrits. Així doncs, cal disposar d’un servei d’atenció telefònica que atengui les incidències i les peticions del personal al servei d’informàtica.

Share

Aula Balear emprarà i crearà nous continguts per a Play for Learning

La Fundació Bit facilitarà al centre educatiu la plataforma per aprendre matemàtiques i oferirà formació per a què un grup d’alumnes puguin desenvolupar nous jocs

Signatura conveni Fundació Bit Aula BalearAula Balear i Fundació Bit han signat avui matí un conveni de col·laboració per compartir, fer créixer i validar la plataforma “Play for Learning” basada en la utilització de videojocs per aprendre matemàtiques.

Amb aquesta signatura es pretén fer evolucionar l’eina per a què encaixi al millor possible al perfil dels alumnes a partir de les competències i habilitats requerides per a cada nivell.

Així, a partir d’ara, 100 alumnes de 3r i 4t de primària de l’escola faran ús dels continguts d’aquesta eina que actualment ja compta amb els dos videojocs “Laberint” i “Emparellat”. Ambdós jocs permeten reforçar continguts matemàtics com la geometria, el càlcul mental, la mesura i les operacions matemàtiques a partir de diferents nivells de dificultat i que es poden emprar de manera autònoma des de casa seva.

A més, en el marc d’aquesta col·laboració, un grup d’alumnes de 4t d’ESO i 1r de Batxiller d’Aula Balear amb el suport dels docents ampliaran els continguts actuals de Play for Learning amb 200 preguntes noves.

En aquest sentit, la Fundació Bit impartirà formació a l’equip docent, tant en l’ús de la plataforma com en la programació de nous videojocs, mitjançant el material necessari i cursos presencials als participants del projecte educatiu.

Aquests nous videojocs que es crearan des del centre podran ser utilitzats per altres centres educatius o institucions, fet que permet que la tecnologia creixi i s’estengui dintre del sector educatiu, sense descartar que en un futur es pugui incorporar dins tot l’àmbit educatiu públic.

Tant el director de Fundació Bit, Pere Fuster, com el President de la Cooperativa Aula Balear, Joan Ginard, han coincidit en valorar positivament el caràcter col·laboratiu de Play for Learning pel fet d’estar creada per alumnes i professors de diferents centres, consolidant així també la transferència efectiva del coneixement.

Pere Fuster, director Fundació Bit, Xisco Tous, cap de l'àrea de Salut de Fundació Bit, Joan Ginard, President d'Aula Balear i Alicia Llambies, directora d'infantil i primària

Pere Fuster, director Fundació Bit, Xisco Tous, cap de l’àrea de Salut de Fundació Bit, Joan Ginard, President d’Aula Balear i Alicia Llambies, directora d’infantil i primària

El desenvolupament tecnològic de “Play for learning” ha estat realitzat per l’àrea de Salut de la Fundació Bit, a partir d’un altre projecte anomenat “Play for Health” que aplica els videojocs i diferents mètodes d’interacció en els mètodes de rehabilitació dels centres sanitaris. El fet que aquesta tecnologia sigui escalable a altres usos i àrees, ha facilitat la seva nova adaptació en l’àmbit de l’educació.

Durant el passat curs educatiu 2015-2016 més de 140 alumnes de 4t de primària dels centres educatius de Bendinat, Establiments i Jaume I i Mestre Pere Garau de Palma van fer ús de l’eina. Es va tractar d’un projecte pilot fruit de la col·laboració de la Fundació Bit amb la Direcció General d’Innovació Educativa de la Conselleria d’Educació.

Share

La Fundació Bit dóna a conèixer el projecte de telerehabilitació Play4Health al congrés Expoictus

CAPEXPOICTUS_CASTEl proper 20 d’octubre, a Barcelona, se celebra el congrés ExpoIctus, un esdeveniment sobre l’aplicació de les Tecnologies en la Rehabilitació de les persones que han patit un ictus.

Xisco Tous, coordinador de l’àrea de Salut de la Fundació Bit hi participarà donant a conèixer la plataforma Play4Health que permet fer rehabilitació des del propi domicili del pacient. Aquest sistema de telerehabilitació fa possible així l’entrenament de capacitats físiques i cognitives mitjançant l’ús de videojocs i diferents mètodes d’interacció.

ExpoIctus es planteja com una acció central que impacti en els sectors involucrats per exposar i analitzar la situació i els últims avenços en quant a l’ús de les tecnologies en la rehabilitació.

A l’Auditori Imagina s’oferirà, durant el matí, un programa de conferències divulgatives i científiques que inclourà taules rodones sobre Evidència científica, Innovació o Gestió i Compra.

A la tarda, a la sessió Speaker Corner, es donarà la possibilitat a empreses i entitats de mostrar, en màxim 5′, iniciatives, projectes, idees, resultats, i solucions relacionades amb la recuperació dels pacients amb discapacitat utilitzant tecnologia.

Durant tot el dia, s’habilitarà un espai d’exposició de serveis i productes a on tindrem l’ocasió de conèixer els elements i condicionants que poden facilitar una correcta introducció i implementació de la innovació i tecnologia en la recuperació dels pacients que han patit un ictus.

Més informació: http://www.expoictus.com/

Share

Quatre centres educatius de Mallorca utilitzen vídeojocs per aprendre matemàtiques

140 alumnes de 4t de primària ja han provat la usabilitat del recurs didàctic

El projecte pilot, anomenat “Play for learning”, fomenta la participació activa dels alumnes i  permet emprar-lo de manera autònoma des de casa seva

La Fundació Bit, pertanyent a Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, juntament amb la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa han posat en marxa gràcies al finançament de la Direcció General d’Innovació i Recerca el projecte pilot “Play for Learning”, basat en l’ús dels vídeojocs en l’aprenentatge de les matemàtiques.

Des del passat febrer i fins a final de maig més de 140 alumnes de 4t de primària dels centres educatius de Bendinat, Establiments i Jaume I i Mestre Pere Garau de Palma estan fent ús de l’eina, després d’haver rebut una sessió formativa al centre escolar per aprendre el funcionament del sistema i poder emprar-lo de manera autònoma a casa seva.

A banda de ser una eina de baix cost accessible a través d’Internet, senzilla d’utilitzar i fàcilment ampliable tant en continguts com en número d’usuaris, “Play for Learning” ofereix altres avantatges a l’alumne com és l’autocorrecció immediata, l’adaptació al seu horari i el foment de la seva participació activa i autònoma. Continua llegint ‘Quatre centres educatius de Mallorca utilitzen vídeojocs per aprendre matemàtiques’

Share

L’Hospital Sant Joan de Déu aplicarà l’eina “Play for health” en la rehabilitació de pacients amb dany cerebral

Serà possible gràcies a l’acord de col·laboració de l’Hospital amb la Fundació Bit

El director Gerent de l’Hospital sant Joan de Déu, Joan Carulla i Pere Fuster Nadal, Gerent de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (Fundació Bit) han signat avui un conveni de col·laboració a través del qual, els pacients amb dany cerebral lleu o moderat  de l’Hospital es podran beneficiar de l’eina tecnològica “Play for Health” per als processos de rehabilitació vinculats a la seva malaltia.  D’aquesta manera, L’Hospital Sant Joan de Déu se suma als  altres Hospitals de la Xarxa Pública que compten amb aquesta eina.

Moments durant la signatura del conveni

Moments durant la signatura del conveni

L’eina “Play for health” consisteix en una aplicació basada en la utilització de videojocs i mètodes d’interacció en processos de rehabilitació de dèficits físics i cognitius i que, gràcies a aquest conveni, també se’n podran beneficiar els pacients de l’Hospital Sant Joan de Déu.   Des de l’ aplicació, els terapeutes programen les teràpies dels pacients, avaluen el seu progrés i ajusten els paràmetres dels exercicis d’acord a la seva evolució. Els pacients, amb la seva aplicació, realitzen la seva teràpia de manera senzilla i intuïtiva, ja sigui des de l’hospital o des de casa seva.

Aquest projecte de telemedicina pot permetre la millora d’aspectes com les capacitats de reacció física i cognitiva o l’adherència al tractament, entre d’altres.

A través dels videojocs que contempla l’aplicació, els pacients poden treballar la capacitat de reacció, la memòria a curt i mig termini, l’atenció, les habilitats viso espacials per representar, analitzar i manipular un objecte mentalment l’equilibri o la mobilitat en general, entre d’altres.

Més de 200 pacients ja han provat “Play for Health”:
Durant els anys 2014 i 2015 un total de 203 pacients han emprat la tecnologia “Play for Health” als diferents hospitals de Mallorca amb un total acumulat de 2.489 sessions, de les quals 206 sessions s’han realitzat des de les cases dels pacients.

Durant el passat any 2015, la plataforma es va estendre a tots els hospitals de Mallorca i a partir d’abril de 2015 els primers pacients ho van començar a emprar des de casa. També s’està implantant a residències de majors.

Share

El Govern inicia un estudi clínic en malalts de Parkinson per provar la viabilitat de la rehabilitació mitjançant els vídeojocs

Aquest matí la consellera de Salut, Patricia Gómez i, el vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme han presentat a l’Hospital Son Llàtzer l’estudi clínic que valorarà l’eficàcia de l’ús de l’eina tecnològica “Play for Health” per al tractament de rehabilitació en malalts de Parkinson des de casa.

Representants de les diferents institucions a l'entada de l'Hospital Son Llàtzer

Representants de les diferents institucions a l’entada de l’Hospital Son Llàtzer

Es tracta d’un projecte fruit de la col·laboració entre el Servei de Rehabilitació de l’Hospital Son Llàtzer i l’àrea de Salut de la Fundació Balears d’Innovació i Tecnologia (Fundació Bit), dos equips professionals que des de l’any 2008 treballen conjuntament per avançar en l’aplicació de la tecnologia en l’àmbit sanitari. Continua llegint ‘El Govern inicia un estudi clínic en malalts de Parkinson per provar la viabilitat de la rehabilitació mitjançant els vídeojocs’

Share

Els pacients amb degeneració macular podran fer seguiment des de casa

La tecnologia “Preven DEMAE” és una evolució del projecte “Play for Health” desenvolupat per la Fundació Bit i transferit a l’empresa Limit Tecnologies

Aquest dematí s’ha presentat a l’Hospital Comarcal d’Inca (HCIN) el projecte “Preven DEMAE”, una tecnologia que permet la prevenció i detecció precoç de la malaltia ocular “Degeneració Macular Associada amb l’Edat” (DEMAE) i alhora la reducció de les llistes d’espera dels serveis d’oftalmologia de l’hospital comarcal.

Moments durant la presentació de Preven DEMAE

Moments durant la presentació de Preven DEMAE

“Preven DEMAE” ha estat desenvolupat per l’empresa Limit Tecnologies a partir de la plataforma de tele-rehabilitació “Play for Health”, un projecte de salut electrònica creat des de l’àrea de Salut de la Fundació Bit des de l’any 2008 per a l’entrenament de capacitats físiques i cognitives a casa dels pacients mitjançant l’ús de videojocs i diferents mètodes d’interacció. El projecte va ser transferit a l’empresa tecnològica el passat any 2014 per a la seva distribució, comercialització i explotació.

Arran d’aquesta transferència, Limit Tecnologies ha desenvolupat, durant els darrers mesos i en col·laboració amb els serveis d’Oftalmologia de l’Hospital d’Inca, una aplicació informàtica que aporta beneficis tant als pacients diagnosticats amb DEMAE com als professionals i centres sanitaris que els atenen.

Per un costat, el pacient podrà realitzar el test d’avaluació de forma autònoma i des de casa seva, i la mateixa aplicació detectarà els canvis en l’evolució de la malaltia i, només en aquest cas, es programarà la seva consulta amb el metge. A més, es preten que el pacient interactui amb l’aplicació, accessible a través de qualsevol dispositiu amb accés a Internet, i es trobi còmode aprofitant les indicacions i aclariments que li aporta el sistema.

Per altre costat, l’aplicació permet als terapeutes fer un seguiment més selectiu que el que es realitza actualment i puguin gestionar des dels seus centres el seguiment dels pacients. Tal i com declara la cap de servei d’Oftalmologia de l’HCIN, Carmen Ortuño, “l’objectiu és tenir més contacte amb el pacient” i “tenir-los més localitzats”. Així mateix, la “Llista d’Espera intel·ligent” permetrà reduir les llistes d’espera actuals dels serveis d’oftalmologia dels centres sanitaris, tot optimitzant els recursos actuals i economitzant els costs, com a avantatges que suposa l’aplicació de la tecnologia a la medicina.

A més a més, la plataforma és multi disciplinar ja que es pot utilitzar per diferents equips mèdics i des de diferents llocs i, multi centre perquè és aplicable en diversos àmbits mèdics.

La DEMAE és una malaltia que afecta la visió central, necessària per realitzar les activitats quotidianes on és imprescindible veure directament cap endavant, com ara la lectura, la costura o la conducció. La degeneració macular afecta al 1,5% de la població, principalment en majors de 50 anys, i a l’Hospital Comarcal d’Inca hi ha 600 persones registrades aproximadament. Actualment, el seguiment d’aquesta malaltia utilitza el test “Amsler” damunt paper que realitza el pacient en presència de l’oftalmòleg.

Durant els tres propers mesos es faran proves amb 60 pacients reals de l’Hospital d’Inca i, després de la seva validació, s’oferirà a tots els pacients d’aquest hospital.

Assistents a la presentació de Preven DEMAE

Assistents a la presentació de Preven DEMAE

Han assistit a la presentació el director general d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic, Antonio Mateos; el director gerent de la Fundació Bit, Miquel Bernat; el director gerent de l’Hospital d’Inca, Rafael Marcote; el coordinador assistencial, el doctor Carlos Recasens; la cap de servei d’Oftalmologia, Carmen Ortuño i, Llorenç Mestre, president de l’empresa Limit Tecnologies.

A través de la transferència de coneixement del sector públic al privat el Govern de les Illes Balears, mitjançant la Fundació Bit, fomenta la competitivitat de les empreses balears. En aquest cas, es tracta d’un “clar exemple”, com qualifica el director general Mateos, ja que “s’innova en projectes de tecnologia relacionats amb el sector sanitari per poder transferir-los a l’empresa privada i que aquestes desenvolupin altres aplicacions amb la mateixa base tecnològica que puguin servir per a pacients, com en aquest cas”.

Tot i que aquesta és la primera vegada que s’aporta al mercat un producte de salut electrònica a partir d’un projecte nascut dins l’àmbit de l’Administració Pública de les Illes Balears, el director general anuncia que “esperem que hi hagi noves aplicacions” i que aquesta tecnologia “ara també es durà al sector de l’educació”.

Share

Play for Health es presentarà al II Fòrum de la Innovació sobre assistència sanitària, turisme i salut

Una pacient utilitzant la plataforma de telerehabilitació Play for Health a l’Hospital Son Llàtzer

La Fundació Bit participa en el II Fòrum de la Innovació sobre assistència sanitària, turisme i salut que organitza el Govern de les Illes Balears, la Comissió Europea i l’Euroregió Pirineus Mediterrània pel proper dia 20 de febrer, en el marc del projecte “Cooperació per a la innovació en l’Eurorregió sobre assistència sanitària transfronterera, turisme i salut” que perssegueix convertir les Illes Balears en una destinació d’excel·lència saludable, en línia amb els objetius de creixement intel·ligent i inclusiu de la Unión Europea.

Aquest fòrum preten ser un lloc d’encontre i intercanvi d’idees, on es presentaran novetats en l’àmbit de la innovació tecnològica, l’alimentació segura i saludable i el turisme de salut, entre elles el projecte de telerehabilitació desenvolupat a la Fundació Bit “Play for Health”.

L’acte, que es farà a l’Aula Magna de l’Escola d’Hosteleria de les Illes Balears del campus de la UIB, serà inaugurat pel President del Govern de les Illes Balears, M. Hble. Sr. José Ramón Bauzá, juntament amb el Rector de la Universidad de les Illes Balears (UIB), Magnífic Sr. Llorenç Huguet i, pel director del Fòrum i Cap de Servei de la Direcció General de Salut Pública, el Dr. José María Vicens.

Serà durant el primer bloc de la jornada “TIC Salut i Mobilitat Europea” quan el responsable de l’àrea de Salut de la Fundació Bit, Xisco Tous, presentarà el projecte “Play 4 Health”, com a una nova forma de fer rehabilitació, la telerehabilitació, que permet l’entrenament de capacitats físiques i cognitives a casa dels pacients mitjançant l’ús de videojocs i diferents mètodes d’interacció. Es tracta d’un projecte basat en l’ús de tecnologies de baix cost i que permet una gran implantació al sistema sanitari. Vegeu aquí més informació del projecte.

Altres ponències presentades dintre del bloc sobre TIC i Salut seran el projecte “TIE” (Tourism Intelligence Escaparate) de l’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB); “Interoperabilitat, Història Clínica Personal i alternatives a la Història Clínica Electrònica” de Doctoralia; el projecte “Gestoli”, desenvolupat també per la Fundació Bit i transferit a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori i, “Les noves tecnologies en el tractament de les enfermetats cròniques” de la Generalitat de Catalunya.

L’activitat es dirigeix a empreses i professionals relacionats amb els àmbits del turisme, la salut, les TIC i la innovació. Els interessats en assistir al fòrum poden inscriure’s a través del formulari publicat a la pàgina web http://www.caib.es

Consultau el programa complet del fòrum aquí.

Share

La Fundació Bit participa de la Fira Menorca Connecta

Durant l’esdeveniment es presentaran tres projectes d’innovació tecnològica aplicada a l’empresa, la salut i el turisme

La Fundació Bit participa a la Fira Menorca Connecta, que se celebrarà a Maó aquest cap de setmana, del 28 al 30 de novembre. L’esdeveniment està patrocinat pel Govern de les Illes Balears i suposa un punt de trobada de les darreres tendències en tecnologia, Internet i xarxes socials i es dirigeix a un públic en general.

logo menoca connecta

Així, la Fundació Bit donaran a conèixer tres dels projectes d’innovació en què està treballant actualment. Es tracta del projecte de tele-rehabilitació “Play for Health” de l’àrea de Salut, el projecte d’assessorament tecnològic Dr.TIC de l’àrea de Cibersocietat i les eines “Destination Branding Tool” i “Hotels Twitter Report″ desenvolupades des de l’àrea de Turisme.

Per una banda, serà el divendres 28 de 18.30 a 19.30 hores, quan la coordinadora de l’àrea de Cibersocietat de la Fundació Bit oferirà la ponència “Internet como aliado del mundo empresarial”. Durant la seva presentació s’aprofundirà en la necessitat d’analitzar les dades externes de l’empresa per treure’n informació i coneixement sobre l’estat del negoci, el comportament dels seus clients, de la competència, i de l’evolució de l’entorn i, a partir d’aquí, poder prendre decisions estratègiques per continuar essent competitiu i adaptar-se a les tendències.

Per altra banda, el dissabte 29, de 17.50 a 18.30 hores (confirmar), el tècnic en e-health de la Fundació Bit, Ivan Petrus, presentarà el projecte Play for Health, un projecte de telerehabilitació que permet l’entrenament de capacitats físiques i cognitives a casa dels pacients mitjançant l’ús de videojocs i diferents mètodes d’interacció. El sistema ha estat desenvolupat sota el programa de foment de la innovació tecnològica aplicada a la salut de la Direcció General de Innovació i Desenvolupament Tecnològic i amb la col·laboració del Servei de Rehabilitació de l’Hospital Son Llàtzer. Actualment la plataforma s’utilitza a l’Hospital de Son Llàtzer, l’Hospital de Manacor i a la Residència de persones majors Bartomeu Quetglas de Felanitx.

A més, des de l’estand del Govern de les Illes Balears s’oferirà informació de la tasca de la Fundació Bit com a instrument que executa les estratègies R+D+I del Govern mitjançant el foment de les tecnologies i l’esperit emprenedor de base tecnològica.

Serà des d’aquest estand on es presentarà un mapa dinàmic amb els tweets on s’hagi mencionat Menorca des de gener de 2014, extret de l’eina “Destination Branding Tool” desenvolupada per l’àrea de Turisme de la Fundació Bit. Aquests tweets estaran identificats segons el país d’origen de l’usuari que els ha escrit.

Així mateix s’aprofitarà l’encontre per establir contactes amb les empreses assistents, i per explicar per exemple en què consisteix l’aplicació “Hotels Twitter Report”, que és susceptible de transferir-se a empreses per a la seva posterior posada al mercat.

Menorca Connecta està organitzada per l’empresa Dynamic Menorca i està distribuïda en quatre àrees diferents: “Conecta Empresas” amb estands comercials, conferències i experiències de professionals vinculats a la tecnologia i des d’on es podran establir contactes i aliances comercials, “Conecta Play” dirigit als més joves que vulguin aprendre, experimentar i divertir-se en el món virtual, “Conecta x 1ª vez” amb demostracions, xerrades i tutorials per a l’alfabetització digital i “Conecta Tendencias”, des d’on es podran provar el més nou en noves tecnologies com les Goolge Glass o les impresores 3D.

Share