(TANCAT) Procés selectiu per a cobrir llocs de feina de teleoperador (OP03-16)

La Gerència de la Fundació BIT, inicia un procés selectiu per constituir una borsa per cobrir, amb caràcter d’interinitat, llocs de feina de teleoperador(OP03-16)

Consulti  aquí:

LLISTAT DEFINITIU AMB LES PUNTUACIONS DEL PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA PER COBRIR, AMB CARÀCTER D’INTERINITAT, LLOCS DE FEINA DE TELEOPERADOR/A (OP03-16)

Calendari 2

Calendari

LLISTAT DEFINITIU NOTES BORSA OP03-16

LLISTAT PROVISIONAL NOTES BORSA OP03-16

LLISTAT PROVISIONAL BORSA OP03-16

 

Share

(TANCAT) Bases específiques per a la selecció d’un/a administratiu/va pel CentreBit de Menorca (Adm01-16)

La Fundació Bit selecciona un/a administratiu/va pel CentreBit de Menorca (Adm01-16).

S’ofereix contracte d’interinitat en lloc vacant, grup de classificació C, amb salari brut anual de 18.192,54€ i horari de dilluns a divendres de 8:00 a 15:30h.

La feina consisteix en la realització de tasques administratives i de gestió del servei CentreBit Menorca.

Consulta aquí:

(ATENCIÓ! Calendari modificat)

RESOLUCIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D’UNA ADMINISTRATIUVA PER AL CENTRE BIT DE MENORCA (ADM01-16)

LLISTAT DEFINITIU BAREMACIÓ ADM01-16

Llistat provisional de la baremació

Calendari (actualitzat el 07/03/17)

Calendari (actualitzat el 10/02/17)

LLISTAT PROVISIONAL PUNTUACIONS ADMINISTRATIUVA PER AL CENTRE BIT DE MENORCA (ADM01-16)

Calendari (Adm01-16) - Calendari PDF (Adm01-16) (actualitzat el 03/01/17)

LLISTAT ASPIRANTS DEFINITIU 

LLISTAT PROVISIONAL ASPIRANTS (ADM01-16)

Bases específiques

Sol·licitud

Share

Licitació per a contractació d’un servei d’estudi, documentació, anàlisi, descripció i valoració dels llocs de treball per a confeccionar la RLT de la Fundació BIT (CMBIT1816)

La FundacióBit obre una nova licitació per a la contractació d’un servei d’estudi, documentació, anàlisi, descripció i valoració dels llocs de treball per a confeccionar l’RLT de la Fundació BIT (CMBIT1816)

Plec de Prescripcions Tècniques RPT

15- PCA servei negociat amb publicitat

Share

(TANCAT) Bases específiques per la convocatòria d’un enginyer tècnic o enginyera tècnica en informàtica o equivalent per l’Àrea de Salut de la Fundació Bit (CCI01-16)

La Fundació Bit selecciona un/a enginyer/a tècnic  en informàtica o equivalent per l’Àrea de Salut de la Fundació Bit (CCI01-16).

S’ofereix un contracte d’interinitat en lloc vacant, grup de classificació B, salari brut anual de 24.500.-€, temps complet, amb el següent horari de dilluns a divendres de 08:00h a 15:30h.

La feina consisteix en l’anàlisi, disseny, desenvolupament , implantació i manteniment de projectes i productes software relacionats amb les TIC i la salut.

Consulta aquí:

RESOLUCIÓ PROCÉS SELECCIÓ CCI01-16

LLISTAT DEFINITIU BAREMACIÓ CCI01-16

LLISTAT PROVISIONAL BAREMACIÓ CCI01-16

LLISTAT PROVISIONAL SIGNAT PUNTUACIONS EXAMEN CCI01 16

Calendario

LISTADO DEFINITIVO ADM_EXC.CCI01-16

LISTADO PROVISIONAL ASPIRANTES CCI01-16

Bases específiques per la convocatòria d’un enginyer tècnic o enginyera tècnica en informàtica o equivalent per l’Àrea de Salut de la Fundació Bit (CCI01-16)

Solicitud de participació en el procés de selecció

Share

(TANCAT) Bases específiques per seleccionar un operador/a telefònic/a (OP02-16)

La Fundació Bit  selecciona un operador/a telefònic/a (OP02-16) amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%

S’ofereix un contracte d’interinitat en lloc vacant , grup de classificació E, amb jornada parcial de 25 hores setmanals, sistema rotatiu de torns de dilluns a divendres torn de tarda, entre les 14 :00 i les 21:00h, i els dissabtes torn de matí entre les 7:00h i les 14:00h per prestar serveis al Call Center de la Fundació Bit, situat dins el ParcBit de Palma.

S’ ofereix un salari brut anual per 25 hores setmanals de 8.388,36.-€

Consulta aquí:

RESOLUCIÓN PROCESO SELECCIÓ OP02-16

LLISTAT DEFINITIU PUNTUACIONS OP02-16

LLISTAT PROVISIONAL PUNTUACIONS OP02-16

Share

(TANCAT) Bases específiques per a la selecció d’un llicenciat/da en informàtica, enginyer/a en informàtica o màster universitari en informàtica per al departament de desenvolupament de software de la Fundació Bit (DES03-16)

La Fundació Bit selecciona un llicenciat/da en informàtica, enginyer/a en informàtica o màster universitari en informàtica per al departament de desenvolupament de software de la Fundació Bit (DES03-16)

S’ofereix un contracte d’ interinitat en lloc vacant, grup de classificació A, a temps complet, amb el següent horari de dilluns a divendres de 08:00h a 15:30h, amb un salari brut anual de 30.500.-€.

La feina consisteix en la planificació, l’anàlisi, la programació, la comprovació i documentació, la implementació, el desplegament i el manteniment de projectes de programari que compleixen els estàndards de desenvolupament de la Direcció general de Desenvolupament Tecnològic.

RESOLUCIÓ SIGNADA DES03-16

LLISTAT SIGNAT DEFINITIU PUNTUACIONS DES03-16

LLISTAT PROVISIONAL PUNTUACIONS DES03-16 FASE 2

LLISTAT PROVISIONAL PUNTUACIONS DES03-16

Calendario DES03-16

Llistat definitiu d’admesos i exclosos DES03-16

Llistat d’aspirants, admesos i exclosos DES0316

Consulteu aquí les BASES ESPECÍFIQUES (DES03-16)

Share

(Tancat) La Fundació Bit selecciona personal docent per impartició de curs Web 2.0. per a la gestió i comercialització d’empreses promogut pel SOIB

 • Lloc d’impartició del curs: Aula de formació de la Fundació BIT al Parc BIT
 • Calendari d’impartició: Veure Annex.
 • Horari: de 10:00 h a 14:00 h
 • Data d’impartició del curs: Es realitzaran dues sessions: octubre- desembre i gener – març.
 • Contracte mercantil.
 • Només s’admetran sol·licituds de persones físiques (queden excloses les persones jurídiques).

Titulació requerida:

 • Llicenciatura o Grau en Informàtica.
 • Llicenciatura o Grau en Econòmiques, Dret o Marketing, Publicitat i relacions públiques
 • Llicenciatura o Grau en Administració i Direcció d’empreses.
 • Qualsevol altra titulació universitària si s’acredita experiència professional mínima d’un any en els continguts teòric pràctics de l’especialitat formativa.

Altre requisits:

 • Els interessats han d’impartir com a mínim un bloc de docència sencer i impartir el bloc en les dues sessions.
 • Serà necessari tenir experiència metodològica o competència docent.
 • El tutor formador que hagi d’impartir mitjançant teleformació ha d’acreditar una experiència en aquest tipus de formació com a mínim de 30 hores i en la utilització de tecnologies de la informació i comunicació.

Criteris de selecció:

 • Acreditació oficial de català (mínim B2)
 • Experiència d’impartició docent similar
 • Proposta formativa ajustada a les sessions i temàtiques amb incorporació d’eines web 2.0. actuals
 • Data d’alta a les eines Web 2.0. que impartirà en el curs (les que es puguin justificar).
 • Cost / hora

Baremació

Criteri Puntuació màxima
Nivell de Català (B2: 3 punts, C1: 6 punts, Superior a C1: 9 punts) 9
Experiència en cursos iguals del SOIB IFCM07EXP

(5 punts per curs)

10
Experiència en cursos similars

(2 punts per curs)

10
Proposta formativa 15
Experiència contrastada en ús d’eines Web 2.0.

(Data d’alta en eines Web 2.0. que es presenten en la proposta formativa. 2 punts per any i eina)

Per exemple Twitter: membre des de 2014 serien 2 punts per 2 anys 4 punts. S’ha de demostar d’alguna manera la data d’alta.

10
Cost / hora. Preu màxim 55 euros / hora

(Es donarà 1 punt amb un màxim de 5 per cada euro que es rebaixi el preu màxim per hora)

5
Total 59

Presentació de sol·licituds:

 • Data i hora límit de presentació de sol·licituds: Fins a les 14:00 hores del 12 de setembre del 2016.
 • Lloc de presentació de sol·licituds: Oficina de registre de la Fundació BIT al carrer Laura Basi nº 1 (ParcBIT) de Palma de Mallorca.

Contingut de la sol·licitud:

- Oferta formativa detallada pel bloc o blocs en el qual es presentin.
- Oferta econòmica.
- Acreditació de la titulació (original i còpia per la seva verificació).
- Acreditació experiència docent.
- Acreditació de teleformació, si és el cas.
- Acreditació nivell de català.
- Acreditació experiència professional.
- Acreditació experiència metodològica o competència docent.
- Correu electrònic, telèfon mòbil.

El contracte està condicionat a que hi hagi alumnes suficients per a que es pugui començar el curs. Si el dia de començament de curs no hi ha alumnes suficients quedarà anul·lada automàticament la contractació i es comunicarà als interessats.

La data de començament del curs es podrà veure modificada per un període màxim de 3 setmanes.

Annex oferta

Share

(TANCAT) Procés de selecció: Responsable Centre Bit Menorca

Referència: Responsable Centre Bit Menorca – Contracte d’alta direcció (Alt càrrec)

Es requereix:

 • Titulació Universitària en Ciències, Ciències Socials i Jurídiques, Ciències de la Salut o Enginyeria o equivalent.
 • Nivell de català: és necessari acreditar el nivell C1.
 • Dedicació exclusiva.
 • Disponibilitat horària

Es valora:

 • Experiència en suport a l’emprenedoria o/i a empreses en projectes d’RDi.
 • Nivell de Català superior o específic administratiu.
 • Màster oficial o titulació addicional, d’organisme oficial, relacionada amb el lloc de feina, com per exemple, gestió de projectes d’innovació
 • Coneixement d’anglès.

Selecció prevista: a concretar (de 06/06 a 8/06)

Cal enviar CV i documentació acreditativa de requisits i mèrits a menorca@fundaciobit.org, o per correu postal a la Fundació Bit (Ctra. Valldemossa, Km. 7,4. Centre Empresarial Son Espanyol C/ Laura Bassi 07121 (Parc Bit) i dur originals el dia de la selecció.

Termini de presentació: 01/06/2015 a les 15:00

Share

(TANCAT) Bases específiques per a la convocatòria de dos llicenciats/des en informàtica, enginyers/as en informàtica o màster universitari en informàtica per al departament de desenvolupament de programari (DES01-16)

La Fundació Bit selecciona dos llicenciats/des en informàtica, enginyers/es en informàtica o màster universitari en informàtica per al departament de desenvolupament de programari.

S’ofereix un contracte d’interinitat en lloc vacant, grup de classificació A, a jornada completa de dilluns a divendres de 08:00h a 15:30h.

El treball consisteix a la programació i anàlisi de projectes de programari que compleixen els estàndards de desenvolupament de la Direcció general de Desenvolupament Tecnològic.

(16/05/2016): Consulta aquí el llistat d’admesos i exclosos.

(18/05/2016): Consulta aquí el llistat d’admesos i exclosos

RESOLUCIÓ PROCÉS DES01-16

LLISTAT DEFINITIU PUNTUACIONS DES01-16

CALENDARI PROCÉS SELECCIÓ DES01-16 ENTREVISTES

LLISTAT PROVISIONAL PUNTUACIONS DES01-16

LLISTAT ASPIRANTS DEFINITIU DES01-16

Resultats exàmen DES01-16

SOLICITUD PARTICIPACIÓ PROCÉS SELECCIÓ

Descarrega les basesBases específiques per a la convocatòria de dos llicenciats/des en informàtica, enginyers/as en informàtica o màster universitari en informàtica per al departament de desenvolupament de programari (DES01-16).

Share

(TANCAT) Bases específiques pel procés selectiu d’un/a diplomat/a en informàtica, enginyer/a tècnic/a en informàtica o grau en informàtica per al departament de desenvolupament de programari (DES02-16)

La Fundació Bit ofereix un contracte d’interinitat en lloc vacant, grup de classificació B, a jornada completa, de dilluns a divendres de 08:00h a 15:30h.

El treball consisteix a la programació i anàlisi de projectes de programari que compleixen els estàndards de desenvolupament de la Direcció general de Desenvolupament Tecnològic

Es requereix estar en possessió de la titulació de diplomat/a en informàtica, enginyer/a tècnic/a en informàtica, o grau en informàtica

 

(16/05/2016): Consulta aquí la llista d’admesos i exclosos.

(18/05/2016): Consulta aquí la llista d’admesos i exclosos.

Resolució selecció DES02 16

LLISTAT PROVISIONAL PUNTUACIONS DES02-16

CALENDARI PROCÉS SELECCIÓ DES02-16 ENTREVISTES

LLISTAT DEFINITIU PUNTUACIONS DES02-16

Resultats exàmen DES02-16

Share