La Fundació Bit present a la conferència anual de socis estatals de la xarxa europea Enterprise Europe Network

Foto EEN BilbaoEls passats 14 i 15 de juny es va celebrar a Bilbao la XI conferència anual estatal de socis de la xarxa Enterprise Europe Network (EEN), una trobada que serveix per congregar les 56 entitats agrupades en els 9 consorcis territorials que representen i desenvolupen activitats de la xarxa EEN a l’estat espanyol.

Dins el pla de treball del projecte està prevista l’assistència a les conferències anuals programades per la xarxa, que s’organitzen amb l’objectiu de posar en comú les diferents activitats que els socis de la xarxa duen a terme i conèixer el feedback dels tècnics de la Comissió Europea i les darreres novetats del programa.

En general, la jornada es va enfocar a conèixer la visió de futur per a la xarxa, els resultats del darrer període 2017, eines de suport a les empreses en el marc de l’EEN i programes europeus de finançament, entre d’altres actuacions clau per al desenvolupament del projecte. Tot això a través de sessions d’anàlisi del programa EEN, presentació d’altres iniciatives i instruments i posada en comú dels procediments de la xarxa i bones pràctiques. També s’han dut a terme activitats de networking.

A més, es compartiren casos d’èxit dels diferents nodes i es presentaren les millores realitzades a escala estatal per millorar i enfortir la presència de la xarxa en el territori espanyol.

La Fundació Bit és la coordinadora regional a les Illes Balears de la Enterprise Europe Network  i hi participen com a socis la Fundació Universitat- Empresa (FUEIB) i la Cambra de Comerç de Mallorca.10y

La xarxa, que enguany celebra el desè aniversari, ja agrupa més de 3000 experts de 600 organitzacions de 60 països i ja ha ajudat més de 2,5 milions d’empreses a aprofitar el mercat únic. És la major xarxa europea de suport empresarial, a més de ser l’única cofinançada per la Comissió Europea. Les accions que es desenvolupen des de l’EEN són accions de sensibilització, escolta i acompanyament que, en el dia a dia, es tradueixen en tallers informatius, recerca de socis comercials i tecnològics, informació sobre programes i reglamentació jurídica europea, entre altres activitats.

Els assistents del consorci de l’EEN Balears foren Alicia Domingo i Jaume Bagur, en representació de la Fundació Bit; Alícia Bueno i Catalina Barceló, de la Cambra de Comerç, i Francisco Feliu, de la FUEIB.

Share

La Fundació Bit posa en marxa una convocatòria per participar en un programa conjunt d’acceleració empresarial en innovació oberta i de softlanding

L’àrea de Projectes i Comunicació d’R+D+I de la Fundació Bit posa en marxa una convocatòria per participar en un programa conjunt d’acceleració empresarial en innovació oberta i de softlanding dirigit a start-ups dels sectors TIC-Turisme i TIC-Salut amb projectes innovadors, madurs i amb potencial d’internacionalització.

El programa d’acceleració en innovació oberta té per objectiu oferir una oportunitat real de millorar els projectes de les start-ups mitjançant:

 • Assessorament estratègic “Go to Market” per part d’un panell d’experts i grans empreses
 • Programa de suport personalitzat per part de Castres-Mazamet Technopole -CMT i de grans corporacions que inclourà:
  • Pla d’acció individualitzat.
  • 10 hores de consultoria.
  • Reunions amb grans corporacions.
  • Seguiment mensual.
  • 2 objectius quantitatius: 1 nou client i 1 acord de col·laboració amb una gran corporació.
  • Avaluació.
  • Promoció i difusió.

El programa de softlanding consistirà en un viatge de negocis a les diferents regions participants en el projecte. El programa es divideix en:

 • Preparació.
  • Identificació de les necessitats i objectius.
  • Identificació de potencials socis amb els quals col·laborar ubicats als ecosistemes innovadors de les diferents regions participants del projecte.
  • Programa personalitzat de reunions i visites
 • Viatge de negocis a una altra regió del projecte LINKS UP.
  • Reunions amb potencials clients, socis o inversors.
  • Reunions amb grans empreses.
  • Activitats de networking.
  • Visites.
 • Promoció i difusió.

Informació detallada dels programes.

Les etapes de la convocatòria.

Juntament amb la informació del procés de selecció, trobareu el formulari d’inscripció que haureu d’acompanyar d’una breu descripció presentant l’empresa i un pitch deck o resum executiu (tota la documentació ha d’estar redactada en Anglès).

Si estau interessats a participar-hi, enviau tota la documentació sol·licitada a aquest e-mail europeanprojects@fundaciobit.org abans de la data límit de dia 18 de maig. Per a qualsevol dubte, podeu contactar també al correu anterior.

Dia 29 de maig tendrà lloc el comitè de selecció que triarà 6 start-ups (un representant per a cada soci) d’entre totes aquelles que s’hagin presentat a la convocatòria llançada per cadascun dels 6 socis que integren el projecte LINKS UP. La Fundació Bit es posarà en contacte amb l’start-up finalista dia 30 de maig o dia 1 de juny.

Els 6 finalistes tindran l’oportunitat d’assistir a una sessió de coaching a la regió de Castres dia 5 o 6 de juliol en el marc del E-Health Summer University. Al final de la sessió, el grup d’experts seleccionarà 2 start-ups (un representant de TIC-Salut i un de TIC-Turisme) que tendran l’oportunitat de participar en el programa conjunt d’acceleració i de softlanding enfocat a la innovació oberta, accés al mercat, professionalització i internacionalització comprès entre setembre 2018 i març 2019.

Aquesta iniciativa està emmarcada en el projecte LINKS UP, cofinançat pel programa Interreg SUDOE de la Unió Europea i té com a objectiu millorar la competitivitat de les start-ups dels sectors de biotecnologia i salut, turisme i TIC de les regions participants d’Espanya, Portugal i França.

Convo links up

Share

Sota control: monitoritzant Internet (III)

Omplim la bústia de l’adreça electrònica de la feina amb tot tipus de correus. Si bé normalment relacionats amb la feina i les tasques del dia a dia, és inevitable que entre tots ells també en trobem de tipus personal, vinculats als estudis o fins i tot a altres feines. Ara bé, quan aquest tipus de correus comencen a ser els habituals envers els vinculats al treball diari, és quan podem tenir un problema. D’arribar-se a aquesta situació, l’empresari, legitimat per l’Estatut dels treballadors, voldrà comprovar si les sospites sobre una conducta inadequada del treballador són o no reals. Què s’ha de tenir en consideració?

Resulta necessari en primer lloc que l’empresari hagi complert amb tot allò indicat a l’anterior article, principi de proporcionalitat i informació prèvia sobre com es podrà fer servir el correu, Internet o altres eines TIC que posi a disposició del treballador. Fet això serà moment de requerir accés i còpia del contingut del disc dur del treballador a efectes de determinar si s’està donant una conducta abusiva.

Però, quina és la forma correcta per accedir a l’ordinador d’un treballador? Certament l’ordinador és propietat de l’empresari, però també és veritat, com ha dit el Tribunal Suprem a la sentència de 26/09/2007, que existeix per part del treballador una expectativa de confidencialitat sobre els usos personals moderats que pugui fer d’aquests equips informàtics. Ara bé, sense que aquesta expectativa arribi a configurar-se com un límit absolut del control empresarial. Per tant, pot l’empresari accedir a l’ordinador del treballador? Sí. Ho pot fer de qualsevol manera? No és recomanable.

Continua llegint ‘Sota control: monitoritzant Internet (III)’

Share

La Fuerza innovadora llega al Departamento de Administración

Aún estando en la Sociedad de la Información, sería iluso no reconocer que siguen existiendo necesidades y dificultades en la misma. Evidentemente que dichas necesidades no son las mismas que en décadas anteriores, pues los recursos con los que contamos hoy en día han evolucionado considerablemente.

Uno de dichos recursos, es lo que se conoce como “innovación tecnológica”, y es el principal objetivo de la Fundación iBit desde su creación. Cuando hablamos de innovación lo que se pretende es crear soluciones creativas para situaciones reales de necesidad, y todo ello haciendo uso de la tecnología.

Continua llegint ‘La Fuerza innovadora llega al Departamento de Administración’

Share

Pla de beques a la Fundació iBit

La Fundació iBit pràcticament des dels seus inicis ha col·laborat activament amb la Fundació Universitat Empresa en el desenvolupament de programes de cooperació educativa a través del qual els estudiants de la Universitat de les Illes Balears poden accedir al coneixement de les tècniques i metodologia de l’entitat com a complement pràctic de la seva formació teorica. Aquest tipus de convenis està regulat pel Reial Decret 1497/1981, de 19 de juny.

Per als estudiants suposa una estupenda oportunitat de realitzar el projecte fi de carrera enfocat a les actuacions i projectes que es porten a terme en la Fundació, amb la possibilitat d’aportar noves idees que es poden incorporar al desenvolupament dels mateixos. Continua llegint ‘Pla de beques a la Fundació iBit’

Share

Compartir coneixement des del sector públic

La societat del segle XXI és defineix com la Societat de la Informació i del Coneixement, una societat on les noves tecnologies impregnen la vida política, econòmica, empresarial, social i humanitària, concretant i facilitant noves vies d’interacció entre els subjectes.

L’administració pública i els organismes del sector públic no poden ser aliens a aquesta realitat, requerint-se una modernització en la manera d’afrontar les tasques diàries i les relacions amb la societat. En aquest sentit, la informació suposa coneixement i molta documentació produïda per entitats públiques és d’interès fonamental per empreses o ciutadans. Sota aquest context es van promulgar fa tres anys 2 lleis que recollissin aquest nou moviment: són la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics (en endavant LAECSP) i la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre Reutilització de la Informació del Sector Públic (en endavant LRISP).

Continua llegint ‘Compartir coneixement des del sector públic’

Share

Monotonia administrativa versus novetats en la gestió

En termes generals, el Departament d’Administració sol ésser un dels més monòtons dins cada organització ja que la tasca que fan és pràcticament sempre la mateixa. Hi ha poca varietat d’un mes a l’altre, fins i tot d’un any a un altre a no ser que es produeixen modificacions legislatives que afectin a parts fonamentals de la tasca diària: comptabilitat (nou Pla General Comptable, pujada de l’IVA, etc.), recursos humans (reforma laboral), etc.

La Fundació iBit no es una excepció en aquest sentit, malgrat que això no implica necessàriament que el treball sigui avorrit, ni molt manco, La tasca administrativa pot resultat molt gratificant, sobre tot a nivell personal, encara que a vegades no sigui lo suficientment valorada per la resta de l’organització, a pesar de la seva importància dins la bona marxa de la entitat. Quan les coses funcionen, l’equip del departament d’administració es sent part important dels resultats aconseguits.

Continua llegint ‘Monotonia administrativa versus novetats en la gestió’

Share

El repte de la innovació en la contractació pública

Amb la transparència i la igualtat d’oportunitats com a objectius, des de l’equip de contractació de la Fundació iBit s’impulsen iniciatives de caire innovador. La Fundació té al seu abast un conjunt de persones preparades, amb un fort caràcter innovador i un perfil orientat a les TIC que desenvolupen les tasques de contractació.

La Llei de Contractes del Sector Públic obliga a donar publicitat a totes les contractacions que superin el llindar dels 59.999,99 euros sense IVA. No obstant això, la Fundació iBit ha establit com a norma interna que es licitin pel procediment obert, sempre que sigui possible, totes les licitacions que impliquin una despesa superior als 17.999,99 euros. En ocasions, per motius de terminis, inviabilitat tècnica o l’interès general i sempre que la llei ho permeti,fan que sigui recomanable emplear models contractació sense publicitat.

Continua llegint ‘El repte de la innovació en la contractació pública’

Share

Cómo aprovechar las herramientas TIC: agendas online

Antiguamente se utilizaban las agendas de sobremesa en las que se anotaban todas las reuniones y eventos que teníamos programados.

Gracias a las nuevas tecnologías hemos podido avanzar para no tener que llevar encima la agenda estilo libro que pesaba demasiado y que si un día la extraviabas habías perdido parte de tu vida.

Desde la Fundación iBit hemos apostado por una solución sencilla y gratuita como es Google Calendar, una herramienta al alcance de todo el mundo que tiene muchas ventajas.

Continua llegint ‘Cómo aprovechar las herramientas TIC: agendas online’

Share

Procediments en la gestió de projectes: punt de partida de la innovació administrativa

Des de fa uns anys, a la Fundació iBit esteim vivint una etapa de canvis que tenen com a objectiu final aconseguir una gestió més eficaç i eficient de la innovació.

Un d’aquests canvis és la introducció d’un manual de procediments en la gestió de projectes. El punt de partida va ser el projecte OpenKm, duit a terme gràcies a l’ajuda concedida pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio i per la Direcció General de Tecnologies de la Informació i Comunicacions de la Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia del Govern de les Illes Balears, en el marc del Plan Avanza 2006-2010.

Continua llegint ‘Procediments en la gestió de projectes: punt de partida de la innovació administrativa’

Share